Imec.icon: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek

Laatst gewijzigd op 17 mei 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen in samenwerking met Imec
Voor wat
vraaggedreven, coöperatief onderzoek gericht op bepaalde marktsegmenten
Subsidie via oproep
steun via Onderzoeksproject (VLAIO)

Wat houdt de maatregel in

ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een formule voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek waarbij multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers, industriepartners en/of social-profitorganisaties samen werken om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende partners. De industriële partners kunnen hierbij een beroep doen op de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO): Onderzoeksproject.

De looptijd van het project is doorgaans 2 jaar. Het project mondt uit in een 'demonstrator' of 'proof of concept'. Na afloop van het project werken de industriepartners daarop verder met het oog op concrete productontwikkeling en commercialisatie.

Het strategisch onderzoekscentrum Imec (voorheen Iminds) lanceert tweemaal per jaar een oproep om projectvoorstellen in te dienen. 

Momenteel staat er een oproep open met als deadline voor indiening 3 oktober 2018. Op 9 juni 2018 wordt hierover een infosessie georganiseerd: zie www.imec-int.com/en/icon/open-call.

Wie komt in aanmerking

Elk ICON-project brengt een zo sterk mogelijk consortium van partners op de been om concrete uitdagingen aan te pakken. Dat consortium bestaat uit bedrijven (kmo’s, grote ondernemingen) en Imec onderzoeksgroepen, eventueel aangevuld met stakeholders (overheden, non-profit, social-profit) of internationale bedrijven, andere onderzoeksgroepen of –instellingen.

Partners die binnen een ICON-project een aanvraag willen doen voor steun bij één van de regionale subsidiekanalen (zie verder) dienen eveneens te voldoen aan de daarvoor geldende richtlijnen.

Wat komt in aanmerking

De ICON-projecten dienen aan te sluiten bij de marktsegmenten van Imec:

  • Smart Cities ;
  • Smart Mobility;
  • Smart Industry ;
  • Smart Entertainment ;
  • Smart Health;
  •  Smart Energy.

Omvang steun

Elke partner staat in voor de eigen financiering van ingezette personeelsleden en werkingskosten. Imec financiert het onderzoek van haar wetenschappers. De gezamenlijke inbreng van de externe partners in het ICON-project dient minstens de helft van de totale projectkost te bedragen over de totale looptijd en realisatie van het project.

Kmo’s en grote ondernemingen kunnen voor een ICON-project steun aanvragen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) via de maatregel: Onderzoeksproject.

Bedrijven die in het Brussels Gewest zijn gevestigd kunnen zich richten voor subsidiëring tot Innoviris (onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma).

Aanvraagprocedure

Tweemaal per jaar wordt er een oproep gelanceerd om projectvoorstellen in te dienen. Hoe de aanvraag verloopt kan je nalezen op www.imec-int.com/nl/imec-icon.

De volgende oproep heeft als deadline voor indiening 3 oktober 2018.

Contact

Afdeling / Dienst
De Krook
Adres

Miriam Makebaplein 1
9000 Gent
België

Telefoon
E-mail