PMV-bedrijfsleningen

Laatst gewijzigd op 18 mrt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
financiering van investeringen en werkkapitaal
(Achtergestelde) lening
van € 350.000 tot € 5.000.000 tegen marktconforme vergoeding

Wat houdt de maatregel in

PMV-bedrijfsleningen zijn financieringsoplossingen op maat met een lange looptijd voor kmo’s en grote ondernemingen. Deze leningen bedragen minimum € 350.000 en maximum € 5.000.000. Ze kunnen zowel achtergesteld (“mezzaninefinanciering”) als niet-achtergesteld zijn en zijn complementair aan de bestaande (of nieuwe) bankfinanciering.

Wie komt in aanmerking

PMV-bedrijfsleningen financieren kmo’s en grote ondernemingen die aan volgende voorwaarden voldoen:

 • een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest hebben en/of toegevoegde waarde creëren voor Vlaanderen;
 • een track record hebben in het genereren van positieve cashflows;
 • een evenwichtig uitgebouwd managementteam hebben;
 • een stevig onderbouwd businessplan dat de capaciteit aantoont om huidige en toekomstige schulden terug te betalen;
 • een solide marktpositie en groeiperspectieven hebben.

Wat komt in aanmerking

Via PMV-bedrijfsleningen verstrekt PMV kredieten op maat aan Vlaamse ondernemingen in het kader van:

 • financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van bedrijfskapitaal bij de uitbouw van activiteiten;
 • financiering van de overname van aandelen van een bestaande vennootschap en/of de overname van (een deel van) het handelsfonds. Deze overname kan kaderen in een familiale opvolging, management buy-out (MBO) of management buy-in (MBI). Ook de instap van een financiële partij onder de vorm van een leveraged buy-out (LBO) behoort tot het werkkader;
 • herfinanciering van bestaande schulden om zo voldoende werkingsmiddelen in de onderneming te houden en ter versterking van de balans.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • financiering onder de vorm van achtergestelde of niet-achtergestelde leningen;
 • bedrag: € 350.000 tot € 5 miljoen;
 • looptijd: gemiddeld 7 tot maximaal 10 jaar;
 • terugbetaling: mogelijkheid tot aflossingsvrije periode gedurende minimum de eerste twee jaar, met zelfs de mogelijkheid tot integrale terugbetaling op eindvervaldag (bulletkrediet);
 • vergoeding: marktconform door middel van een combinatie van één of meerdere van volgende componenten:
  • periodiek te betalen cash interest;
  • uitgestelde interest;
  • kapitaalcomponent op basis van warranten;
 • PMV-bedrijfsleningen vullen slechts een deel van de financieringsbehoefte in (maximum 50% van de globale financieringsbehoefte) en worden altijd verstrekt in cofinanciering met banken, aandeelhouders, managers, (financiële) investeerders, …

PMV-bedrijfsleningen bieden een flexibele, op maat gemaakte financieringsvorm aan. Deze flexibiliteit uit zich in de volgende kenmerken:

 • mogelijkheid tot opname van de bedrijfslening in meerdere schijven;
 • rentevoet aangepast aan het risicoprofiel van de onderneming en al dan niet mogelijkheid tot vestigen van zekerheden;
 • opsplitsing van de rentevoet in een cash en een uitgesteld gedeelte, dat pas op het einde van de looptijd betaald wordt;
 • mogelijkheid tot aflossingsvrije periode;
 • mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling.

PMV rekent dossierkosten aan van 0,5% tot 1% van het financieringsbedrag. 

Wel of niet achtergesteld

PMV-bedrijfsleningen kunnen zowel achtergesteld als niet-achtergesteld zijn.

Achtergestelde leningen, ook mezzaninefinanciering genoemd, komen in rangorde na bank- of andere financiering. Dit betekent dat bij een eventueel faillissement van de kredietnemer de achtergestelde lening pas kan terugbetaald worden na de volledige terugbetaling van de bank- of andere financiering. PMV-bedrijfsleningen met een achtergesteld karakter combineren elementen van een lening, zoals een vaste looptijd en een vaste rentevergoeding, met die van een kapitaalinbreng, namelijk permanente financiële middelen die het eigen vermogen en de solvabiliteit van de onderneming versterken. Door het achtergestelde karakter dragen deze leningen een hoger risico.

Niet-achtergestelde PMV-bedrijfsleningen zijn leningen met een lager risico omdat ze:

 • bij een faillissement van de kredietnemer voorrang krijgen op achtergestelde schulden; en/of,
 • gewaarborgd worden door specifieke zekerheden in eerste of tweede rang, al dan niet pari passu met de banken; en/of,
 • onderhevig zijn aan convenanten. Dit zijn bepalingen waaraan de kredietnemer moet voldoen, zoals het verstrekken van financiële informatie of het voldoen aan financiële ratio’s.

Omwille van het minder hoge risico is de rentevergoeding van niet-achtergestelde PMV-bedrijfsleningen lager. Zij vormen een aanvullende financieringsvorm met langere looptijden dan traditionele bankfinanciering, die steeds minimaal 50% van de globale financieringsbehoefte van de onderneming blijft invullen. De huisbank blijft ook het aanspreekpunt voor andere financiële diensten, zoals cash management, verzekeringen, vastgoedbeheer, factoring, leasing, …