Graanveld- foto van Glenn Carstens op Unsplash

Landbouw (LA)-trajecten

Steunbedrag en aanvaarde kosten

Hoe groot is de subsidie?

De subsidie bedraagt 90% van de aanvaarde begroting van het project. De financiering van de resterende 10% van het projectbudget gebeurt met bijdragen van de doelgroepondernemingen. De wijze waarop het cofinancieringsplan wordt ingevuld, wordt gezien als een maat voor de betrokkenheid van de doelgroep.

De voorwaarden waaraan de projectbegroting moet voldoen, staan beschreven in de handleiding bij het kostenmodel en de handleiding Landbouw (LA)-trajecten.

De steunmaatregel in detail

De aanvaardbare personeelskosten vormen de basis. Ze moeten steeds na het project verantwoord kunnen worden, zowel naar geleverde prestaties op het project, als naar uitgevoerde betalingen.

De overige projectkosten bestaan enerzijds uit de kosten voor werkingsmiddelen en uitrustingsgoederen, en anderzijds uit overheadkosten, zijnde algemene kosten die weliswaar uit de activiteiten voortvloeien, maar die ofwel niet direct toewijsbaar zijn of kosten van algemeen ondersteunende aard zijn. De werkings- en overheadkosten worden in de projectbegroting berekend als een standaardkost, per voltijds equivalent (VTE). Deze standaardkost moet overeenkomen met een reële kost en bedraagt maximaal € 25.000 per mensjaar.

Een onderaanneming vanaf € 10.000 moet als externe prestatie afgezonderd worden uit de werkingskosten, toegelicht worden, en er moet een offerte bij de aanvraag ingediend worden. 

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail