Steunmaatregelen coronavirus door steden en gemeenten

Laatst gewijzigd op 11 jan 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
moeilijkheden ingevolge coronavirus
Premies & uitstel van belastingen
varieert per gemeente

Wat houdt de maatregel in

Verschillende steden en gemeenten voorzien ook steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers. Op deze pagina vind je een aantal voorbeelden van dergelijke initiatieven in de verschillende provincies. 

Provincie Antwerpen

Antwerpen

De stad Antwerpen voorziet verschillende maatregelen om zelfstandigen en ondernemingen door deze moeilijke periode te loodsen. Hierbij een aantal voorbeelden:

Alle initiatieven vind je op de website Corona: steunmaatregelen van de stad voor ondernemers.

Lier

Naar aanleiding van de Corona-uitbraak werden er verschillende steunmaatregelen goedgekeurd voor bewoners, verenigingen en bedrijven: o.m. een opschorting van de gemeentelijke bedrijfsbelasting voor vrije beroepen, middenstanders en bedrijven, de eenmalige kwijtschelding van terrasbelasting en de kwijtschelding van de huur van stedelijke sport- en vrijetijdsinfrastructuur voor de verenigingen. Meer informatie op Ondersteuning vrije beroepen, middenstanders en bedrijven n.a.v. maatregelen Corona.

Provincie Limburg

Hasselt

Hasselt neemt voor € 600.000 aan bijkomende economische en sociale maatregelen om getroffen Hasselaren tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Zo ontving elke Hasselaar een horecabon ter waarde van € 5 die kon worden gebruikt bij elke Hasseltse horecaondernemer tot eind december 2020. Horecaondernemers met terrassen worden dit jaar vrijgesteld van terrasbelasting. Ook aan de uitgavenzijde wil het stadsbestuur de lasten van de horecaondernemers verminderen. 
Voor de zelfstandige ondernemers die het momenteel moeilijk hebben heeft Hasselt in samenwerking met DYZO vzw een begeleidingstraject op maat opgestart. 

Meer informatie kan je raadplegen op de webpagina Coronavirus.

Tongeren

De stad Tongeren heeft beslist dat volgende lokale belastingen op ondernemersactiviteiten tijdens een kwartaal worden vrijgesteld: heffingen op terrassen en retributies donderdag- en antiekmarkt. De inning van lokale bedrijfsbelastingen wordt uitgesteld tot minstens 2 maanden na het opheffen van de bedrijfsbeperkingen door Covid-19.

Meer informatie kan je raadplegen op webpagina Steunmaatregelen voor Tongerse ondernemingen.

Provincie Oost-Vlaanderen

Gent

Stad Gent lanceert een aantal nieuwe en vernieuwde subsidies voor ondernemers om hun zaak' future proof' te maken in deze moeilijke tijden. Hierbij een aantal voorbeelden:

 • heb je als Gentse ondernemer de afgelopen maanden een aanzienlijk omzetverlies geleden (min. 60%) door de coronacrisis dan kan je een beroep doen op:
  • het doorzetterscontract: tot € 5.000 subsidie voor investeringen om je onderneming toekomstbestendig te maken;
  •  de 1-op-1-begeleiding: een subsidie van max. € 500 voor een extern advies- en begeleidingstraject om een duurzame omschakeling te maken naar een aangepast businessmodel, aanpassingen in je diensten- en/of productenaanbod maken of toekomstbestendige innovaties door te voeren.
 • korte keten: wil je als Gentse landbouwer omschakeleng naar de korte keten dan kan je voor advies en investeringen tot € 6.000 subsidie ontvangen. 
 • handelaars en horeca-uitbaters op het grondgebied van Gent die nood hebben aan individuele coaching kunnen een beroep doen op het individuele coachingtraject Reboot Gent 2020 (eerste traject gratis). 

Al deze initiatieven kan je raadplegen op de webpagina Nieuwe subsidies voor ondernemers: maak je zaak future proof.

Kruibeke

Kruibeke voorziet de volgende financiële maatregelen voor de lokale ondernemer: 

 • horecazaken moeten gedurende zes jaar geen terrasbelasting betalen.
 • ondernemers die problemen hebben om de ‘algemene belasting bedrijven’ aan de gemeente Kruibeke te betalen, kunnen de gemeente contacteren over de versoepelde mogelijkheden rond betalingsuitstel of een afbetalingsplan.

Meer informatie kan je raadplegen op de webpagina Corona: steunmaatregelen voor ondernemers.

Provincie Vlaams-Brabant

Halle

Het stadsbestuur van Halle wil de getroffen handelaars zo goed mogelijk blijven ondersteunen. In juli besliste de stad al om lokale zelfstandigen en ondernemers een aantal tijdelijke vrijstellingen van belasting te geven. In eerste instantie gold die vrijstelling tot 30 september 2020. Maar omdat de coronacrisis blijft inhakken op de lokale economie werd er beslist om de vrijstelling van de belasting op terrassen en de inname van openbaar domein voor handelsactiviteiten, en ook de belasting op de ambulante handel voor markten en kermissen te verlengen tot en met 31 december 2020.

Meer informatie kan je raadplegen op de webpagina Stad Halle verlengt vrijstelling van aantal belastingen voor horeca-uitbaters en lokale ondernemers.

Tienen

De stad Tienen nam een aantal maatregelen om ondernemers in deze moeilijke periode te ondersteunen. Zo lanceerde Tienen de T-bon, werd de terassentaks geschrapt en wordt de inning van lokale belastingen voor ondernemers opgeschort tot 30 september. Daarnaast kunnen bedrijven en zelfstandigen een afbetalingsplan bekomen voor de stedelijke belastingen voor de aanslagjaren 2019 en 2020, met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021. Er zal ook een promofonds worden opgericht voor het opzetten van gezamenlijke acties ter ondersteuning van de lokale handel. Hiervoor wordt een bedrag van € 200.000 uitgetrokken.

Meer informatie kan je raadplegen op de webpagina Informatie voor zelfstandigen.

Provincie West-Vlaanderen

Roeselare

Ook de stad heft gedurende deze coronaperiode verschillende belastingen/taksen op. Daarnaast werd een investeringsfonds van € 500.000 opgericht om collectieve gemeenschappelijke economische acties te organiseren en te ondersteunen vanuit het vernieuwde horecaplatform en handelaars zelf (bv. publiciteitsacties, een systeem van spaar-/horecabonnen, heropeningsfestiviteiten in het centrum en deelgemeenten, compensatie van standgelden voor activiteiten,…).

Meer informatie kan op de webpagina Financiële maatregelen voor horeca en handelaars.

Kortrijk

Heel wat ondernemingen worden nog steeds getroffen door de maatregelen die worden genomen tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus. Daarom heeft Kortrijk nieuwe steunmaatregelen uitgewerkt voor de getroffen sectoren:

 • er worden opnieuw injectiepremies voorzien voor de cafés en restaurants, de ReCaXXL-premie van € 500, en voor de eventsector, de EventXXL-premie van € 500;
 • voor restaurants die tijdens deze bijzondere periode meeneemmaaltijden en/of thuislevering voorzien komt de stad bovendien met een extra TakeAwayXXL-premie van € 250;
 • de actie Handelaars voor Handelaar voorziet injectiepremies: digitale bons die kunnen besteed worden bij leveranciers die zich lieten erkennen. 

Deze steunmaatregelen kon je aanvragen tot 30 november 2020. Meer info op deze webpagina CoronaXXL-premies.

Aanvullende premies op de Vlaamse coronasteun

Sommige steden en gemeenten hebben een aanvullende premie toegekend aan ondernemers die een Vlaamse Corona hinderpremie of Corona compensatiepremie kregen. De aanvraagperiodes zijn echter afgelopen. 

Tijdens de tweede golf voorzien sommige steden en gemeenten ook weer aanvullende premies op de subsidies van het Vlaams beschermingsmechanisme. Voorbeelden van gemeenten zijn:   

 • Kalmthout voorziet voor ondernemers een aanvullende premie van € 500 en € 250 op basis van de toekenning van het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme. Zie Kalmthoutse beschermingspremie.

Vrijgesteld van belasting

Ook de premies die lokale overheden tot en met 31 maart 2021 verstrekken in het kader van de coronacrisis zullen belastingvrij zijn in de personen- en vennootschapsbelasting onder bepaalde voorwaarden tot. Meer informatie kan je terugvinden op de Vlaio website Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

De-minimis

Sommige subsidies vermeld op deze pagina vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Gelieve dit best na te vragen bij de Gemeente. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.