Adviesverlening

Vaak heeft een onderneming in de start- of uitbreidingsfase een behoefte aan extra financiële middelen, omwille van investeringen of omwille van snelle groei, waardoor ook openstaande vorderingen op klanten snel kunnen stijgen.

Onze bedrijfsadviseurs begeleiden je graag bij het zoeken naar financierings- en subsidiemogelijkheden zoals onder meer achtergestelde leningen en risicokapitaal. Zij kunnen je helpen bij het uitfilteren van al deze maatregelen, specifiek gericht op jouw situatie.

Ook de diverse overheden hebben instrumenten ontwikkeld ter ondersteuning van jouw bankpositie. De overheid wil zich met deze mogelijkheden dus zeker niet in de plaats stellen van bankfinanciering, doch juist aanvullend optreden voor het beschikbaar stellen van bijkomende middelen.

Graag informeren en begeleiden onze bedrijfsadviseur je over:

  • de goedkope leningen van PMV/z
  • de Winwinlening
  • business angels
  • ARKimedes
  • notionele interestaftrek
  • …  

Subsidiedatabank voor de ondernemer

De overheid heeft tal van steunmaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen. In onze subsidiedatabank bundelen we de basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Niet alleen subsidies, maar ook andere steunmogelijkheden zijn hierin opgenomen: zoals financieringsmaatregelen gecreëerd door de overheid, alsook fiscale en parafiscale voordelen. Steunmaatregelen opzoeken kan je via de “Alfabetische lijst” of via uitgebreide filtermogelijkheden.

Geen tijd om zelf een selectie uit te voeren? Raadpleeg dan onze brochurereeks “Subsidiegids voor het bedrijfsleven” die je per thema een overzicht bieden van de belangrijkste subsidiemaatregelen.

Ondernemers getuigen

Dries en Yuri van de WASBAR in Gent, klopten aan bij Agentschap Ondernemen (nu Agentschap Innoveren & Ondernemen) om meer te weten over steunmaatregelen voor starters en de deponering van hun merk.