Kmo-portefeuille

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Elke kmo kan financiële steun ontvangen om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen.

Deze opleiding of advies moet aansluiten bij één van de onderstaande acht thema’s. Voor de thema’s wordt een brede interpretatie gehanteerd. Alle opleidingen en adviezen die inhoudelijk gelinkt kunnen worden aan een thema kunnen worden gesteund

De enige uitzondering op de brede interpretatie is het thema ‘beroepsspecifieke competenties’. Voor dit thema wordt vanaf 2023 een lijst van diensten opgesteld. Enkel opleidingen en adviezen die op de lijst staan, kunnen nog worden gesubsidieerd.

Wil je weten of jouw opleiding of advies in aanmerking komt?

Benieuwd naar voorbeelden? Klik dan op één van de thema's voor meer info.

Hou er ook rekening mee dat bepaalde opleidingen en adviezen zijn uitgesloten van steun.

Wat valt precies onder opleiding of advies?

Opleiding

  • Wat: vorming - bedoeld om de werking van je onderneming te verbeteren.
  • Wie: voor de werkenden in je onderneming.
  • Waar: bij een geregistreerde dienstverlener.
  • Inhoud: gericht op de kernprocessen van je onderneming.
  • Doel: je Vlaamse onderneming professionaliseren.

Advies

  • Wat: schriftelijke raadgevingen –bedoeld om de werking van je onderneming te verbeteren.
  • Waar: bij een geregistreerde dienstverlener.
  • Inhoud: gericht op de kernprocessen van de onderneming.
  • Doel: de raadgevingen stellen je in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor je onderneming.

Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies je onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.

Geïnspireerd?

Dien hier je steunaanvraag in.

Al ingeschreven voor een scholing in de nabije toekomst? Geen probleem. Je hebt tot veertien dagen na de eerste les of adviesprestatie de tijd om je aanvraag in te dienen.

Wettelijk kader

Europese de-minimisverordening

Verordening (EU) nr. 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun.

Kaderdecreet

Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

BVR Kmo-portefeuille en kmo-groeitrajecten

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016  tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten

MB Kmo-portefeuille

Ministerieel besluit van 30 maart 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten

MB Kmo-groeitrajecten

Ministerieel besluit van 10 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten

MB Auditbureaus

Ministerieel besluit van 23 oktober 2023 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de aanstelling en de werking van de auditbureaus

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.