ICON project

De AI-ICON 2022 en CS-ICON 2022 oproepen zijn ondertussen afgesloten. Binnenkort volgt meer informatie over toekomstige mogelijkheden voor AI-ICON en CS-ICON projecten.

Terug naar Wat

AI-ICON en CS-ICON 2022

In maart 2022 werd beslist om een derde AI-ICON oproep AI-ICON 2022 en een derde CS-ICON oproep CS-ICON 2022 open te stellen. Met de aankondiging van deze oproepen werd door de globale ICON bijsturingen beslist in april 2022 gewacht tot in juni 2022.

AI-ICON 2022 oproep voor projecten

De AI-ICON 2022 oproep voor projecten kadert in het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie en richt zich op thematische ICON-projecten met als thema Artificiële Intelligentie.

De beoogde projecten slaan de brug tussen onderzoeksresultaten op vlak van Artificiële Intelligentie en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven. De beoogde projecten bevatten tenminste een dominant aandeel aan activiteiten gerelateerd aan Artificiële Intelligentie in de brede zin (i.e., gaande van activiteiten gerelateerd aan strategisch basisonderzoek zoals kennisverwerving tot activiteiten gerelateerd aan industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling zoals demonstratoren) en dat aandeel is van essentieel belang voor het realiseren van de impact van het project (i.e., gaande van academische valorisatie van onderzoeksresultaten tot economische valorisatie van bedrijfsmatige toepassingen). De oproep staat open voor alle toepassingsgebieden waaronder maar niet beperkt tot gezondheid, industrie 4.0, overheid & burgers, circulaire economie, energie en mobiliteit.

De openstelling van de oproep is gepland voor september 2022. Projectvoorstellen kunnen vanaf de openstelling van de oproep op continue basis worden ingediend tot de uitputting van het budget. De oproep wordt opengesteld met een budget dat bestaat uit enerzijds € 10 miljoen aan middelen uit het beleidsplan voor de financiering van de onderzoeksdelen en anderzijds de middelen voor reguliere bedrijfssteun voor de financiering van de bedrijfsdelen. Deze oproep met continue indiening beschikt daarmee over een significant groter budget dan de vorige oproepen.

CS-ICON 2022 oproep voor projecten

De CS-ICON 2022 oproep voor projecten kadert in het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity en richt zich op thematische ICON-projecten met als thema Cybersecurity.

De beoogde projecten slaan de brug tussen onderzoeksresultaten op vlak van Cybersecurity en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven. De beoogde projecten bevatten tenminste een dominant aandeel aan activiteiten gerelateerd aan Cybersecurity in de brede zin (i.e., gaande van activiteiten gerelateerd aan strategisch basisonderzoek zoals kennisverwerving tot activiteiten gerelateerd aan industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling zoals demonstratoren) en dat aandeel is van essentieel belang voor het realiseren van de impact van het project (i.e., gaande van academische valorisatie van onderzoeksresultaten tot economische valorisatie van bedrijfsmatige toepassingen).

De openstelling van de oproep is gepland voor september 2022. Projectvoorstellen kunnen vanaf de openstelling van de oproep op continue basis worden ingediend tot de uitputting van het budget. De oproep wordt opengesteld met een budget dat bestaat uit enerzijds € 10 miljoen aan middelen uit het beleidsplan voor de financiering van de onderzoeksdelen en anderzijds de middelen voor reguliere bedrijfssteun voor de financiering van de bedrijfsdelen. Deze oproep met continue indiening beschikt daarmee over een significant groter budget dan de vorige oproepen.

Contact

Voor strategische onderzoekscentra ICON programma’s (imec.icon en Flanders Make ICON) zijn de strategische onderzoekscentra de eerste aanspreekpunten. Voor speerpuntcluster ICON programma’s (Catalisti, SIM, Flux50, VIL, Flanders' FOOD, De Blauwe Cluster en MEDVIA) zijn de speerpuntclusters de eerste aanspreekpunten. Voor Thematische ICON programma’s (artificiële intelligentie, cybersecurity en personalised medicine) en overkoepelende vragen is VLAIO het eerste aanspreekpunt.

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail