Cybersecurity subsidies

Laatst gewijzigd op 4 jun 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
verbeteren van de cyberweerbaarheid
Subsidies
bedrag varieert per instrument

Bekijk ook de informatie over Cybersecurity op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

Door de toegenomen digitalisering van de economie en de samenleving lopen bedrijven meer dan ooit het risico om gehackt te worden. Investeren in cybersecurity is daarom belangrijk. Om dit te stimuleren worden er door de verschillende overheden subsidies verstrekt om deze initiatieven te ondersteunen. Hierbij een overzicht van de belangrijkste.

Cybersecurity verbetertrajecten

Deze maatregel helpt Vlaamse ondernemingen bij het duurzaam verbeteren van hun cyberveiligheid. Tijdens zo’n traject ambieert een erkende dienstverlener de cybersecurity van een onderneming te versterken. VLAIO subsidieert 50% van de kosten voor het inkopen van deze externe begeleiding als het gaat om een kmo of een maatwerkbedrijf. Voor niet-kmo's die wel onder de NIS2-richtlijn vallen bedraagt de tussenkomst van VLAIO 35% van de kostprijs.

De kostprijs van de verbetertrajecten varieert van € 8.500 tot maximum € 35.000. Het traject kan enkel worden gesubsidieerd wanneer je een beroep doet op één van de dienstverleners die werden geselecteerd binnen een raamcontract van de Vlaamse overheid.  

VLAIO biedt de cybersecurity verbetertrajecten in drie versies aan zodat je het pakket kan kiezen dat best aansluit bij de noden van jouw onderneming.

Deze maatregel richt zich tot zowel ondernemingen met een business-kritische hoeveelheid aan IT-architectuur, software of verbonden IoT-systemen (IoT= Internet of Things) als ondernemingen die hun eerste stappen wensen te zetten op vlak van cyberveiligheid en/of kmo’s en maatwerkbedrijven met een minder complexe IT/OT omgeving.

Het traject kan enkel worden gesubsidieerd wanneer je een beroep doet op de dienstverleners die werden geselecteerd binnen het raamcontract van de Vlaamse overheid.

Meer informatie over de Cybersecurity verbetertrajecten.

Kmo-portefeuille voor advies en opleiding

Kmo's kunnen via de kmo-portefeuille van VLAIO een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners. Kleine ondernemingen krijgen 30% subsidie tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis. Middelgrote ondernemingen krijgen 20% subsidie, eveneens tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis.

Ondernemingen die investeren in cybersecurity genieten van een verhoogd percentage binnen de kmo-portefeuille: elke steunaanvraag die na 13 september 2021 ingediend wordt voor een advies of opleiding met betrekking tot het thema cybersecurity krijgt een verhoogd steunpercentage van 45% voor kleine ondernemingen en van 35% voor middelgrote ondernemingen. Het maximale subsidiebedrag blijft wel voor alle diensten hetzelfde: € 7.500 per jaar.

Meer informatie over de kmo-portefeuille.

Innovatiesteun

Thematisch ICON-project rond cybersecurity

ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een onderzoeksprojecttype voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek waarin een Vlaamse onderzoeksorganisatie en minstens drie onderling onafhankelijke Vlaamse ondernemingen nieuwe kennis ontwikkelen, die praktisch toegepast kan worden. De Vlaamse industriële partners kunnen hierbij een beroep doen op steun van VLAIO.

Jaarlijks wordt er een ICON project rond cybersecurity georganiseerd. Met de CS-ICON-projecten wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van cybersecurity en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven.

De vooraanmelding van een projectvoorstel is verplicht en enkel als de preselectie succesvol werd doorlopen, kan een project worden ingediend. Momenteel is de oproep gesloten. Binnenkort volgt meer informatie over toekomstige mogelijkheden voor CS-ICON projecten.

Meer informatie over Thematische ICON-oproep rond cybersecurity

Ontwikkelings- of Onderzoeksproject 

Ondernemingen die plannen hebben om onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten rond cybersecurity en digitalisering uit te bouwen of te versterken kunnen via een Ontwikkelings- of Onderzoeksproject van VLAIO ondersteuning krijgen.

Onderzoeksprojecten bestaan in hoofdzaak uit activiteiten waarbij op een kritische en systematische manier nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden worden opgebouwd en die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming. De subsidie bedraagt van 25% tot 60% (op de aanvaarde kosten met een minimale steun van € 100.000) voor de uitvoering van bepaalde onderzoeksprojecten.

Ontwikkelingsprojecten zijn bedoeld voor vernieuwende ideeën – nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die de onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn. Ook de ontwikkeling van een pilootinstallatie of demonstrator komt in aanmerking als het om steunbare activiteiten gaat. De subsidie bedraagt 25% tot 50% (op de aanvaarde kosten met een minimale steun van € 25.000) voor de uitvoering van bepaalde ontwikkelingsprojecten.

Meer informatie over Ontwikkelings- of Onderzoeksproject

Innovatieve starterssteun (ISS)

Met de maatregel 'Innovatieve starterssteun (ISS)' ondersteunt VLAIO kleine ondernemingen, jonger dan 2 jaar voor het uitwerken van een innovatief project waarbij de pioniersrol binnen een markt of sector wordt opgenomen. De steun bestaat uit een financiële subsidie van € 50.000 in combinatie met externe expertbegeleiding en business case advies vanuit VLAIO en haar partners. Ook innovatieve projecten rond cybersecurity komen in aanmerking. 

Meer informatie over Innovatieve starterssteun.

Europese steun

Ook binnen bepaalde Europese programma's is er aandacht voor dit thema. Dit is o.m. het geval bij het Digital Europe programme (DIGITAL). Voor 2023-2024 heeft de Commissie een werkprogramma gepubliceerd dat gericht is op cyberbeveiliging om de collectieve weerbaarheid van de EU tegen cyberdreigingen te vergroten. Dit programma wordt uitgevoerd door het Europees competentiecentrum voor cyberbeveiliging.

Ook binnen Horizon Europe komt dit thema aan bod.

Voor een volledig overzicht, raadpleeg je de VLAIO website EU Funding Overview> Security.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. 

Dit is o.m. het geval voor de Cybersecurity verbetertrajecten en de Kmo-portefeuille.

Voor meer info zie Veelgestelde vragen: De-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Een overzicht van de fysieke kantoren van VLAIO kan je vinden op de website > adressen. Neem bij voorkeur contact op met VLAIO via e-mail of telefoon. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan het onderstaande postadres.

Adres

Koning Albert II-laan 15 bus 331
1210 Brussel
België

Telefoon
E-mail
Website