Thematische ICON-projecten

Laatst gewijzigd op 8 feb 2024 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
ondernemingen in samenwerking met een onderzoeksinstelling
Voor wat
coöperatief onderzoek gefocust op bepaald thema
Subsidie via oproep
25 tot 60% van de projectbegroting voor ondernemingen en 100% van de projectbegroting voor onderzoeksorganisaties

Wat houdt de maatregel in

ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een onderzoeksprojecttype voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek waarin een Vlaamse onderzoeksorganisatie en minstens drie onderling onafhankelijke Vlaamse ondernemingen nieuwe kennis ontwikkelen, die praktisch toegepast kan worden. De Vlaamse industriële partners kunnen hierbij een beroep doen op steun van VLAIO.

Momenteel lopen er geen oproepen. De AI-ICON 2022 en CS-ICON 2022 oproepen werden ondertussen afgesloten (sinds 1 februari 2024). Binnenkort volgt meer informatie over toekomstige mogelijkheden voor AI-ICON en CS-ICON projecten.

Wie komt in aanmerking

Als industriële partner kunnen zowel kmo’s als grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid deelnemen (inclusief vzw's met economische activiteit).

Het consortium van het bedrijfsdeel bestaat uit:

 • een samenwerking tussen minstens 3 niet-verbonden ondernemingen
 • waarvan geen van deze ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten voor haar rekening neemt
 • en waarvan minstens 2 en maximaal 6 met VLAIO steun.

Wat komt in aanmerking

Deze ICON projecten dienen aan te sluiten bij een thematische focus.

Thematische ICON project artificiële intelligentie (AI-ICON) 2022

De oproep werd afgesloten op 1 februari 2024.

 • De ICON projecten moeten kaderen in het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie (AI).
 • De duurtijd van een ICON project bedraagt minimaal 2 jaar en maximaal 4 jaar.
 • De projecten moeten de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van AI en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven.
 • De projecten bevatten tenminste een dominant aandeel aan activiteiten gerelateerd aan AI in de brede zin (i.e., gaande van activiteiten gerelateerd aan strategisch basisonderzoek zoals kennisverwerving tot activiteiten gerelateerd aan industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling zoals demonstratoren) en dat aandeel is van essentieel belang voor het realiseren van de impact van het project (i.e., gaande van academische valorisatie van onderzoeksresultaten tot economische valorisatie van bedrijfsmatige toepassingen).
 • De oproep staat open voor alle toepassingsgebieden waaronder maar niet beperkt tot gezondheid, industrie 4.0, overheid & burgers, circulaire economie, energie en mobiliteit.

Voor meer informatie zie www.vlaio.be/icon project.

Thematische ICON project cybersecurity (CS-ICON) 2022

De oproep werd afgesloten op 1 februari 2024. 

 • De ICON projecten moeten kaderen in het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity (CS).
 • De duurtijd van een ICON project bedraagt minimaal 2 jaar en maximaal 4 jaar.
 • De projecten moeten de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van CS en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven.
 • De projecten bevatten tenminste een dominant aandeel aan activiteiten gerelateerd aan CS in de brede zin (i.e., gaande van activiteiten gerelateerd aan strategisch basisonderzoek zoals kennisverwerving tot activiteiten gerelateerd aan industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling zoals demonstratoren) en dat aandeel is van essentieel belang voor het realiseren van de impact van het project (i.e., gaande van academische valorisatie van onderzoeksresultaten tot economische valorisatie van bedrijfsmatige toepassingen).

Voor meer informatie zie www.vlaio.be/icon project.

Thematisch ICON project Personalised Medicine 2019

Deze oproep liep tot 27 augustus 2019.

Tijdens de pilootoproep Personalised Medicine werd ingezet op ICON-projecten in gepersonaliseerde geneeskunde in het domein van diagnose en behandeling met focus op:

 • Het opbouwen van diepere, gevalideerde kennis m.b.t. data, biomerkers en analyse ervan: 
  • Ruimere beschikbaarheid van data, toegankelijkheid tot data, betere datakwaliteit, …
  • Verdere kennisopbouw en analyse van biomerker en farmacogenomische data van individuele patiënten (of cohorten) in Vlaanderen bij diagnostiek en behandeling. 
 • Het faciliteren van bredere toepassing van gepersonaliseerde geneeskunde via innovatieve klinische studies en gepersonaliseerde technologieën: 
  • Verbreden/versnellen van innovatieve klinische studies in Vlaanderen -die gebruik maken van biomerker/genetisch gestratificeerde patiëntengroepen en/of gepersonaliseerde therapieën- voor verdere validatie van (pre)klinische en farmacogenetische merkers en het verzamelen van aanvullende data. 
  • Ontwikkeling van geavanceerde, gepersonaliseerde technologieën voor gebruik in onderzoek, productie, logistiek, … om gepersonaliseerde therapieën gecontroleerd bij de patiënt te brengen.

Omvang steun

Het ICON-projecttype vervult een brugfunctie tussen onderzoek en toepassing en bestaat uit een onderzoeksdeel en een bedrijfsdeel.

Het bedrijfsdeel (typisch een Onderzoeksproject) wordt gesteund voor een percentage tussen 25% en 60% afhankelijk van de aard van de activiteiten, de grootte van het bedrijf en de mate van samenwerking.

Het onderzoeksdeel, uitgevoerd door de onderzoeksorganisaties, wordt 100% gefinancierd. 

De verhouding van een ICON projectbegroting bedraagt minstens 60% bedrijfsdeel en 40% onderzoeksdeel.

Aanvraagprocedure

Thematische ICON projecten artificiële intelligentie (AI-ICON) en cybersecurity (CS-ICON) 2022

De aanvraagprocedure bestaat uit een vrijblijvende voorbespreking en een verplichte vooraanmelding. Vooraanmeldingen kunnen doorlopend ingediend worden vanaf begin september tot uitputting van de budgetten.

Thematisch ICON project Personalised Medicine

De eerste oproep liep tot 27 augustus 2019.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze maatregel voor de steun die door het bedrijf werd ontvangen.

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.