Kmo-portefeuille

Omwille van verbeteringswerken is de toepassing kmo-portefeuille niet beschikbaar op woensdag 31 mei 2023 van 8:30 tot 17:00 en op donderdag 1 juni 2023 van 12:00 tot 13:00.

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviezen voor bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor jouw bedrijf. De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom maken we het eenvoudig om je aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen.

Elke kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen. Wil je weten wat er precies onder opleiding of advies valt? Onderstaande definities brengen raad:

Opleiding

 • wat: vorming - bedoeld om de werking van je onderneming te verbeteren
 • wie: voor de werkenden in je bedrijf
 • waar: bij een geregistreerde dienstverlener
 • inhoud: gericht op de kernprocessen van je onderneming
 • doel: je Vlaamse onderneming professionaliseren

Enkele voorbeelden:

 • een opleiding om je verkooptechnieken bij te schaven
 • een training van vaardigheden met de computer en sociale media
 • een bijscholing rond boekhouding, fiscaliteit en recht
 • een training van communicatieve vaardigheden

Advies

 • wat: schriftelijke raadgevingen –bedoeld om de werking van je onderneming te verbeteren
 • waar: bij een geregistreerde dienstverlener
 • inhoud: gericht op de kernprocessen van de onderneming
 • doel: de raadgevingen stellen je in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor je bedrijf

Voorbeelden van gesubsidieerd advies:

 • Een communicatieplan opstellen
 • Een marketingplan opstellen
 • Een marktanalyse maken
 • Een investeringsanalyse maken

Het doel? Je onderneming vooruithelpen.

Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies je onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.

Geïnspireerd? Dien hier je steunaanvraag in.

Ben je al ingeschreven voor een scholing in de nabije toekomst? Geen probleem. Je hebt tot veertien dagen na de eerste les of adviesprestatie de tijd om je aanvraag in te dienen.

Wettelijk kader

Europese de-minimisverordening

Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun

Kaderdecreet

Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

BVR Kmo-portefeuille en kmo-groeitrajecten

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016  tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten

MB Kmo-portefeuille

Ministerieel besluit van 30 maart 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten.

MB Kmo-groeitrajecten

Ministerieel besluit van 10 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten:

MB Auditbureaus

Ministerieel besluit van 14 februari 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de aanstelling en de werking van de auditbureaus.

Ministerieel besluit van 20 september 2018 tot verlenging van de aanstelling als auditbureau, vermeld in artikel 4 van het ministerieel besluit van 14 februari 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de aanstelling en de werking van de auditbureaus.

Ministerieel besluit van 20 december 2019 tot de tweede verlenging van de periode van aanstelling als auditbureau, vermeld in artikel 4 van het ministerieel besluit van 14 februari 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de aanstelling en de werking van de auditbureaus

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail