Wijzigingen aan ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.
Gewijzigd op
Er werd een nieuwe Imec.icon oproep (deadline 12 maart 2020) gelanceerd. Bij verschillende speerpluntclusters lopen er momenteel ook oproepen: Flux50 (deadline 31 december 2019 (voorregistratie)); VIL (geen dealine); Flanders Food (geen deadline); SIM (deadline 11 september 2020), Blauwe Cluster (31 januari 2020).
Gewijzigd op
Er werd een nieuwe Imec.icon oproep gelanceerd. De deadline voor indiening is 3 oktober 2019. Voor meer informatie zie www.imec-int.com/nl/icon/open-call.
Gewijzigd op
Er werd een nieuwe Imec.icon oproep gelanceerd.  De deadline voor indiening is 14 maart 2019. Voor meer informatie zie www.imec-int.com/en/icon/open-call.  
Gewijzigd op
De volgende oproep heeft als deadline voor indiening 3 oktober 2018. Op 9 juni 2018 wordt hierover een infosessie georganiseerd: zie www.imec-int.com/en/icon/open-call.
Gewijzigd op