Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen

Laatst gewijzigd op 18 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
cofinanciering van (risicovolle) investeringen, werkkapitaal, O&O, enz...
(Risicokapitaal)financiering & garanties
bedrag/steunpercentage varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Om de toegang tot financiering voor ondernemingen (incl. vzw's met economische activiteit) te vergemakkelijken heeft de Europese Unie een aantal financiële instrumenten ontwikkeld (leningen, waarborgen en risicokapitaal).

1. De Europese financiering wordt doorgaans verstrekt door de EIB-groep, bestaande uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF). Er wordt vooral indirecte ondersteuning verstrekt, via financiële tussenpersonen, maar ook soms rechtstreekse financiering aan o.m. ondernemingen.
2. InvestEU is het nieuwe Europese investerings- en financieringsprogramma voor de periode 2021 tot 2027. 

Europese Investeringsbank (EIB)

De EIB is de financiële instelling voor lange termijn financiering van de Europese Unie (EU).
De dienstverlening van EIB bestaat voornamelijk in het verstrekken van leningen aan ondernemingen en instellingen, maar zij verstrekt ook garanties, microfinanciering, risicokapitaal, enz. De andere diensten zijn 'blending' (samenvoeging van EU-subsidies met EIB en andere financiële instrumenten) en advisering.

De EIB is zowel binnen als buiten de Europese Unie actief. Bij de financiering ligt de focus op innovatie en vaardigheden, financiering voor kmo’s, milieu en klimaat alsook infrastructuur.

Buiten de EU verleent de EIB ook financiële ondersteuning bij de uitvoering van het EU-beleid voor ontwikkelingssamenwerking.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste producten voor ondernemingen. 

Kredieten via erkende commerciële banken

De EIB verstrekt onrechtstreeks leningen en kredietrisicogaranties:

 • aan o.m. micro-ondernemingen, kmo's en grote ondernemingen;
 • voor materiële, immateriële investeringen, werkkapitaal, enz; 
 • via lokale financiële erkende tussenpersonen;
 • voor een bedrag van maximum € 12,5 miljoen; 
 • de kredietvoorwaarden (looptijd, bedrag, enz) verschillen van bank tot bank;
 • de bijkomende EIB financiering moet wel leiden tot een voordeel voor de onderneming (vb. rentekorting) en de bank moet de klant hierover informeren; 
 • het is aan de bemiddelende partnerbank om te beslissen of de onderneming al dan niet in aanmerking komt voor een krediet.

Voor meer informatie zie www.eib.org/en/products/loans/sme-mid-caps/index.

Leningen aan de private sector

De EIB kan rechtstreekse leningen verstrekken:

 • aan o.m. grote ondernemingen en mid-cap ondernemingen;
 • voor projecten in bepaalde domeinen ( innovatie, infrastructuur, klimaat en duurzaamheid, cohesie, ontwikkeling, ...) 
 • meestal voor projecten van minimum € 25 miljoen (hiervan kan worden afgeweken).

Voor meer informatie zie www.eib.org/en/products/loans/private-sector/index.

Risicokapitaalfinanciering

De EIB kan rechtstreeks risicokapitaal verstrekken:

 • in de vorm van venture debt (quasi-eigen vermogen);
 • aan innovatieve kmo's en mid-cap ondernemingen die reeds 2 financieringsrondes hebben gehad via private professionele investeerders;
 • voor investeringen in bepaalde domeinen (gezondheid, bepaalde technologieën, duurzame infrastructuur);
 • voor een bedrag van € 5 tot 50 miljoen.

Meer informatie hierover op www.eib.org/en/products/equity/venture-debt/index.

Daarnaast verstrekt zij ook financiële middelen aan risicokapitaalfondsen actief in bepaalde segmenten. Meer informatie hierover kan je vinden op www.eib.org/en/products/equity/investment-funds/index.

Europees Investeringsfonds (EIF)

Het EIF tracht de toegang tot financiering te vergemakkelijken voor kmo’s en werkt hiervoor o.m. samen met erkende financiële tussenpersonen. Het EIF ontwikkelt, promoot en beheert een aantal risicokapitaal- en schuldfinancieringsinstrumenten. Het EIF voorziet ook een aantal risicokapitaal- en schuldfinancieringsinstrumenten ter ondersteuning van de financiële instellingen die zich richten tot microkredieten.

Een overzicht van de instrumenten kan je raadplegen onderaan deze pagina www.eif.org/what_we_do/index.htm.  

InvestEU programma

InvestEU is het nieuwe Europese investerings- en financieringsprogramma voor de periode 2021 tot 2027. Het InvestEU-programma brengt een hele reeks Europese financieringsinstrumenten die momenteel beschikbaar zijn onder één dak bijeen alsook het succesvolle model van het investeringsplan voor Europa (Europees Fonds voor Strategische Investeringen - EFSI).
Met InvestEU zal de Commissie investeringen, innovatie en de schepping van banen verder stimuleren, door circa € 650 miljard aan extra investeringen te mobiliseren.

Het programma bestaat uit:

 • Het InvestEU-fonds mobiliseert publieke en particuliere investeringen aan de hand van verschillende financieringsinstrumenten. De steun wordt verleend in de vorm van leningen, risicokapitaalinstrumenten en garanties. Er wordt meestal gewerkt via financiële intermediairs.
 • De InvestEU-advieshub verleent o.m. advies aan investeringsprojecten die financiering zoeken. Hierbij wordt gewerkt met lokale partners uit de verschillende lidstaten.
 • Het InvestEU-portaal is een platform waar initiatiefnemers van projecten in contact kunnen komen met investeerders over de hele wereld. Initiatiefnemers kunnen in dit portaal informatie over hun project uploaden zodat het kan worden bekeken door investeerders die op zoek zijn naar investeringsmogelijkheden.

Er is geen grensoverschrijdende samenwerking vereist om financiering te bekomen.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website website eufundingoverview.be > InvestEU-programme.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Een overzicht van wie in België voor welke instrumenten werd erkend door EIB, EIF of EFSI kan je terugvinden via de Europese website Your Europe > Financiering voor ondernemers en bedrijven. Selecteer vervolgens België op de kaart en maak een selectie.

Ook VLAIO beschikt over een handig overzicht met filtermogelijkheden EU Funding Overview waarbij je kan filteren op sector en financieringstype.

Adres

Boulevard Konrad Adenauer 98-100
2950 Luxembourg
Luxemburg

Telefoon
Website
Adres

avenue J.F. Kennedy 37B
2968 Luxembourg
Luxemburg

Telefoon
Website