Graanveld- foto van Glenn Carstens op Unsplash

Landbouw (LA)-trajecten

Wat zijn Landbouw (LA)-trajecten?

Doel is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit innovatieve oplossingen aan te bieden die op korte termijn toepasbaar zijn én resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor de primaire land- en tuinbouwsector.

De activiteiten binnen LA-trajecten kunnen van uiteenlopende aard zijn naargelang de concrete probleemstelling/uitdaging van het project. Kenmerkend is een geïntegreerde aanpak, waarbij alle activiteiten gaande van kennisverwerving tot kennisgebruik in aanmerking komen, zolang deze bijdragen aan innovatieve oplossingen en zichtbare veranderingen bij de doelgroep en zolang er voldoende onderlinge samenhang is. Een LA-traject wordt modulair samengesteld, men kiest de activiteiten in functie van de behoeften/noden. 

Het verwerven van kennis is belangrijk, maar dient steeds in functie te staan van het concreet toepassen van die kennis bij de doelgroep. 

Vergroening energiedragers

De Vlaamse doelstelling voor de niet-ETS industrie is om tegen 2030 10% van de energiedragers vergroend te hebben. Vergroening van de energiedragers voor de warmtevraag kan daarbij een belangrijke rol spelen. Voor die vergroening zijn verschillende opties. Er werd gekeken naar volgende generieke oplossingen: industriële warmtepompen, elektrische boilers, zonnethermie, biomassaketels, biogas WKK, restwarmtegebruik, warmtenetten, ondiepe geothermie, diepe geothermie, de waterstof boiler en thermische opslag.

Projectvoorstellen rond het thema vergroening van de energiedragers zijn zeker welkom binnen het kanaal van de landbouwtrajecten. Er zijn binnen de huidige oproep echter geen specifieke subsidiebudgetten voorzien voor dit thema.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail