Steunmaatregelen coronavirus door steden en gemeenten

Laatst gewijzigd op 25 mrt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
Zelfstandigen en ondernemingen
Voor wat
moeilijkheden ingevolge coronavirus
Premies & uitstel van belastingen
varieert per gemeente

Wat houdt de maatregel in

In navolging van de federale beslissingen ter preventie van het coronavirus voorzien steden en gemeenten ook steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers.

Op deze pagina vind je een aantal voorbeelden van dergelijke initiatieven in de verschillende provincies. Een bundeling van deze financiële en andere lokale initiatieven kan je terugvinden op www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/economie > zie document onderaan bij de rubriek 'flankerende maatregelen'. Deze initiatieven zijn nog niet allemaal in voege, dus bekijk ook steeds de website van jouw gemeente of neem met hen contact op.

Provincie Antwerpen

Antwerpen

Antwerpen beslist om bij zelfstandigen en ondernemingen een aantal belastingen en retributies voor het tweede kwartaal van het (aanslag)jaar 2020 niet aan te rekenen.
Ook andere maatregelen worden voorzien zoals halvering kostprijs huur van innovatiehubs gedurende 2 maanden. Daarnaast wordt er een oproep voor start-ups gelanceerd om slimme oplossingen te ontwikkelen voor stedelijke uitdagingen tijdens de coronacrisis. 

Meer informatie kan je raadplegen op de website www.ondernemeninantwerpen.be.

Lier

Naar aanleiding van de Corona-uitbraak beslist het college van burgemeester en schepenen om de gemeentelijke belasting voor vrije beroepen, middenstanders en bedrijven voorlopig op te schorten. Meer informatie kan je raadplegen op de website www.lier.be.

Provincie Limburg

Hasselt

Hasselt neemt voor € 600.000 aan bijkomende economische en sociale maatregelen om getroffen Hasselaren tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Zo ontvangt elke Hasselaar weldra een horecabon ter waarde van € 5 die na de coronacrisis gebruikt kan worden bij elke Hasseltse horecaondernemer.
Horecaondernemers met terrassen worden dit jaar vrijgesteld van terrasbelasting. Ook aan de uitgavenzijde wil het stadsbestuur de lasten van de horecaondernemers verminderen. 

Meer informatie kan je raadplegen op de website www.hasselt.be.

Tongeren

De stad Tongeren heeft beslist dat volgende lokale belastingen op ondernemersactiviteiten tijdens een kwartaal worden vrijgesteld: heffingen op terrassen en retributies donderdag- en antiekmarkt. De inning van lokale bedrijfsbelastingen wordt uitgesteld tot minstens 2 maanden na het opheffen van de bedrijfsbeperkingen door Covid-19.

Meer informatie kan je raadplegen op de bijlage onderaan deze website www.tongeren.be/handel-en-horeca.

Provincie Oost-Vlaanderen

Gent

Stad Gent geeft uitstel van betaling voor alle bedrijfsgebonden belastingen van het jaar 2020 tot 30 september 2020. Ook de belastingen voor zaken die niet kunnen doorgaan (terrassen, vaste reclame zichtbaar vanop de weg, standgelden, enz.), moeten niet betaald worden van 13 maart tot zolang de algemene maatregelen van kracht zijn.

Meer informatie kan je raadplegen op de website stad.gent/nl/ondernemen.

Geraardsbergen

Geraardsbergen wil € 400.000 uitrekken als financiële tegemoetkoming. Enerzijds zal er een bedrag van € 300.000 vrij worden gemaakt om een noodfonds op te richten. Dit geld kan worden verdeeld conform de Vlaamse Corona hinderpremie en de lokale noden. Anderzijds zal men een aantal vrijstellingen voorzien in retributies, met een totaal van ongeveer € 100.000 zoals deze op horecaterrassen, parkeren of voor toeristische logies.

Meer informatie kan je raadplegen op de website www.geraardsbergen.be.

Provincie Vlaams-Brabant

Halle

Het stadsbestuur heeft beslist om voorlopig geen eigen belastingen te innen ten aanzien van de lokale handelaars en horeca-uitbaters. Het gaat o.a. over de promotaks, de belasting op terrassen, de belasting op drijfkracht, de belasting op taxibedrijven en de milieubelasting voor zelfstandigen. Het stadsbestuur wil de financiën van de lokale handelaars hiermee extra ruimte geven tijdens deze moeilijke periode.

Meer informatie kan je raadplegen op de website www.halle.be.

Scherpenheuvel-Zichem 

Ook in deze gemeente werden een aantal principiële beslissingen genomen ter ondersteuning van de handelaars en ondernemers van Scherpenheuvel-Zichem (deze beslissing moet nog definitief ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad) om een aantal belastingen niet aan te rekenen.

Meer informatie kan je raadplegen op de website www.scherpenheuvel-zichem.be.

Provincie West-Vlaanderen

Kortrijk

Kortrijk voorziet in een horecapremie (de stad werkt momenteel een premie/reglement uit waardoor restaurants en cafés die recht hebben op de € 4.000 van de Vlaamse overheid (via de Corona hinderpremie) bijkomend € 1.000 kunnen ontvangen) alsook om bepaalde taksen, standgelden niet te heffen gedurende de periode van de federale maatregelen.

Voor meer informatie kan je terecht op de website: www.kortrijk.be/onderneeminkortrijk.

Brugge

Deze stad voorziet in verschillende vrijstellingen van taksen voor de maanden maart en april alsook een opschorting van de invordering van de gemeentebelastingen tot de maand mei 2020.

Voor meer informatie kan je terecht op de website: www.brugge.be.

Contact

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon