Europese onderzoeks- en innovatiesteun: Horizon Europe

Laatst gewijzigd op 26 mei 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
onderzoek en innovatie, doorgaans in samenwerking met ondernemingen/kenniscentra uit EU landen
Subsidie (via oproep)
steunpercentage van 70 tot 100 % van de toegestane kosten

Bekijk ook de website van NCP Flanders > Horizon Europe.

Wat houdt de maatregel in

Horizon Europe is het Europese programma voor de financiering van onderzoek en innovatie voor de periode 2021 - 2027. Het is de opvolger van Horizon 2020 (periode 2014 - 2020). 

Afhankelijk van de doelstelling kunnen zowel individuen, ondernemingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen als organisaties voor technologieverspreiding deelnemen. Het subsidiepercentage bedraagt 70% of 100% van de toegestane kosten.

   

Wie komt in aanmerking

De steun binnen Horizon Europe kan bekomen worden door zowel starters, kmo's als grote ondernemingen, overheden, universiteiten, onderzoeksinstellingen en organisaties voor technologieverspreiding.

De doelgroep is bijgevolg zeer breed maar binnen elke uitdaging wordt er wel gefocust op bepaalde groepen.

Wat komt in aanmerking

3 pijlers

Horizon Europe bestaat uit 3 pijlers:

1. Excellent Science ondersteunt grensverleggende onderzoeksprojecten die door de onderzoekers zelf worden gedefinieerd en aangestuurd (bottom up benadering). Het doel is de wetenschap in Europa op topniveau te houden of te brengen. Daarnaast dragen de acties uit deze pijler bij om van Europa een aantrekkelijke locatie te maken voor ’s werelds beste onderzoekers.

Je vindt onder deze pijler:

 • ‘European Research Council' (ERC): financiering van excellente wetenschappers
 • 'Marie Skłodowska-Curie-acties': financiering van beurzen en uitwisselingen voor onderzoekers
 • ’Research Infrastructures’: ondersteuning zodat Europa over duurzame onderzoeksinfrastructuren van wereldklasse kan beschikken.

2. Global Challenges and Industrial Competitiveness richt zich op de grote uitdagingen waar Europa en de wereld mee worstelen. Hierbij wordt rechtstreeks onderzoek ondersteund waarbij verschillende actoren (onderzoek- en onderwijsinstellingen, industrie, ngo’s, enz.) samenwerken om tot een oplossing te komen.

De pijler wordt opgedeeld in 6 clusters: 

 • Health
 • Culture, Creativity and Inclusive Society
 • Civil Security for Society
 • Digital, Industry and Space
 • Climate, Energy and Mobility
 • Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Deze pijler omvat ook de activiteiten van het ‘Joint Research Centre' (JRC), de interne wetenschappelijke dienst van de EC die de beleidsvorming van de EU ondersteunt met onafhankelijk wetenschappelijk bewijs en technische ondersteuning.

3. Innovative Europe richt zich op de ondersteuning van innovatie om het concurrentievermogen van de EU te versterken.
Deze pijler wordt opgedeeld in: 

 • 'European Innovation Council' (EIC)': voornamelijk gericht op de ondersteuning van individuele innovatieve bedrijven via volgende instrumenten: de ‘EIC Pathfinder’ voor innovaties met een laag technology readiness level (TRL); en de ‘EIC Accelerator’(zie ook EIC accelerator pilot (SME instrument)) voor innovaties met een hoog TRL;
 • 'European Innovation Ecosytems' is nieuw en is gericht op het opbouwen en versterken van ecosystemen en zal regionale en nationale innovatie-actoren met elkaar verbinden;
 • 'European Institute of Innovation and Technology (EIT)': een Europese instelling die innovatie in heel Europa stimuleert door ondernemingen, onderwijs en onderzoek te integreren om oplossingen te vinden voor dringende wereldwijde uitdagingen. 
Horizontale acties

Als aanvulling op bovenstaande pijlers worden er daarnaast nog horizontale acties en instrumenten voorzien om de Europese Onderzoeksruimte (ERA) te verbreden en te versterken. Het moet de lidstaten ondersteunen bij hun inspanningen om hun nationale/regionale onderzoeks- en innovatiesystemen te ontsluiten en te hervormen en lidstaten met een laag onderzoeks- en innovatieniveau gemakkelijker toegang te bieden tot Horizon Europe.

Omvang steun

De steun kan zowel de vorm aannemen van een subsidie, lening, (risicokapitaal)investering of waarborg. 

Het subsidiepercentage bedraagt 70% of 100% van de toegestane kosten.

Aanvraagprocedure

Zoals in de vorige programma's wordt er gewerkt met oproepen voor het indienen van projectvoorstellen (calls for proposals). De voorwaarden verschillen per oproep.  

Meer informatie over de oproepen en begeleidingsmogelijkheden kan je vinden op de website van NCP Flanders.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Wil je op de hoogte worden gebracht van oproepen binnen Horizon Europe en andere Europese programma's rond innovatie, dan kan je best inschrijven op de nieuwsbrief myHorizon van NCP Flanders.  

Contact

Voor meer informatie over deze steunmogelijkheden kan je terecht bij de 'Nationale Contactpunten'. Ben je als bedrijf gevestigd in Vlaanderen dan is dat NCP Flanders. NCP Flanders is een samenwerking tussen het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). Een overzicht van contactpersonen per thema kan je vinden op de pagina The NCP Flanders Team.

Een overzicht van de fysieke kantoren van VLAIO kan je vinden op de website > adressen. Neem bij voorkeur contact op met VLAIO via e-mail of telefoon. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan het onderstaande postadres.

Afdeling / Dienst
NCP Flanders
Adres

Koning Albert II-laan 15 bus 331
1210 Brussel
België

Telefoon
Contactpersoon
Mark Antonissen
Telefoon