Graanveld- foto van Glenn Carstens op Unsplash

Landbouw (LA)-trajecten

Hoe een LA-traject aanvraag indienen?

Jaarlijks is er één oproep voor LA-trajecten. De oproep wordt doorgaans in juli opengesteld, en de indiening is in het laatste kwartaal. De beslissing wordt bekendgemaakt in april van het daaropvolgend jaar.

De oproeppagina, de handleiding, de templates voor de aanvraag en de begroting, en de handleiding bij het kostenmodel vormen de basis voor het indienen van een projectvoorstel.

 • 1

  Agentschap Innoveren & Ondernemen organiseert na de lancering van de oproep ook infosessie(s). Op de infosessie wordt belangrijke informatie en nuttige tips gegeven voor het indienen van een projectaanvraag. Daarnaast wordt de mogelijkheid gegeven tot een korte voorbespreking (ca. 1/2u-1u). Bij je aanvraag tot voorbespreking voeg je een korte samenvatting van het projectvoorstel en de vragen die je wenst te behandelen toe (hier vind je alle praktische informatie).

 • 2

  De aanvraagprocedure verloopt online met eID. Na registratie ontvang je als hoofdaanvrager een specifieke link om de aanvraag verder te vervolledigen en alle documenten op te laden. Vergeet niet eerst eventuele partners toe te voegen. Zij ontvangen dan eveneens per e-mail een link om hun deel van de aanvraag digitaal in te vullen. Het overzicht aanvraagformulieren LA-trajecten geeft een beeld van welke stappen je online moet doorlopen.

  • Indien nodig kan de toegang tot de aanvraag verder gedeeld worden door de e-mail met de link door te sturen naar andere betrokkenen. Heb je geen mandaat bekomen om je deel van de aanvraag in te dienen in naam van je rechtsgeldige vertegenwoordiger, dan stop je aan de voorlaatste stap en stuur je de specifieke link door naar je rechtsgeldige vertegenwoordiger met de vraag om jullie deel van de aanvraag in te dienen. Heb je wel een dergelijk mandaat, dan kan je zelf finaliseren en indienen.
  • Na indiening kan je het project niet meer wijzigen. Dus controleer of alles ingevuld is, voordat elke partner en zijn/haar rechtsgeldige vertegenwoordiger (of gemandateerde) de aanvraag finaal indient.
  • Hierna ontvangen alle indieners een bevestiging met de samenvatting van de aanvraag. Zolang je deze mail niet ontvangen hebt, is jouw aanvraag nog niet ingediend.
 • 3

  We gaan na of je aanvraag volledig - zijn alle gevraagde documenten en gegevens ingevuld - en ontvankelijk is. Alle ontvankelijkheidscriteria staan opgesomd in de handleiding Landbouw (LA)-trajecten.

 • 4

  De projectaanvragen worden beoordeeld met advies van onafhankelijke externe deskundigen in besloten thematische colleges.

  LA-trajecten worden beoordeeld op 2 dimensies, enerzijds de impact van het project (‘wat en waarom’) en anderzijds de kwaliteit van de projectuitvoering (‘hoe en wie’).

  Bij de beoordeling van de impact van het project wordt met volgende criteria rekening gehouden:

  • fit in het programma
  • projectdoelstellingen
  • focus op vernieuwing bij de doelgroep
  • collectief bereik
  • economische impact
  • maatschappelijke meerwaarde
  • complementariteit

  Bij de beoordeling van de kwaliteit van de projectuitvoering wordt met volgende criteria rekening gehouden:

  • aanpak en uitvoering
  • expertise en middelen
 • 5

  De lijst met gesteunde projecten wordt enkele dagen na de beslissing gepubliceerd op de website. Iedere aanvrager (hoofdaanvrager en medeaanvrager) krijgt een brief met de motivatie van de beslissing.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail