Kmo-portefeuille

Hoeveel subsidies kan ik krijgen?

Dit is afhankelijk van de grootte van je onderneming

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20% steun genieten via de kmo-portefeuille. Je krijgt maximaal € 7.500 per jaar.

  opleiding + advies
kleine onderneming

steunpercentage: 30%

steunplafond: € 7.500

middelgrote onderneming

steunpercentage: 20%

steunplafond: € 7.500

Je kan steun aanvragen tot je persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

Hoger steunpercentage voor cybersecurity

Door de toegenomen digitalisering van de economie en de samenleving lopen Vlaamse bedrijven meer dan ooit het risico om gehackt te worden. Om bedrijven aan te moedigen te investeren in cyberveiligheid voorziet de Vlaamse overheid via de kmo-portefeuille in een hoger subsidiepercentage voor de aankoop van opleiding of advies voor cybersecurity.

Elke steunaanvraag die na 13 september 2021 ingediend wordt voor een advies of opleiding met betrekking tot het thema cybersecurity krijgt een verhoogd steunpercentage. Kleine ondernemingen krijgen een tussenkomst van 45% en middelgrote ondernemingen krijgen een tussenkomst van 35%.

Dit verhoogde steunpercentage wordt automatisch toegepast als u in stap 2 van de steunaanvraag het thema ‘cybersecurity’ kiest. (cf. blz. 10 van de handleiding kmo-portefeuille).

Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?

Weet u niet 100 procent zeker of je een kleine of een middelgrote onderneming hebt? Dan heldert dit schema dat op. De officiële grootte van je kmo hangt af van je:

  • aantal werknemers
  • omzet
  • balanstotaal

Een schematisch overzicht:

  werknemers omzet   balanstotaal
kleine onderneming < 50 VTE* < of = € 10.000.000 of < of = € 10.000.000
middelgrote onderneming < 250 VTE* < of = € 50.000.000 of < of = € 43.000.000

* VTE = voltijdsequivalent. Eén VTE is één voltijdse werkenemer, twee halftijdse, enz.

Op basis van bovenstaande criteria wordt je ondernemingsgrootte vastgesteld. Als je bedrijf een rechtspersoon is, haalt kmo-portefeuille daarvoor je gegevens op bij de Nationale Bank van België.

De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij je eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Maakt je onderneming deel uit van een groep?

Hou hier rekening mee wanneer je een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van je onderneming. Sla er deze richtlijnen eens op na, voor extra info.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail