Afgesloten projectoproepen EFRO

Prioriteit 1

Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - LED werking 2016. Indienen tot 1 februari 2016 Oproepfiche

Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - GTI Kempen. Indienen tot 25 februari 2016 Oproepfiche

Ondersteunen verspreiding van technologieën met oog op kennisvalorisatie / vermarkting – GTI Kempen. Indienen tot 25 februari 2016 Oproepfiche

Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - GTI West-Vlaanderen. Indienen kan tot 1 maart 2016 Oproepfiche

Ondersteunen verspreiding technologieën met oog op kennisvalorisatie / vermarkting - GTI West-Vlaanderen. Indienen kan tot 1 maart 2016 Oproepfiche

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie: het bevorderen van co-creatie om de O&O-resultaten beter te valoriseren. Indienen kan tot 31 mei 2016 Oproepfiche

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie: ondersteunen en verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting. Indienen kan tot 31 mei 2016 Oproepfiche

Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 31 oktober 2016 Oproepfiche

Ondersteunen van de overdracht / verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting - GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 31 oktober 2016 Oproepfiche

Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren – GTI Limburg Oproepfiche

Ondersteunen van de overdracht / verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting - GTI Limburg Oproepfiche

Ondersteunen verspreiding van technologieën met oog op kennisvalorisatie/vermarkting - Clusterbeleid. Indienen tot 28 september 2017 Oproepfiche

Innovatie in de ouderen zorg – GTI Limburg Indienen voor deze oproep kan tot 16 november 2017. Oproepfiche

Innovaties in de zorg - GTI Limburg. Indienen kan tot 15 februari 2018. Oproepfiche

Innovatie door co-creatie in de maakindustrie i.k.v. SALK. Indienen voor deze oproep kan tot vrijdag 30 maart 2018. Oproepfiche

Innovaties in de zorg - GTI Limburg. Indienen kan tot en met 14 september 2018. Oproepfiche

Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - GTI West-Vlaanderen. Indienen kan tot 14 september 2018. Oproepfiche. Sjabloon voorafgaande afstemming

Oproep 'Investeringsprojecten bij speerpunt clusters'. Indienen kan tot 27 juni 2019. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep GTI Limburg -  'Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren'. Indienen kan tot 6 december 2019. Oproepfiche.

Oproep GTI West-Vlaanderen - 'Bevorderen van co-creatie in de drone industrie'. Indienen kan tot 19 december 2019. Oproepfiche.

Oproep GTI West-Vlaanderen - 'Ondersteunen van de overdracht/verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting'. Indienen kan tot 31/03/2020. Oproepfiche.

Oproep GTI Kempen - 'Bevorderen cocreatie GTI Kempen. Indienen kan tot 29/05/2020. OproepficheSjabloon vooraanmelding.

Oproep GTI Kempen - 'Ondersteunen verspreiding van technologieën met oog op kennisvalorisatie/vermarkting. Indienen kan tot 29/05/2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Prioriteit 2

Oproep 1 - ‘Bevorderen van een ondernemings-vriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen Oproepfiche

Oproep 2 - ‘Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat - GTI-Limburg Oproepfiche

Bevorderen ondernemerschap - Ondernemende innovatieve partnerschappen/ecosystemen in studentensteden. Indienen tot 1 februari 2016 Oproepfiche

Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren. Indienen tot 1 februari 2016 Oproepfiche

Bevorderen van een ondernemings-vriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen - GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 1 maart 2016 Oproepfiche

Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat - GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 1 maart 2016 Oproepfiche

Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren – GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 29 april 2016 Oproepfiche

Bevorderen van intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap – GTI Limburg. Indienen tot 23 juni 2016 Oproepfiche

Bevorderen van ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen – GTI Limburg. Indienen tot 23 juni 2016 Oproepfiche

Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren – GTI Limburg. Indienen tot 23 juni 2016 Oproepfiche

Verhogen van kennispotentieel binnen kmo’s door inzet van gespecialiseerd personeel –GTI Limburg. Indienen tot 23 juni 2016 Oproepfiche

Bevorderen van intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap – GTI Limburg Toeristisch Ondernemerschap. Indienen tot 23 juni 2016 Oproepfiche

Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen – GTI Limburg Toeristisch Ondernemerschap. Indienen tot 23 juni 2016 Oproepfiche

Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren – GTI Limburg Toeristisch Ondernemerschap. Indienen tot 23 juni 2016 Oproepfiche

Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat. Creatie van strategieën voor de internationalisering van de Vlaamse economie. Indienen tot 30 september 2016 Oproepfiche

Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren – GTI Limburg. Indienen tot 30 november 2016 Oproepfiche

Bevorderen van een ondernemings-vriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen’ – GTI Kempen. Indienen voor deze oproep kan tot 20 november 2017. Oproepfiche

Kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s verbeteren’ – GTI Kempen. Indienen voor deze oproep kan tot 20 november 2017. Oproepfiche

Internationaliseren en verankeren van bedrijven. Indienen voor deze oproep kan tot donderdag 22 maart 2018. Oproepfiche - Sjabloon voorafgaande afstemming

Versterking ecosystemen studentensteden. Indienen voor deze oproep kan tot vrijdag 18 mei 2018. Oproepfiche - Sjabloon voorafgaande afstemming.

Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen - GTI West-Vlaanderen. Indienen kan tot 14 september 2018. Oproepfiche. Sjabloon voorafgaande afstemming

Verbeteren van kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s - GTI West-Vlaanderen. Indienen kan tot 14 september 2018. Oproepfiche. Sjabloon voorafgaande afstemming.

Oproep 'Intergemeentelijke samenwerking en digitalisering van de dienstverlening naar ondernemers'. Indienen kan tot 27 juni 2019. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep 'Creatie en uitvoering van strategieën om Vlaanderen als innovatief economisch ecosysteem te versterken door internationalisering'. Indienen kan tot 27 juni 2019. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep 'Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen - GTI Kempen'. Indienen kan tot 10 juli 2019. Oproepfiche.

Oproep 'Verbeteren van kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s - GTI Kempen'. Indienen kan tot 10 juli 2019. Oproepfiche.

Oproep 'Intergemeentelijke samenwerking en digitalisering van de dienstverlening naar ondernemers'. Indienen kan tot 27 juni 2019. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep 'Creatie en uitvoering van strategieën om Vlaanderen als innovatief economisch ecosysteem te versterken door internationalisering'. Indienen kan tot 27 juni 2019. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep 'Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen - GTI Kempen'. Indienen kan tot 10 juli 2019. Oproepfiche.

Oproep 'Verbeteren van kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s - GTI Kempen'. Indienen kan tot 10 juli 2019. Oproepfiche.

Oproep GTI West-Vlaanderen - 'Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat. Internationalisering als antwoord op de Brexit'. Indienen kan tot 3/04/2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep GTI Kempen - 'Intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap'. Indienen kan tot 29/05/2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep GTI Kempen - 'Bevorderen van een ondernemingsvriendelijke klimaat bij lokale en provinciale besturen'. Indienen kan tot 29/05/2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Oproep GTI West-Vlaanderen - 'Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen'. Indienen kan tot 27/05/2020. Oproepfiche. Sjabloon vooraanmelding.

Prioriteit 3

Oproep ‘Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot bijna-energieneutraal niveau - GTI Limburg’ Oproepfiche

Stijgend gebruik groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie GTI Kempen. Indienen tot 25 februari 2016 Oproepfiche

Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot BEN - GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 1 maart 2016 Oproepfiche

Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan -GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 1 maart 2016 Oproepfiche

Verhoogde energie-efficiëntie bij kmo’s - GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 1 maart 2016 Oproepfiche

Stijgend gebruik van groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie GTI West-Vlaanderen. Indienen tot 1 maart 2016 Oproepfiche

Duurzame stedelijke mobiliteit kaderend in gemeentelijk/stedelijk klimaatplan – Fietssnelwegen. Indienen tot 31 maart 2016 Oproepfiche

Verhoogde energie-efficiëntie bij kmo’s. Indienen tot 31 maart 2016 Oproepfiche

Verhoogde energie-efficiëntie bij kmo’s, Demonstratieprojecten. Indienen tot 31 mei 2016 Oproepfiche

Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot bijna-energieneutraal niveau. Indienen tot 31 oktober 2016 Oproepfiche

Oproep doorgedreven renovatie sociale woningbouw. Indienen tot 28 februari 2017 Oproepfiche

Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan – Fietssnelwegen. Indienen tot 31 januari 2017 Oproepfiche

Stijgend gebruik groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie GTI Kempen. Indienen voor deze oproep kan tot 20 november 2017. Oproepfiche

Oproep Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan – Fietssnelwegen. Indienen voor deze oproep kan tot 28 juni 2018. Oproepfiche

Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan - GTI West-Vlaanderen. Indienen kan tot 14 september 2018. Oproepfiche. Sjabloon voorafgaande afstemming

Oproep 'Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk / stedelijk klimaatplan - GTI Kempen'. Indienen kan tot 10 juli 2019. Oproepfiche.

Oproep 'Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk / stedelijk klimaatplan - Mobipunten. Indienen kan tot 31 oktober 2019. Oproepfiche.

Oproep GTI Kempen - Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk / stedelijk klimaatplan. Indienen kan tot 29/05/2020. Oproepfiche.