Nog te vervangen

Financieringsadvies op maat

Adviesverlening

Vaak heeft een onderneming in de start- of uitbreidingsfase een behoefte aan extra financiële middelen, omwille van investeringen of omwille van snelle groei, waardoor ook openstaande vorderingen op klanten snel kunnen stijgen.

Onze bedrijfsadviseurs begeleiden je graag bij het zoeken naar financierings- en subsidiemogelijkheden zoals onder meer achtergestelde leningen en risicokapitaal. Zij kunnen je helpen bij het uitfilteren van al deze maatregelen, specifiek gericht op jouw situatie.

Neem contact met ons op via info@vlaio.be of bel ons gratis op het nummer 0800 20 555.

Online contactdagen financiering & subsidies

Op geregelde basis organiseren wij online contactdagen in samenwerking met Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en de Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM). 

PMV financiert via verschillende financieringsformules beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. PMV verstrekt verschillende types van leningen (Startlening, Cofinanciering, Cofinanciering + en PMV-Bedrijfsleningen) maar kan ook investeren door de inbreng van kapitaal (PMV- Risicokapitaal).

LRM verschaft (naast ontwikkeling van infrastructuur in Limburg en herbestemming van de voormalige mijnsites) risicokapitaal aan bedrijven (LRM). LRM kan zowel een aandelenparticipatie nemen, alsook een achtergestelde lening toekennen (KlimOp-lening voor Limburgse kleine ondernemingen) als ideale hefboom voor kleine bedrijven met een beloftevol project. LRM is enkel actief in de provincie Limburg.

De bedrijfsadviseurs van VLAIO kunnen je dan weer helpen bij het aftoetsen van de eigen steunmaatregelen (zoals bijvoorbeeld kmo-portefeuille, kmo-groeisubsidie en strategische transformatiesteun, maar ook andere steunmaatregelen die je kan terugvinden in de subsidiedatabank.

Zo kan je op een korte tijdspanne toch heel wat informatie inwinnen bij verschillende overheidsinstanties!

Een persoonlijk gesprek met een expert van VLAIO, PMV of LRM neemt 30 minuten in beslag. Deelname is gratis, maar reservatie is verplicht.

Ondernemers getuigen

Dries en Yuri van de WASBAR in Gent, klopten aan bij Agentschap Ondernemen (nu VLAIO) om meer te weten over steunmaatregelen voor starters en de deponering van hun merk.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: