Cybersecurity verbetertrajecten

Laatst gewijzigd op 1 mrt 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's, vzw's & maatwerkbedrijven
Voor wat
extern advies en begeleiding inzake cyberveiligheid (SC)
Subsidie
van 50% op trajecten van € 9.200 tot € 35.000

Wat houdt de maatregel in

Deze maatregel helpt Vlaamse kmo’s (incl. vzw's) en maatwerkbedrijven bij het duurzaam verbeteren van hun cyberveiligheid. Tijdens zo’n traject ambieert een erkende dienstverlener de cybersecurity van een onderneming te versterken. VLAIO subsidieert 50% van de kosten voor het inkopen van deze externe begeleiding. 

De kostprijs van de verbetertrajecten varieert van € 9.200 tot maximum € 35.000. Het traject kan enkel worden gesubsidieerd wanneer je een beroep doet op één van de 8 dienstverleners die werden geselecteerd binnen een raamcontract van de Vlaamse overheid.  

Steeds meer ondernemingen worden slachtoffer van een cyberaanval. Investeren in cyberveiligheid is dan ook enorm belangrijk in een economie en samenleving die razendsnel digitaliseert. 

VLAIO biedt de cybersecurity verbetertrajecten nu in drie versies aan. Kies het pakket dat het best aansluit bij de noden van jouw onderneming:
1. START: je staat nog niet ver op gebied van cyberveiligheid en je wil graag een eerste analyse maken om te weten welke stappen je dient te zetten om de cyberveiligheid in je onderneming te verbeteren.
2. MEDIUM: je hebt naast een analyse en een actieplan ook nood aan begeleiding op maat van een dienstverlener bij het oplossen van een beperkt aantal veiligheidsproblemen.
3. PLUS:je hebt naast een analyse en een actieplan ook nood aan begeleiding op maat van een dienstverleners bij het oplossen van veiligheidsproblemen.

Wie komt in aanmerking

De maatregel richt zich tot kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en vrije beroepen uit de privésector, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met een aanvaarde hoofdactiviteit en een aanvaardbare rechtsvorm (vzw's zijn niet uitgesloten). Je mag geen negatief eigen vermogen hebben op het moment van de aanvraag.

De grootte van de onderneming wordt bepaald aan de hand van de Europese kmo-definitie. Een kmo is een onderneming die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoet (in één van de twee boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening):

Criteria
ko
mo

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum €10 miljoen
maximum €10 miljoen

maximum €50 miljoen
maximum €43 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunaanvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie Voldoet jouw onderneming aan de Europese kmo-definitie?).

Deze maatregel richt zich enkel tot kmo’s met een business-kritische hoeveelheid aan IT-architectuur, software of verbonden IoT-systemen (IoT= Internet of Things). Dit wordt nagegaan tijdens het intake gesprek met de dienstverlener.

Ook maatwerkbedrijven kunnen ongeacht hun kmo-status een beroep doen op de CS-verbetertrajecten.

Wat komt in aanmerking

Er is keuze tussen drie versies. Kies het pakket dat het best aansluit bij de noden van jouw onderneming:

  • START: je staat nog niet ver op gebied van cyberveiligheid en je wil graag een eerste analyse maken om te weten welke stappen je dient te zetten om de cyberveiligheid in je onderneming te verbeteren;
  • MEDIUM: je hebt naast een analyse en een actieplan ook nood aan begeleiding op maat van één van onze dienstverleners bij het oplossen van een beperkt aantal veiligheidsproblemen;
  • PLUS: je hebt naast een analyse en een actieplan ook nood aan begeleiding op maat van één van onze dienstverleners bij het oplossen van veiligheidsproblemen.

Meer informatie in detail kan je terugvinden op de VLAIO pagina Wat zijn cybersecurity verbetertrajecten?

Je kan enkel een beroep doen op de diensten, aangeboden door de dienstverleners die binnen het raamcontract zijn geselecteerd (zie aanvraagprocedure).

Sommige dienstverleners bieden ter aanvulling ook nog uitbreidingspakketten aan die toelaten om extra verbeterpunten aan te pakken en/of specifieke topics te verdiepen.

Omvang steun

De grootte van de verbetertrajecten wordt bepaald in functie van de geïdentificeerde noden van de onderneming. Na een intakegesprek zal de dienstverlener een offerte opstellen in functie van het gekozen pakket. De prijzen van de pakketten variëren naargelang de dienstverlener. Voor een onderneming die kiest voor bijkomende uitbreidingspakketten kan de totale kostprijs (zonder tussenkomst van VLAIO), maximum € 60.000 (excl. btw) bedragen.

De subsidie bedraagt 50% van de kostprijs (exclusief btw) van de offerte.

 
Kostprijs (excl. btw) tussen
Subsidie (excl. btw) tussen
START 
€ 9.200 tot € 10.700   € 4.600 en € 5.350 
MEDIUM
€ 17.000 en € 21.000 € 8.500 en € 10.500
PLUS
€ 29.000 en € 35.000 € 14.500 en € 17.500

De steun wordt door VLAIO rechtstreeks uitbetaald aan de dienstverlener. De kmo betaalt zijn deel van de kostprijs zelf rechtstreeks aan de dienstverlener.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Aanvraagprocedure

Je neemt zelf contact met een dienstverlener

Je kiest één van de geselecteerde dienstverleners waarmee je wil samenwerken en neemt zelf contact op. Meer informatie over hun aanbod kan je hier vinden per dienstverlener:

Intakegesprek  

Tijdens een eerste gesprek zal de dienstverlener bepalen of je bedrijf in aanmerking komt voor de dienstverlening die aangeboden wordt via het raamcontract. Indien dit het geval is zal de dienstverlener in overeenstemming met de noden van het bedrijf een offerte maken. 

Goedkeuring offerte door VLAIO

Na goedkeuring van deze offerte door zowel de kmo als VLAIO kan de dienstverlener van start gaan met het cybersecurity traject.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.