Wijzigingen aan Corona hinderpremie

De Vlaamse Regering heeft beslist om de looptijd van de premie te verlengen tot 30 juni voor de ondernemers die hun locatie nog steeds verplicht moeten sluiten. Voor de toekenning van de sluitingspremie voor deze ondernemingen geldt er een nieuwe aanvraagprocedure.

1. De Vlaamse Regering heeft beslist om de looptijd van de premie te verlengen voor de ondernemers die hun locatie nog steeds verplicht moeten sluiten. De huidige regelgeving voorzag in een stopzetting van deze premie op 12 juni 2020. 2. Daarnaast werd beslist om een Corona ondersteuningspremie van € 2.000 te voorzien. Deze extra premie kan gelden voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de corona compensatiepremie én voor ondernemingen die een beroep konden doen op de corona hinderpremie en ondertussen opnieuw open zijn. De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni, voor horeca ondernemingen bijvoorbeeld gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en de activiteiten heropstarten. Meer informatie kan je raadplegen op www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/verlenging-looptijd-hinderpremie-en-aanvullende-compensatiepremie. Deze maatregel is nog niet operationeel. We houden je op de hoogte.

De steunmaatregelen die de gemeenschappen en gewesten nemen in het kader van de coronacrisis zullen belastingvrij zijn in de personen- en vennootschapsbelasting. Ook de corona hinderpremie valt hieronder. Meer informatie kan je terugvinden in het 'Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie', terug te vinden op dekamer.be.

De Ministerraad heeft op 3 april een voorontwerp van wet goedgekeurd met verschillende dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie . Zo zullen de steunmaatregelen van de gemeenschappen en gewesten belastingvrij zijn. Ook de corona hinderpremie valt hieronder. Zie news.belgium.be/nl/dringende-fiscale-bepalingen-ten-gevolge-van-de-covid-19-pandemie. We houden je op de hoogte.

De online applicatie is beschikbaar sinds 27 maart 2020.