Cybersecurity verbetertrajecten

Laatst gewijzigd op 10 jan 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & maatwerkbedrijven
Voor wat
extern advies en begeleiding inzake cyberveiligheid (SC)
Subsidie
van 50% op een traject van € 17.000 tot € 35.000

Wat houdt de maatregel in

Vlaamse kmo’s en maatwerkbedrijven met een business-kritische hoeveelheid aan IT-architectuur, software of verbonden IoT-systemen kunnen voor extern advies en begeleiding inzake cyberveiligheid bij bepaalde dienstverleners een subsidie bekomen van VLAIO. De steun bedraagt 50% van de kostprijs van een door VLAIO goedgekeurde offerte. De kostprijs van een verbetertraject varieert van € 17.000 tot maximum € 35.000. 

De dienstverlening is vooral gericht op het ondersteunen van kmo’s waar nog een sterke groei inzake cyberveiligheid kan gerealiseerd worden.

Het traject kan enkel worden gesubsidieerd wanneer je een beroep doet op de dienstverleners die werden geselecteerd binnen een raamcontract van de Vlaamse overheid.   

Het steunpercentage werd vanaf 1 januari 2023 verhoogd tot 50% met als doel de impact van de indexatie op de tarieven te beperken voor de bedrijven.

Wie komt in aanmerking

De maatregel richt zich tot kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en vrije beroepen uit de privésector, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met een aanvaarde hoofdactiviteit en een aanvaardbare rechtsvorm (vzw's zijn niet uitgesloten). Je mag geen negatief eigen vermogen hebben op het moment van de aanvraag.

De grootte van de onderneming wordt bepaald aan de hand van de Europese kmo-definitie. Een kmo is een onderneming die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoet (in één van de twee boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening):

Criteria
ko
mo

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum €10 miljoen
maximum €10 miljoen

maximum €50 miljoen
maximum €43 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunaanvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie Voldoet jouw onderneming aan de Europese kmo-definitie?).

Deze maatregel richt zich enkel tot kmo’s met een business-kritische hoeveelheid aan IT-architectuur, software of verbonden IoT-systemen (IoT= Internet of Things). Dit wordt nagegaan tijdens het intake gesprek met de dienstverlener.

Ook maatwerkbedrijven kunnen ongeacht hun kmo-status een beroep doen op de CS-verbetertrajecten.

Wat komt in aanmerking

Je kan enkel een beroep doen op de diensten, aangeboden door de dienstverleners die binnen het raamcontract zijn geselecteerd (zie aanvraagprocedure).

Er bestaan 2 pakketten:

 • Standaard basispakket: met een kostprijs tussen de € 29.000 en € 35.000
 • Lightversie van het basispakket: De kostprijs van dit pakket ligt tussen de € 17.000 en € 21.000 en richt zich specifiek tot de kmo’s die hun eerste stappen wensen te zetten op vlak van cyberveiligheid en/of kmo’s met een minder complexe IT/OT omgeving. Hou er rekening mee dat de lightversie van het basispakket hoogstwaarschijnlijk niet voldoende is om alle geïdentificeerde risico’s/problemen op te lossen en dat deze lightversie maar een eerste stap is in het verbeteren van je cyberveiligheid.

Beide basispakketten bestaan uit 3 delen:

 1. een grondige (technische) analyse van de cybersecurity maturiteit van de onderneming
 2. de opmaak van een actieplan waarmee het bedrijf een grote stap vooruit kan zetten inzake cyberveiligheid
 3. advies/begeleiding bij het oplossen van de vastgestelde prioritaire veiligheidsproblemen

Je maakt als kmo zelf de keuze of je een beroep doet op het volledige basispakket dan wel op de lightversie van het basispakket. Eén van beide basispakketten, met voldoende ruimte voor maatwerk, maakt verplicht onderdeel uit van elk traject.

Sommige dienstverleners bieden ter aanvulling ook nog uitbreidingspakketten aan die toelaten om extra verbeterpunten aan te pakken en/of specifieke topics te verdiepen.

Binnen het aanbod van elk van deze dienstverleners geldt dat: 

 • kosten voor de aankoop van hardware enkel kunnen in zeer beperkte mate en als onderdeel van een breder dienstverleningstraject
 • licentiekosten, kosten voor softwaretools enkel kunnen in functie van en beperkt tot de looptijd van het specifieke begeleidingstraject en zijn in elk geval uitgesloten als standalone
 • kosten met betrekking tot de daadwerkelijke certificering van cybersecurity standaarden door een externe partij, (bv. ISO277001), niet in aanmerking komen
 • kosten voor managed service contracten niet aanmerking komen

Omvang steun

Een traject heeft een kostprijs van € 17.000 tot € 35.000 (exclusief btw):

 • Lightversie: tussen € 17.000 en € 21.000 (exclusief btw) voor de lightversie van het basispakket 
 • Volledig basispakket: tussen de € 29.000 en € 35.000 (exclusief btw) voor het volledig basispakket

Enkel de kosten met betrekking tot de diensten die in het kader van het raamcontract aangeboden worden door de geselecteerde dienstverleners komen in aanmerking voor subsidiëring. De prijs van een basispakket en eventuele uitbreidingspakketten varieert naargelang de dienstverlener.

De kostprijs van de dienstverlening wordt vastgelegd in een offerte van de dienstverlener. Enkel goedkeurde offertes door VLAIO kunnen financieel worden ondersteund. 

De subsidie bedraagt 50% van de kostprijs (inclusief btw) van deze offerte. Deze steun wordt door VLAIO rechtstreeks uitbetaald aan de dienstverlener. De kmo betaalt zijn deel van de kostprijs zelf rechtstreeks aan de dienstverlener.

Je kan als kmo slechts om de vier jaar een subsidie krijgen voor een CS-traject.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Aanvraagprocedure

Je neemt zelf contact met een dienstverlener

Je kiest één van de geselecteerde dienstverleners waarmee je wil samenwerken en neemt zelf contact op. Meer informatie over hun aanbod kan je hier vinden per dienstverlener:

Intakegesprek  

Tijdens een eerste gesprek zal de dienstverlener bepalen of je bedrijf in aanmerking komt voor de dienstverlening die aangeboden wordt via het raamcontract. Indien dit het geval is zal de dienstverlener in overeenstemming met de noden van het bedrijf een offerte maken. 

Goedkeuring offerte door VLAIO

Na goedkeuring van deze offerte door zowel de kmo als VLAIO kan de dienstverlener van start gaan met het cybersecurity traject.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.