PMV-bedrijfsleningen

Laatst gewijzigd op 18 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
financiering van investeringen en werkkapitaal
(Achtergestelde) lening
vanaf € 700.000 tegen marktconforme vergoeding

Concrete financieringsplannen? Vertel ons jouw verhaal via het Financieringskompas of lees het thema Financiering op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

PMV-bedrijfsleningen zijn financieringsoplossingen op maat met een lange looptijd voor kmo’s en grote ondernemingen. Deze leningen bedragen minimum € 700.000. Ze kunnen zowel achtergesteld (“mezzaninefinanciering”) als niet-achtergesteld zijn en zijn complementair aan de bestaande (of nieuwe) bankfinanciering.

Wie komt in aanmerking

PMV-bedrijfsleningen financieren kmo’s en grote ondernemingen die aan volgende voorwaarden voldoen:

 • een exploitatiezetel in Vlaanderen hebben en/of toegevoegde waarde creëren voor Vlaanderen;
 • een track record hebben in het genereren van positieve cashflows;
 • een evenwichtig uitgebouwd managementteam hebben;
 • een onderbouwd businessplan dat voldoende capaciteit aantoont om huidige en toekomstige schulden terug te betalen;
 • een solide marktpositie hebben.

Wat komt in aanmerking

Via PMV-bedrijfsleningen verstrekt PMV kredieten op maat aan Vlaamse ondernemingen in het kader van:

 • financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van bedrijfskapitaal bij de uitbouw van activiteiten;
 • financiering van de overname van aandelen van een bestaande vennootschap en/of de overname van (een deel van) het handelsfonds. Deze overname kan kaderen in een familiale opvolging, management buy-out (MBO) of management buy-in (MBI); 
 • herfinanciering van bestaande schulden om zo voldoende werkingsmiddelen in de onderneming te houden en ter versterking van de balans.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • financiering onder de vorm van achtergestelde of niet-achtergestelde leningen;
 • minimum bedrag: € 700.000;
 • looptijd: gemiddeld 7 tot maximaal 10 jaar;
 • marktconforme vergoeding door middel van een combinatie van één of meerdere van volgende componenten:
  • (een deel) cash interest;
  • (een deel) uitgestelde interest, te betalen op de eindvervaldag van de lening;
  • een deel variabele vergoeding, in functie van de prestaties van het bedrijf.
 • PMV-bedrijfsleningen vullen slechts een deel van de financieringsbehoefte in (maximum 50% van de globale financieringsbehoefte) en worden altijd verstrekt in cofinanciering met banken, aandeelhouders, managers, (financiële) investeerders, …;
 • weinig of geen zekerheden;
 • convenanten: bepalingen waaraan de kredietnemer moet voldoen, zoals het verstrekken van financiële informatie of het voldoen aan financiële ratio’s;
 • PMV-bedrijfsleningen bieden een flexibele, op maat gemaakte financieringsvorm aan. Deze flexibiliteit uit zich in de volgende kenmerken:
  • de mogelijkheid tot opname van de bedrijfslening in meerdere schijven;
  • het uitstel van aflossingen van kapitaal gedurende minimum de eerste twee jaar van de lening, met zelfs de mogelijkheid tot integrale terugbetaling van de hoofdsom op de eindvervaldag van de lening;
  • een aangepaste vergoeding in functie van het risicoprofiel van de lening, wat bepaald wordt door de terugbetalingscapaciteit en de mogelijkheid tot het al dan niet vestigen van zekerheden;
  • de mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling.

Wel of niet achtergesteld

PMV-bedrijfsleningen kunnen zowel achtergesteld als niet-achtergesteld zijn.

Achtergestelde leningen (mezzaninefinanciering)

Achtergestelde leningen, ook mezzaninefinanciering genoemd, komen in rangorde na bank- of andere financiering. Dit betekent dat bij een eventueel faillissement van de kredietnemer de achtergestelde lening pas kan terugbetaald worden na de volledige terugbetaling van de bank- of andere financiering. PMV-bedrijfsleningen met een achtergesteld karakter combineren elementen van een lening, zoals een vaste looptijd en een vaste rentevergoeding, met die van een kapitaalinbreng, namelijk permanente financiële middelen die het eigen vermogen en de solvabiliteit van de onderneming versterken. Door het achtergestelde karakter dragen deze leningen een hoger risico en daardoor ook een hogere vergoeding.

Niet-achtergestelde PMV-bedrijfsleningen (senior bedrijfsleningen)

Senior leningen komen in gelijke rangorde met bank- of andere financieringen die een positie hebben met bepaalde voorrechten op basis van specifieke zekerheden en/of een ‘negative pledge’. Vaak worden onder de senior schuldeisers afspraken gemaakt waardoor bij een eventuele faling van de kredietnemer al de schuldeisers van gelijke rangorde op gelijkwaardige manier worden behandeld.

Deze leningen worden verstrekt aan bedrijven met een conservatieve schuldstructuur (een schuldgraad (netto senior schuld) van ten hoogste 3,5x de Ebitda). Deze leningen zijn maatwerkoplossingen die een maximale flexibiliteit bieden aan bedrijven om hun schuldstructuur te optimaliseren in functie van hun behoeftes.

Afhankelijk van het type senior bedrijfslening kunnen er soms bijkomende criteria of voordelen van toepassing zijn.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.