decoratief

Cybersecurity verbetertrajecten

Hoe start je jouw verbetertraject?

1. Kies een dienstverlener

De onderneming dient zelf contact op te nemen met één van de acht door VLAIO geselecteerde dienstverleners. Elk bedrijf kan zelf de dienstverlener kiezen die het best aansluit bij zijn profiel. De mogelijkheid tot samenwerking tussen dienstverleners wordt evenmin uitgesloten. De geselecteerde dienstverleners zijn:

Klik op de dienstverlener om hun aanbod en expertise te ontdekken. 

Niet zeker welke dienstverlener te kiezen? De VLAIO bedrijfsadviseurs en andere organisaties uit het VLAIO Netwerk kunnen hierbij ondersteuning geven.

2. Grondig intakegesprek met de dienstverlener

De dienstverlener zal tijdens een intakegesprek bepalen of je bedrijf in aanmerking komt voor de dienstverlening die aangeboden wordt via het raamcontract. Indien dit het geval is zal de dienstverlener in overeenstemming met de noden van het bedrijf een offerte maken in functie van de vooropgestelde dienstverlening. Het is in deze fase belangrijk dat naast de kostprijs en de betalingsmodaliteiten worden verduidelijkt: 

  1. welke de verschillende stappen van het traject zijn (deliverables);
  2. wat het beoogde resultaat is;
  3. welke tools en methodieken zullen ingezet worden;
  4. welke de voorziene tijdsinzet door de dienstverlener is;
  5. wat er van de onderneming zelf verwacht wordt tijdens het traject.

3. Laat je offerte goedkeuren

Na goedkeuring van deze offerte door zowel de onderneming als VLAIO kan de dienstverlener van start gaan met het cybersecurity traject.

Komt je onderneming niet in aanmerking voor deze dienstverlening? Dan kan de dienstverlener je misschien doorverwijzen naar meer geschikte advies- en begeleidingsinitiatieven.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail