KlimOp-lening voor Limburgse kleine ondernemingen

Laatst gewijzigd op 15 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kleine ondernemingen in Limburg
Voor wat
projecten met een relevante economische bijdrage in Limburg
Achtergestelde lening
van € 50.000 tot € 250.000 aan 4,5%

Op zoek naar financiering? Bekijk ook het thema Financiering op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

De KlimOp-lening is een achtergestelde lening van € 50.000 tot € 250.000 met voordelig rentetarief van 4,5% voor Limburgse zelfstandigen in hoofberoep en kleine ondernemingen (geen vzw's) met een beloftevol project. Bedrijven die daarbij nieuwe tewerkstelling creëren kunnen rekenen op extra ondersteuning.

LRM is een impactgedreven investeringsmaatschappij met een gecombineerd aanbod van risicokapitaal en infrastructuur voor elk Limburgs bedrijf.

Wie komt in aanmerking

Deze lening is bedoeld voor zowel natuurlijke als rechtspersonen die gevestigd zijn in Limburg voor zover zij een kleine onderneming zijn:      

  • minder dan 50 werknemers tewerkstellen;
  • een jaaromzet of balanstotaal van maximum € 10 miljoen realiseren;
  • voor participaties hoger dan 25% voldoen aan de regels van de partner en verbonden ondernemingen.

Vzw's komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

Elke kleine onderneming uit eender welke sector met een goed plan komt in aanmerking voor de lening.

Concrete voorwaarden:

  • Elk goed project met een relevante economische bijdrage in Limburg.
  • Een project met een sterk en geëngageerd management.
  • Een project met terugbetalingscapaciteit.
  • Een project met een duidelijke Limburg-link.
  • Een project met potentieel op jobcreatie of behoud.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Het is een achtergestelde lening waarbij minimum € 50.000 tot maximum € 250.000 kan gefinancierd worden.

De looptijd bedraagt 7 jaar waarvan maximaal 2 jaar vrijstelling van kapitaalsaflossingen mogelijk is.

De intrestvoet is vast en bedraagt 4,5%. Bij een tewerkstellingsgroei van 5 VTE’s (voltijds tewerkgestelden) krijgt de onderneming bovendien een jobkorting van 1% en bedraagt de rentevoet dus 3,5% vanaf het jaar dat deze doelstelling behaald wordt (op basis van sociale balans in de neergelegde cijfers).

Er zijn geen waarborgen vereist.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Aanvraagprocedure

De KlimOp-aanvragen zullen een evaluatieprocedure doorlopen waarbij het ondernemingsplan wordt getoetst op onder meer de relevantie voor de Limburgse economie, de kwaliteit van het management, de tewerkstelling en de terugbetalingscapaciteit.

Een aanvraag kan worden ingediend via het invoerformulier op de website www.lrm.be.

Voor bijkomende vragen kan je ook steeds terecht bij LRM via klimop@lrm.be.

Meer informatie is ook verkrijgbaar bij VLAIO of bij de Limburgse afdelingen van de werkgeversorganisaties Unizo, Voka en VKW.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.