Waarborgregeling boven 1,5 miljoen euro (Gigarant)

Laatst gewijzigd op 8 dec 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
kredieten en leasingovereenkomsten
Waarborg
tot 80% van de verbintenissen vanaf € 1,5 mln.

Concrete financieringsplannen? Vertel ons jouw verhaal via het Financieringskompas of lees het thema Financiering op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

De Vlaamse overheid kan via PMV marktconforme waarborgen vanaf € 1,5 miljoen verstrekken voor de financiering (kredieten, leasing, factoring,...) aan ondernemingen. Daarmee is ze complementair met de Waarborgregeling tot 1,5 miljoen euro

Deze markconforme waarborgen worden verstrekt via Gigarant nv, een Special Purpose Vehicle van de Vlaamse overheid. 

Onder bepaalde omstandigheden kan, naast het verlenen van de waarborg, ook worden geïnvesteerd in de onderneming.

Wie komt in aanmerking

PMV kan deze waarborg toekennen aan kleine, middelgrote en grote ondernemingen die aan volgende voorwaarden voldoen:

 • een goed onderbouwd businessplan kunnen voorleggen;
 • bij voorkeur groei- of investeringsplannen hebben;
 • de onderliggende financiering draagt bij tot het economisch weefsel in Vlaanderen;
 • geen onderneming in moeilijkheden zijn volgens de richtlijnen van de Europese Commissie.

Wat kan wel en niet worden gewaarborgd

Alle courante kredietvormen in euro (investeringskredieten, werkkapitaalfinancieringen, langetermijnkredieten, bankgaranties, leasings, factorings, overnamekredieten...) komen in aanmerking.

Zowel bestaande als nieuwe kredieten kunnen gewaarborgd worden.

De beschikbaar gestelde middelen mogen evenwel niet worden aangewend om rechtstreeks of onrechtstreeks, een vergoeding te betalen aan de aandeelhouders of het management (tenzij op basis van bestaande marktconforme overeenkomsten) van de onderneming.

Omvang en voorwaarden van de waarborg

De waarborg moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • bedraagt altijd meer dan € 1,5 miljoen;
 • kan maximaal 80% van de onderliggende financiering bedragen;
 • heeft een looptijd van maximaal 15 jaar;
 • geniet enkel van de zakelijke en persoonlijke zekerheden die de bank vestigt voor het gewaarborgde krediet.

In ruil voor de waarborg:

 • betaalt de onderneming periodiek, bij het begin van elke nieuwe periode, een marktconforme waarborgpremie;
 • maakt PMV met de onderneming afspraken qua werkgelegenheid in Vlaanderen.

Berekening premie

De periodiek (minstens jaarlijkse) waarborgpremie is marktconform en moet door de ondernemer betaald worden bij het begin van elke nieuwe periode. De rating van het dossier (toegekend door de bank) en de zekerheidsstructuur bepalen mee de hoogte van het premiepercentage.

PMV kan investeren

PMV kan via Gigarant, ondersteunend aan haar waarborgpositie, ook (co)-investeren in bedrijven. Dit kan zij doen door middel van een kapitaalparticipatie en/of door het verschaffen van een (al dan niet achtergestelde, mezzanine en/of gewone) lening.

Zo richt PMV zich meer bepaald tot ondernemingen die voor een turnaround of een strategische transitie staan (fase waarin zij hun activiteiten strategisch willen omvormen). PMV kan deze ondernemingen niet enkel bijstaan door middel van een waarborg voor hun externe financiering, maar kan ook co-investeren met private investeerders. Een dergelijke investering wordt voor nieuwe dossiers qua grootteorde beperkt tot maximaal een vierde van de gevraagde waarborg.

Aanvraagprocedure

De aanvraag kan ingediend worden door de bank of de onderneming, of beide samen.

PMV zal de financiële instelling en de onderneming op de hoogte brengen zodra de waarborgaanvraag ontvankelijk is verklaard.

Het team staat ter beschikking voor vrijblijvend overleg of kan, indien een onderneming daarom vraagt of nood aan heeft, als neutrale partij de onderneming vrijblijvend adviseren bij de structurering van het dossier.

Overige waarborgen

Het is ook mogelijk om:

 • waarborgen af te leveren aan banken op non disclosed-basis ter dekking van kredietportefeuilles van kwalitatieve kredietdossiers van kmo's en grote ondernemingen;
 • een tweede verliesbufferwaarborg af te leveren aan financieringsfondsen voor lange termijnkredietverlening aan kmo's en grote ondernemingen en aan fondsen voor semi-publieke infrastructuurinvesteringen in zorg, huisvesting, onderwijs of PPS-projecten. Dit zou deze financieringsfondsen moeten toelaten om externe investeerders aan boord te halen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

De financiële instellingen en ondernemingen wordt aangeraden om alvorens een aanvraagdossier in te dienen in overleg te treden met het PMV-team. Op die manier is de onderneming goed geïnformeerd over het waarborgmechanisme en kan de aanvraag zo optimaal mogelijk worden opgesteld.

Je kan de rechtstreeks contactgegevens van het Gigarant team terugvinden op de onderstaande webpagina van PMV.

Adres

Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België

Telefoon