Corona hinderpremie

Laatst gewijzigd op 22 sep 2020 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
om de verplichte periode van sluiting te overbruggen
Hinder & sluitingpremie
van € 4000 (sluitingpremie van € 160/dag vanaf 6 april 2020)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemers die getroffen werden door een volledige sluiting ingevolge de coronacrisis konden een Corona hinderpremie van € 4.000 krijgen. Vanaf 8 juni kunnen nog enkel sluitingspremies toegekend worden aan ondernemingen die hun zaak en fysieke locatie volledig moesten sluiten ingevolge de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni.  Deze sluitingspremie bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020.

Sommige gemeenten voorzien aanvullend aan deze Vlaamse premie een bijkomende premie: zie rubriek Aanvullende premie gemeenten.

Deze maatregel kan niet meer worden aangevraagd. Er kunnen enkel nog sluitingspremies worden toegekend voor bepaalde ondernemingen tot uiterlijk 30 september 2020. Zie rubriek Aanvraagprocedure

Wie komt in aanmerking

Voor wie verplicht moet sluiten

Zelfstandigen en ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen komen in aanmerking voor de premie. Een overzicht van wie verplicht moet sluiten, vind je in de FAQ van de Nationale Veiligheidsraad. Deze wordt geüpdatet als er nieuwe maatregelen getroffen worden. 

Voor de horecasector is het voldoende dat de verbruikszaal verplicht gesloten is om in aanmerking te komen voor de corona hinderpremie, zelfs indien er nog afhaaldiensten aangeboden worden of andere activiteiten uitgevoerd worden. 

Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) en foorkramers die getroffen worden door het sluiten van een openbare markt of openbare kermis waarop zij normaal aanwezig zijn, komen in aanmerking voor een corona hinderpremie.

Op dinsdag 24 maart werd tevens beslist door de Nationale Veiligheidsraad om kappers volledig verplicht te sluiten. Hierdoor komen ze ook in aanmerking voor deze premie. 

Voorwaarden

Je bent ofwel:

 • een zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in bijberoep die gelet op zijn beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen);
 • een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst;
 • een vereniging met een economische activiteit met minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.

Daarnaast voldoe je aan volgende voorwaarden: 

 • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dus geen ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden (bijvoorbeeld faillissement, vereffening, stopzetting, enz...). 
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. 
 • De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).

De premie wordt toegekend aan de onderneming en wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel die ook verplicht moet sluiten ten gevolge van de federale maatregelen, voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is. 

Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximaal vijf per onderneming, op voorwaarde dat in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is. 

De steun wordt per onderneming toegekend en kan maximaal voor één ondernemingsnummer op eenzelfde locatie worden toegekend.

Omvang steun

Corona hinderpremie

Als je omwille van de coronamaatregelen verplicht wordt om volledig te sluiten krijg je een premie van € 4.000.

De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel die ook verplicht moet sluiten, voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is. Indien je als onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels hebt, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Sluitingspremie

Als je vanaf 6 april nog steeds verplicht moet sluiten kan je voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie ontvangen. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Aanvraagprocedure

Corona hinderpremie 

Aanvragen kon tot uiterlijk 30 juni 2020. 

Sluitingspremie vanaf 8 juni

Vanaf 8 juni kunnen nog enkel sluitingspremies toegekend worden aan ondernemingen die hun zaak en fysieke locatie volledig moeten sluiten ingevolge de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni. 

 • de wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s (heropening op 1 juli 2020, met uitzondering van hammams, stoomcabines en jacuzzi’s tenzij bij privégebruik)
 • de casino’s, speelautomatenhallen (heropening op 1 juli 2020)
 • de pretparken en binnenspeeltuinen (heropening op 1 juli 2020)
 • de bioscopen (heropening op 1 juli 2020)
 • discotheken en dancings (heropening nog niet bepaald)
 • publiek toegankelijke zwembaden (heropening op 1 juli 2020)
 • feestzalen (heropening op 1 juli 2020)
 • foorkramer (heropening op 1 juli 2020).

Deze ondernemingen moeten de sluitingspremie aanvragen via dit webformulier. De aanvraag kan nog uiterlijk tot 30 september 2020.

Sluitingspremie ambulante handelaars

Voor de ambulante handelaars geldt er een aparte procedure. Enkel de ambulante handelaars waaraan door het lokaal bestuur een gebruikelijke standplaats wordt geweigerd kunnen vanaf 18 mei nog een dagpremie ontvangen. Toelichting bij de aanvraagprocedure.

Cumulering

Deze maatregel kan worden gecumuleerd met het Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (coronavirus).

Deze maatregel kan niet worden gecumuleerd met:

Vrijgesteld van belasting

De steunmaatregelen die de gemeenschappen, gewesten én lokale overheden nemen in het kader van de coronacrisis zijn belastingvrij in de personen- en vennootschapsbelasting onder bepaalde voorwaarden. Ook de corona hinderpremie valt hieronder. Meer informatie kan je terugvinden op de vlaio website www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-welke-subsidies-worden.

Aanvullende premie gemeenten

Sommige steden en gemeenten voorzien een aanvullende premie voor de ondernemers die kunnen aanspraak maken op de Vlaamse Corona hinderpremie.

Meer informatie over deze premies en andere lokale initiatieven kan je terugvinden in de Subsidiedatabank: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten.