Beeld uit onderzoekslabo

Subsidies voor O&O&I in een internationaal consortium

Terug naar Netwerken

SUSFOOD2

Wat?

Het ERA-NET Cofund SUSFOOD2, SUStainable FOOD production and consumption start in januari 2017 en is de voortzetting van het  ERA-NET SUSFOOD (2011 – 2014) dat liep onder FP7.

Het strategisch doel van SUSFOOD2 is het versterken van de samenwerking in onderzoek, ontwikkeling en innovatie tussen EU lidstaten en geassocieerde landen en dit met het oog op het maximaliseren van de bijdrage van R&D tot de ontwikkeling van meer duurzame voedingssystemen van productie tot consumptie. SUSFOOD2 promoot een multidisciplinaire benadering over de sectoren heen van biologie tot food engineering. 

SUSFOOD2 loopt van 2017 tot 2022 en omvat transnationale oproepen voor projectvoorstellen op het vlak van research/research en innovatie voor duurzame voedingsproductie en –consumptie.

Samenstelling consortium?

 • VLAIO, België
 • Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO), België
 • Flanders'FOOD, België
 • Bundesministerium für Ernährung , Landwirtschaf und Verbraucherschutz (BMELV), Duitsland
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (MIN LNV), Nederland
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Nederland
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Roemenië
 • Ministry of Agriculture and Forestry (MMM), Finland
 • Luonnonvarakeskus (LUKE), Finland
 • Le Réseau français des Instituts techniques de l’agro-alimentaire (ACTIA), Frankrijk
 • Agence Nationale de Recherche (ANR), Frankrijk
 • Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) en MIUR, Italië
 • CDTI en ADE, Spanje
 • Norges Forskningsrad (RCN), Noorwegen 
 • Maaeluministeerium (MEM), Estland
 • Department of Agriculture, Food and The Marine (DAFM) , Ierland
 • Lietuvos Respublikos Zemes Ukio Ministerija (MOALIT), Litouwen
 • Forskningsrådet för Miljö, Areella Näringar och Samhällsbyggande (FORMAS), Zweden
 • The Secretary of State  for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), UK
 • Tarimsal Arastirmalar Ve Politikalar Genel Müdürlügü (GDAR), Turkije
 • Forschungszentrum Juelich GmbH, Duitsland (Coördinator) 

Ingezette programma’s?

VLAIO participeert met onderzoeksprojecten.

Doelgroep?

Vlaamse bedrijven (zowel kmo’s als grote ondernemingen) die samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen een uitdagend en risicovol R&D project willen uitvoeren, kunnen een projectvoorstel indienen bij VLAIO. Vlaamse kennisinstellingen kunnen deelnemen als onderzoekspartner of onderaannemer van de aanvragers. Het consortium moet minstens uit drie deelnemers, uit minimum drie verschillende SUSFOOD-partnerlanden, bestaan.

Documenten voor indiening

Volg de online aanvraagprocedure van onderzoeksproject. Vergeet niet aan te vinken dat jouw project kadert binnen een internationale projectaanvraag!

Meer informatie?

susfood-db-era.net/main

Documenten uitvoering en opvolging

Een specifieke vraag over SUSFOOD? Contacteer marianne.claessens@vlaio.be, T +32 2 432 42 09

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon