Wijzigingen aan ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek

Er werd een nieuwe Imec.icon oproep (deadline 12 maart 2020) gelanceerd. Bij verschillende speerpluntclusters lopen er momenteel ook oproepen: Flux50 (deadline 31 december 2019 (voorregistratie)); VIL (geen dealine); Flanders Food (geen deadline); SIM (deadline 11 september 2020), Blauwe Cluster (31 januari 2020).
Gewijzigd op
Er werd een nieuwe Imec.icon oproep gelanceerd. De deadline voor indiening is 3 oktober 2019. Voor meer informatie zie www.imec-int.com/nl/icon/open-call.
Gewijzigd op
Er werd een nieuwe Imec.icon oproep gelanceerd.  De deadline voor indiening is 14 maart 2019. Voor meer informatie zie www.imec-int.com/en/icon/open-call.  
Gewijzigd op
De volgende oproep heeft als deadline voor indiening 3 oktober 2018. Op 9 juni 2018 wordt hierover een infosessie georganiseerd: zie www.imec-int.com/en/icon/open-call.
Gewijzigd op
De volgende oproep heeft als deadline voor indiening 14 maart 2018. Op 12 januari 2018 wordt hierover een infosessie georganiseerd: zie www.imec-int.com/en/icon/open-call.
Gewijzigd op