jongetjes hangen aan een muur

Kmo-portefeuille

Hoeveel subsidies kan ik krijgen?

Dit is afhankelijk van de grootte van je onderneming

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je krijgt maximaal € 7.500 per jaar.

  opleiding + advies
kleine onderneming

steunpercentage: 30%

steunplafond: € 7.500

middelgrote onderneming

steunpercentage: 20%

steunplafond: € 7.500

Je kan steun aanvragen tot je persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?

Weet u niet 100 procent zeker of je een kleine of een middelgrote onderneming hebt? Dan heldert dit schema dat op. De officiële grootte van je kmo hangt af van je:

  • aantal werknemers
  • omzet
  • balanstotaal

Een schematisch overzicht:

  werknemers omzet   balanstotaal
kleine onderneming < 50 VTE* < of = € 10.000.000 of < of = € 10.000.000
middelgrote onderneming < 250 VTE* < of = € 50.000.000 of < of = € 43.000.000

* VTE = voltijdsequivalent. Eén VTE is één voltijdse werkenemer, twee halftijdse, enz.

Op basis van bovenstaande criteria wordt je ondernemingsgrootte vastgesteld. Als je bedrijf een rechtspersoon is, haalt kmo-portefeuille daarvoor je gegevens op bij de Nationale Bank van België.

De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij je eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Maakt je onderneming deel uit van een groep?

Hou hier rekening mee wanneer je een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van je onderneming. Sla er deze richtlijnen eens op na, voor extra info.

Contact

 

  

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Kmo-portefeuille

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail