Kmo-portefeuille

Hoeveel subsidies kan ik krijgen?

Dit is afhankelijk van de grootte van je onderneming

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20% steun genieten via de kmo-portefeuille. Je krijgt maximaal € 7.500 per jaar.

 opleiding + advies
kleine onderneming

steunpercentage: 30%

steunplafond: € 7.500

middelgrote onderneming

steunpercentage: 20%

steunplafond: € 7.500

Je kan steun aanvragen tot je persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

Hoger steunpercentage voor cybersecurity en energie-efficiëntie

Steunaanvragen die worden ingediend voor een advies of een opleiding met betrekking tot cybersecurity of energie-efficiëntie krijgen een verhoogd steunpercentage. Kleine ondernemingen krijgen een tussenkomst van 45% en middelgrote ondernemingen krijgen een tussenkomst van 35%.

Dit verhoogde steunpercentage wordt automatisch toegepast als je in stap 2 van de steunaanvraag het thema ‘cybersecurity’ kiest. (cf. blz. 10 van de handleiding kmo-portefeuille).

Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?

Weet je niet 100 procent zeker of je een kleine of een middelgrote onderneming hebt? Dan heldert dit schema dat op. De officiële grootte van je kmo hangt af van je:

  • aantal werknemers
  • omzet
  • balanstotaal

Een schematisch overzicht:

 werknemersomzet balanstotaal
kleine onderneming< 50 VTE*< of = € 10.000.000of< of = € 10.000.000
middelgrote onderneming< 250 VTE*< of = € 50.000.000of< of = € 43.000.000

* VTE = voltijdsequivalent. Eén VTE is één voltijdse werkenemer, twee halftijdse, enz.

Op basis van bovenstaande criteria wordt je ondernemingsgrootte vastgesteld. Als je bedrijf een rechtspersoon is, haalt kmo-portefeuille daarvoor je gegevens op bij de Nationale Bank van België.

De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij je eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Maakt je onderneming deel uit van een groep?

Hou hier rekening mee wanneer je een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van je onderneming. Sla er deze richtlijnen eens op na, voor extra info.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.