Onderzoeksproject

Laatst gewijzigd op 26 mrt 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's en grote ondernemingen
Voor wat
uitvoeren van onderzoeksprojecten
Subsidie
van 25% tot 60% (min. € 100.000 en max. € 3mln. steun)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van 25% tot 60% (op de aanvaarde kosten met een minimale steun van € 100.000) voor de uitvoering van bepaalde onderzoeksprojecten.

Onderzoeksprojecten bestaan in hoofdzaak uit activiteiten waarbij op een kritische en systematische manier nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden worden opgebouwd en die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming.

Wie komt in aanmerking

Deze steun is bedoeld voor alle ondernemingen met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe). Ook non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) die economische activiteit uitoefenen komen in aanmerking.

Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

 • Definitie: project gericht op de opbouw van nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten omtrent een innovatie;
 • Duur: maximum 36 maanden;
 • Steunbedrag: gevraagde steun van minimaal € 100.000 en maximaal € 3 miljoen;
 • Basissteun: min. 25% - max. 50%: het project kan bestaan uit een mix van ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten. Delen die onderzoek omvatten krijgen een basissteunpercentage van 50% en delen die ontwikkeling omvatten krijgen een basissteunpercentage van 25%;
 • Verhoging van het basissteunpercentage:
  • 10% bij samenwerking met andere onafhankelijke bedrijven of internationale samenwerking (mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel heeft in de kosten);
  • 10% voor een middelgrote onderneming;
  • 20% voor een kleine onderneming;
  • Het totale steunpercentage is begrensd tot 60%.

Belangrijk te vermelden is dat er retroactief geen steun kan verleend worden. Enkel de kosten gemaakt na de startdatum vermeld in het aanvraagdocument kunnen worden betoelaagd. Deze startdatum kan ten vroegste samenvallen met de eerste werkdag van de maand volgend op de maand waarin het volledige aanvraagdocument bij Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt ingediend.

Aanvraagprocedure

Aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van de invuldocumenten te verkrijgen op de website www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/onderzoeksproject/aanvraagprocedure.  

Sinds aanslagjaar 2008 zijn premies, kapitaal- en interestsubsidies voor onderzoek en ontwikkeling toegekend door gewestelijke instellingen (zoals Agentschap Innoveren & Ondernemen) vrijgesteld van belasting.

De subsidieaanvraag kan reeds gebeuren voordat er een rechtspersoonlijkheid bestaat. De subsidie zal echter pas uitbetaald worden van zodra de onderneming met rechtspersoonlijkheid is opgericht.

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail