Onderhoudswerkzaamheden: de webtoepassingen voor verslaggeving van gesteunde projecten (eRapportering en Gebruikerspoll) zijn niet beschikbaar woensdag 23/09/2020 van 08u00 tot 17u00.

Aanvraagprocedure voor een TETRA-project

Jaarlijks is er één oproep voor TETRA-projecten en TETRA-voorbereidingsprojecten. De oproep wordt doorgaans in september opengesteld. De indiening is in januari-februari van het daaropvolgend jaar, en de beslissing valt in mei-juni.

Lopende oproepen kondigen we hier aan en ook via nieuwsberichten. De uiterste indieningsdatum staat in het oproepdocument.

De oproep gaat gepaard met een infosessie waarop je kan inschrijven via een webformulier. Tijdens de infosessies geven we nuttige tips, aandachtspunten en een stappenplan om een goed projectvoorstel uit te werken. Als je graag een voorbespreking wil, geef je bij de inschrijving ook de hoofdvragen en het onderwerp van het project op.

 • 1

  Alle documenten onderaan deze pagina, i.h.b. het oproepdocument, de handleiding TETRA en de in te vullen templates voor de aanvraag en de begroting (template kostenmodel TETRA), vormen de basis voor het indienen van een projectvoorstel. Betrek doelgroepondernemingen actief bij deze voorbereiding en nadien ook bij de uitvoering en valorisatie van je project.

 • 2

  De aanvraagprocedure verloopt online met eID. ‘Overzicht aanvraagformulieren TETRA’ en ‘overzicht aanvraagformulieren TETRA voorbereidingsprojecten’, geven een beeld van welke stappen de hoofdaanvrager en eventuele partners online moeten doorlopen bij het indienen van een aanvraag voor een TETRA-project, resp. een TETRA-voorbereidingsproject.
  Na registratie met je eID ontvang je als hoofdaanvrager een specifieke link om je aanvraag verder te vervolledigen en alle vooraf ingevulde templates op te laden. Vergeet niet eerst eventuele partners toe te voegen. Via hun specifieke link kunnen zij hun deel van de aanvraag vervolledigen. 

  Na indiening kan je de gegevens niet meer wijzigen! Dus controleer of alles correct is ingevuld en alle getallen (begroting, KPI’s, e.d.) consistent zijn met de ingevulde templates. 

  Heb je geen mandaat bekomen om je deel van de aanvraag in te dienen in naam van je rechtsgeldige vertegenwoordiger, dan stop je aan de voorlaatste stap en stuur je de specifieke link door je rechtsgeldige vertegenwoordiger met de vraag om jullie deel van de aanvraag in te dienen. Heb je wel een dergelijk mandaat, dan kan je zelf finaliseren en indienen. 

  De eventuele partners volgen dezelfde werkwijze voor hun deel. 

  Hierna ontvangt iedereen een bevestiging met de samenvatting van de aanvraag. Geen mail? Vraag aan alle partners of iedereen wel heeft ingediend.

 • 3

  We gaan na of je aanvraag volledig - zijn alle gevraagde documenten en gegevens ingevuld - en ontvankelijk is. Alle ontvankelijkheidscriteria staan opgesomd in de handleiding TETRA.

 • 4

  De adviseur die je project behandelt zal contact opnemen om je projectaanvraag samen te bespreken. Na dit gesprek kan je binnen de 5 werkdagen een annex van maximum 5 pagina’s aan je projectaanvraag insturen ter verduidelijking 

 • 5

  De projectaanvragen (incl. eventuele annex) worden beoordeeld met advies van onafhankelijke externe deskundigen in besloten thematische colleges.

  TETRA-projecten en TETRA-voorbereidingsprojecten worden beoordeeld op twee dimensies: ‘impact’ van het project en de ‘kwaliteit van de projectuitvoering’. De details van de evaluatiecriteria vind je terug in de handleiding TETRA. Op basis van de beschikbare informatie en het advies van de externe deskundigen, wordt een beslissing genomen door het beslissingscomité bij het Hermesfonds van Agentschap Innoveren & Ondernemen over de omvang van de subsidie en eventuele bijzondere voorwaarden en modaliteiten.

 • 6

  De lijst met gesteunde projecten wordt enkele dagen na de beslissing gepubliceerd op de website. Iedere hoofdaanvrager krijgt nadien een brief met de motivatie van de beslissing.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail