Thematische ICON-projecten

Laatst gewijzigd op 26 aug 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen in samenwerking met een onderzoeksinstelling
Voor wat
coöperatief onderzoek gefocust op bepaald thema
Subsidie via oproep
steun via Onderzoeksproject en soms via Ontwikkelingsproject (VLAIO)

Wat houdt de maatregel in

ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een onderzoeksprojecttype voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek waarin een Vlaamse onderzoeksorganisatie en minstens drie onderling onafhankelijke Vlaamse ondernemingen nieuwe kennis ontwikkelen, die praktisch toegepast kan worden. De Vlaamse industriële partners kunnen hierbij een beroep doen op steun van VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen).

Met de thematische ICON projecten artificiële intelligentie (AI-ICON) en cybersecurity (CS-ICON) wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van AI en CS en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven.

In het kader van de Vlaamse beleidsplannen artificiële intelligentie (AI) en cybersecurity (CS) lanceerde VLAIO voor de tweede keer oproepen voor ICON projecten binnen deze thema’s. Indienen kon tot 20 augustus 2021 na een verplichte vooraanmelding met deadline 14 april 2021.

Wie komt in aanmerking

Als industriële partner kunnen zowel kmo’s als grote ondernemingen deelnemen (met rechtspersoonlijkheid).

Voor de uitvoering van het project moeten minstens drie niet-verbonden ondernemingen met een vestiging in het Vlaamse Gewest samenwerken met minstens één Vlaamse onderzoeksorganisatie.

Wat komt in aanmerking

Deze ICON projecten dienen aan te sluiten bij de thematische focus.

Thematische ICON project artificiële intelligentie (AI-ICON) 2021

De ICON projecten moeten kaderen in het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie.

De beoogde projecten slaan de brug tussen onderzoeksresultaten op vlak van Artificiële Intelligentie en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven.

De beoogde projecten zijn ofwel gerelateerd aan de grote uitdagingen geïdentificeerd in het onderzoeksprogramma Artificiële Intelligentie (AI) Vlaanderen, meer specifiek:

 • data science -- hybrid, automated, trusted, and actionable / help to make complex decisions;
 • real-time & energie-efficiënte AI / extract and process information at the edge;
 • multi-actor collaboratieve AI / interact autonomously with other decision-making entities; en/of
 • human-like AI / communicate and collaborate seamlessly with humans;

ofwel gerelateerd aan andere aspecten van Artificiële Intelligentie, waarbij de definitie van AI volgens de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence richtinggevend is voor wat gezien wordt als AI.

Voor meer informatie zie www.vlaio.be/ai-icon.

Thematische ICON project cybersecurity (CS-ICON) 2021

De ICON projecten moeten kaderen in het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity.

De beoogde projecten zijn: 

 • ofwel gerelateerd aan de lange termijntrajecten geïdentificeerd in het onderzoeksluik van het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity, meer specifiek:
  • veilige software en veilige applicaties;
  • beveiligingsdiensten (in de zin van kritische beveiligingscomponenten die men bijna altijd moet integreren in applicaties en platformen);
  • systeem en infrastructuurbeveiliging; en
  • basisbouwblokken waaronder veilige hardware, communicatie en cryptografische algoritmen en protocollen;
 • ofwel gerelateerd aan andere aspecten van Cybersecurity.

Voor meer informatie zie www.vlaio.be/cs-icon.

Thematisch ICON project Personalised Medicine 2019

Deze oproep liep tot 27 augustus 2019.

Tijdens de pilootoproep Personalised Medicine werd ingezet op ICON-projecten in gepersonaliseerde geneeskunde in het domein van diagnose en behandeling met focus op:

 • Het opbouwen van diepere, gevalideerde kennis m.b.t. data, biomerkers en analyse ervan:
  • Ruimere beschikbaarheid van data, toegankelijkheid tot data, betere datakwaliteit, …
  • Verdere kennisopbouw en analyse van biomerker en farmacogenomische data van individuele patiënten (of cohorten) in Vlaanderen bij diagnostiek en behandeling. 
 • Het faciliteren van bredere toepassing van gepersonaliseerde geneeskunde via innovatieve klinische studies en gepersonaliseerde technologieën:
  • Verbreden/versnellen van innovatieve klinische studies in Vlaanderen -die gebruik maken van biomerker/genetisch gestratificeerde patiëntengroepen en/of gepersonaliseerde therapieën- voor verdere validatie van (pre)klinische en farmacogenetische merkers en het verzamelen van aanvullende data. 
  • Ontwikkeling van geavanceerde, gepersonaliseerde technologieën voor gebruik in onderzoek, productie, logistiek, … om gepersonaliseerde therapieën gecontroleerd bij de patiënt te brengen.

Omvang steun

Het ICON-projecttype vervult een brugfunctie tussen onderzoek en toepassing en bestaat uit een onderzoeksdeel en een bedrijfsdeel.

Het bedrijfsdeel (typisch een Onderzoeksproject) wordt gesteund aan 60%, 50% en 40% voor respectievelijk kleine, middelgrote en grote ondernemingen. De steun aangevraagd door een bedrijfspartner bedraagt minimaal € 100.000.

De verhouding van een ICON projectbegroting bedraagt minstens 60 % bedrijfsdeel en 40 % onderzoeksdeel.

 

Aanvraagprocedure

Thematische ICON projecten artificiële intelligentie (AI-ICON) en cybersecurity (CS-ICON) 2021

De aanvraagprocedure bestaat uit een vrijblijvende voorbespreking en een verplichte vooraanmelding. Beide data zijn verstreken voor de oproep van 2021: 14 april 2021 en 20 augustus 2021. De beslissing wordt genomen op 16 december 2021.

Thematisch ICON project Personalised Medicine

De eerste oproep liep tot 27 augustus 2019.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze maatregel voor de steun die door het bedrijf werd ontvangen.

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Naast de feedback n.a.v. de verplichte vooraanmelding kunnen aanvragers ten allen tijde een voorbespreking aanvragen via ai-icon@vlaio.be (AI-ICON) en cs-icon@vlaio.be (CS-ICON).

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail