Subsidies voor investeringen

Meestal gaan de financiële middelen van snelgroeiende ondernemingen naar financiering van het bedrijfskapitaal. Toch zal je mogelijk ook moeten investeren in materiële activa om de groeikansen te geven. Voor ecologische investeringen en voor grote investeringsprojecten wil de Vlaamse overheid tussenkomen via een subsidie.

Strategische transformatiesteun

Ondernemingen of groepen van ondernemingen, die omvangrijke beroepsinvesteringen (vanaf €1 miljoen) doen in het Vlaams Gewest kunnen in het kader van een strategische transformatieproject financieel ondersteund worden met een premie van maximum 8%.

Via een transformatietoets zal worden nagegaan of het project voldoet aan de kenmerken van transformatie. De parameters hierbij zijn oa: innovatie, internationalisering en verduurzaming.

Meer informatie over de strategische transformatiesteun

Ecologiepremie+

Indien je investeringen plant in ecologische technologieën die voorkomen op een door de overheid vastgestelde lijst (40-tal technologieën), kan je hiervoor een compensatie krijgen. De subsidie varieert per technologie en grootte van het bedrijf.

Meer informatie over de ecologiepremie+

Strategische ecologiesteun 

Deze steunregeling is bestemd voor strategische ecologieprojecten waarbij investeringen in groene spitstechnologie gesubsidieerd kunnen worden. Het gaat om technologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen gestandaardiseerd worden en daardoor niet voorkomen op de technologieënlijst van de ecologiepremie+. De subsidie varieert per technologie en grootte van het bedrijf en gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier op de website.

Meer informatie over de strategische ecologiesteun