Kmo-portefeuille

Subsidies stopzetten en terugbetaling

Je kunt je subsidieaanvraag altijd stopzetten. Dit doe je online via de kmo-portefeuille waar je de reden van stopzetting opgeeft. Bekijk de demo van een stopzettingsaanvraag voor meer informatie.

Opgelet, een stopzetting van een subsidieaanvraag ontslaat je niet automatisch van je contract met je dienstverlener!
Er zijn vier mogelijke scenario’s:

 1. je hebt nog niets uitbetaald aan je dienstverlener
 2. je hebt reeds een betaling gedaan maar nog niet het volledige saldo opgebruikt
 3. je hebt het volledige projectsaldo al betaald aan je dienstverlener maar de opleiding wordt door hem geannuleerd
 4. je hebt het volledige projectsaldo al betaald aan je dienstverlener maar jij beslist om de opleiding niet te volgen

Je hebt nog niets uitbetaald aan jouw dienstverlener

Je eigen aandeel wordt integraal en automatisch teruggestort nadat je de stopzetting hebt aangevraagd. 

De overeenkomstige subsidie wordt opnieuw toegevoegd aan je portefeuille indien de stopzetting in hetzelfde kalenderjaar als de subsidieaanvraag gebeurt.

Je hebt reeds een betaling gedaan maar nog niet het volledige saldo opgebruikt

 • de betaling voor geleverde prestaties is kleiner dan het projectbedrag en het restant aan eigen aandeel moet teruggestort worden.
  Hierbij wordt het saldo van je eigen aandeel teruggestort. De overeenkomstige subsidie wordt opnieuw toegevoegd aan je portefeuille indien de stopzetting in hetzelfde kalenderjaar als de subsidieaanvraag gebeurt.
 • de betaling via de kmo-portefeuille is onterecht waarbij het restant aan eigen aandeel teruggestort moet worden.
  Je krijgt je eigen aandeel dat zich nog in de kmo-portefeuille bevindt terug. De overeenkomstige subsidie wordt opnieuw toegevoegd aan je portefeuille indien de stopzetting in hetzelfde kalenderjaar als de subsidieaanvraag gebeurt.

Voor de teruggave van het eigen aandeel van je eerdere betaling via de kmo-portefeuille dien je je dienstverlener te contacteren. Deze zal hiervoor een automatische terugbetaling opstarten. Het overeenkomstig subsidiebedrag kan niet meer toegevoegd worden aan je portefeuille.

Je hebt het volledige projectsaldo al betaald aan je dienstverlener maar de opleiding wordt door hem geannuleerd

In de praktijk gebeuren de betaalopdrachten via de portefeuille veelal vóórdat de opleiding is gestart en dit ter bevestiging van de inschrijving. Opleidingen worden al eens geannuleerd als er bv. te weinig deelnemers zijn. Contacteer in onderstaande gevallen je dienstverlener die een automatische terugbetaling van je eigen aandeel zal opstarten:

 • de geannuleerde opleiding wordt niet opnieuw georganiseerd;
 • de geannuleerde opleiding wordt op een later tijdstip georganiseerd maar de voorgestelde datum past je niet.

Het overeenkomstig subsidiebedrag kan in beide gevallen niet meer toegevoegd worden aan je portefeuille.

Je hebt het volledige projectsaldo al betaald aan je dienstverlener maar jij beslist om de opleiding niet te volgen.

Het is mogelijk dat je ingeschreven bent voor een opleiding, dat je nadien beslist om de opleiding niet te volgen en dat er is niemand in de onderneming is die jouw plaats kan innemen. Contacteer in dat geval je dienstverlener die een automatische terugbetaling van je eigen aandeel zal opstarten.

Het overeenkomstig subsidiebedrag kan niet meer toegevoegd worden aan je portefeuille.

Belangrijk: wanneer je zelf beslist om de opleiding niet te volgen dan ben je in sommige gevallen gehouden om een vergoeding te betalen aan je dienstverlener. Zie hiervoor de voorwaarden op het inschrijvingsformulier van je dienstverlener. Deze vergoeding mag niet betaald worden via de kmo-portefeuille.
 

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.