Meer steun voor bedrijven die met onderzoekspartner deelnemen aan internationale call

Publicatiedatum
Om internationale samenwerking verder te stimuleren, worden de steunpercentages voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten verhoogd voor bedrijven die samen met een Vlaamse onderzoekspartner deelnemen aan een internationale call.
vrouw doet onderzoek met algen

Wat verandert?

Neem je samen met een Vlaamse onderzoekspartner deel aan een internationale call van het type ERA-Net COFUND, Eurostars, AAL, ECSEL of een partnership binnen Horizon Europe? 

Goed nieuws! Het basissteunpercentage van 25% voor een ontwikkelingsproject en van 25 tot 50% voor een onderzoeksproject wordt verhoogd met 15%. Deze verhoging komt naast de geldende toeslagen voor kmo's. Bovendien wordt ook de grens van de aftopping van het steunpercentage met 10% verhoogd voor zowel ontwikkelings- als onderzoeksprojecten.

Concreet betekent dit dat het totale steunpercentage voor ontwikkelingsprojecten wordt begrensd tot maximaal 60% en dat voor onderzoeksprojecten tot maximaal 70%.

De nieuwe situatie samengevat

  onderzoeks-
project
ontwikkeling
project
basissteunpercentage 50% 25%
verhoging steunpercentage vanwege een grensoverschrijdende samenwerking in het kader van een officieel erkend Europees netwerk waaraan het agentschap deelneemt - geen van de partners draagt meer dan 70% budgettair aandeel in de projectbegroting 15% 15%
verhoging steunpercentage voor middelgrote ondernemingen 10% 10%
verhoging steunpercentage kleine ondernemingen 20% 20%
aftopping steunpercentage op 70% 60%

Netwerken waarvoor geldig:

Delen: