Subsidies stopzetten en terugbetaling

Je kunt je subsidieaanvraag altijd stopzetten. Dit doe je online via de kmo-portefeuille waar je de reden van stopzetting opgeeft. Bekijk de demo van een stopzettingsaanvraag voor meer informatie.

Er zijn drie mogelijke scenario’s:

 1. je nog niets uitbetaald aan je dienstverlener
 2. je hebt reeds een betaling gedaan maar nog niet het volledige saldo opgebruikt
 3. je hebt het volledige projectsaldo al betaald aan je dienstverlener maar de opleiding wordt door hem geannuleerd

Je hebt nog niets uitbetaald aan jouw dienstverlener

Je subsidieaanvraag wordt op eenvoudig verzoek geannuleerd. Je vraagt de stopzetting aan via de kmo-portefeuillewebsite.

Opgelet, een stopzetting van een subsidieaanvraag ontslaat je niet automatisch van je contract met je dienstverlener!

Van zodra je project is stopgezet wordt je eigen aandeel van het projectbedrag teruggestort. Het subsidieaandeel van het projectbedrag wordt opnieuw toegevoegd aan je portefeuille indien de stopzetting gebeurt in hetzelfde kalenderjaar als de subsidieaanvraag.

Je hebt reeds een betaling gedaan maar nog niet het volledige saldo opgebruikt

In een aantal welomschreven situaties kunt je jouw project laten stopzetten en krijgt je je eigen aandeel terug:

 • de stopzetting van de activiteit van de onderneming als je één van de volgende twee documenten voorlegt:
  • een kopie van de verklaring van stopzetting, ingediend bij de Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
  • een kopie van de akte van ontbinding bij vennootschappen;
 • de stopzetting van de activiteit van de dienstverlener als je één van de volgende twee documenten voorlegt:
  • een kopie van de verklaring van stopzetting, ingediend bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
  • een kopie van de akte van ontbinding of van vereffening bij vennootschappen;
 • een overlijden of ongeval met een volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg, als een overlijdensakte of een doktersattest wordt voorgelegd, van:
  • de bedrijfsleider of eigenaar van een eenmanszaak of zijn meewerkende echtgenoot of echtgenote;
  • de hoofdaandeelhouder van een vennootschap die de dagelijkse leiding waarneemt van de onderneming;
 • het project is afgewerkt en heeft minder gekost dan oorspronkelijk voorzien indien de facturen samen met het ondertekende stopzettingsaanvraagformulier kan worden voorgelegd.

In alle andere gevallen kan je je project enkel stopzetten en het saldo van je eigen aandeel dat nog op de kmo-portefeuille staat terugkrijgen na terugbetaling van de reeds uitbetaalde subsidie aan de dienstverlener.

Stel dat je je samenwerking met je dienstverlener halverwege de adviesopdracht wenst te beëindigen, dan zal je project pas worden stopgezet nadat je de reeds uitbetaalde subsidie aan de dienstverlener hebt terugbetaald aan Agentschap Innoveren & Ondernemen.

 • Je vraagt de stopzetting aan via de website en aanvullend stuur je een stopzettingsaanvraagformulier met vermelding van je projectnummer en de reden van je stopzettingsaanvraag naar de kmo-portefeuille.
 • Het team kmo-portefeuille bezorgt je vervolgens een terugvorderingsbrief waarin de betaalgegevens vermeld staan om de reeds uitbetaalde subsidie terug te betalen.
 • Jouw project wordt stopgezet nadat je de betaling aan de administratie correct uitvoert en je krijgt vervolgens het saldo van je eigen aandeel terug.

Je hebt het volledige projectsaldo al betaald aan je dienstverlener maar de opleiding wordt door hem geannuleerd

In de praktijk gebeuren de betaalopdrachten via de portefeuille veelal vóórdat de opleiding is gestart en dit ter bevestiging van de inschrijving. Opleidingen worden al eens geannuleerd als er bv. te weinig deelnemers zijn. Als de dienstverlener de geannuleerde opleiding niet opnieuw organiseert kan je je eigen aandeel terugkrijgen. Hiervoor leg je een annulatiebewijs voor, opgemaakt door je dienstverlener. Je krijgt het eigen aandeel teruggestort nadat je dienstverlener het onterecht uitgekeerde bedrag terugbetaalt.

Merk op dat je steunplafond vermindert met de reeds uitbetaalde subsidie. Het teruggestorte subsidiebedrag wordt dus niet opnieuw vrijgegeven.

Indien de dienstverlener de geannuleerde opleiding op een later tijdstip opnieuw organiseert en je hieraan deelneemt kan de gegeven betaalopdracht gebruikt worden voor deze volgende opleiding. Je hoeft dan geen annulatiebewijs op te sturen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Kmo-portefeuille

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail