Detail van een groen blaod

Strategische ecologiesteun

De voorwaarden wijzigen op 1 juli. Lees meer

Hoe strategisch ecologiesteun aanvragen?

De aanvraag en verdere behandeling van de aanvraag verlopen als volgt:

 • 1

  De behandeling van een aanvraag voor strategische ecologiesteun gebeurt op maat van het bedrijf. Er kan een voorbespreking of informele hoorzitting aangevraagd worden via ecologiepremie@vlaio.be voor potentiële projecten. Vooraleer tot een dergelijk gesprek wordt overgegaan vragen we om dit excelbestand ingevuld naar ons te sturen. Na een eventuele voorbespreking vraag je de strategische ecologiesteun aan met het online aanvraagformulier.

  Deze bijlagen dien je bij de aanvraag verplicht toe te voegen:

  VLAIO verstuurt na aanmelding een link naar de onderneming. Via deze link kan je de aanvraag verder aanvullen.

  Je dient de aanvraag in in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de transformatie-investeringen en/of de transformatieopleidingen werkelijk starten, aangezien de vroegst mogelijke startdatum van het project de eerste dag van de maand is die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend.

 • 2

  Zodra de aanvraag is aangevuld verstuurt het Agentschap Innoveren & Ondernemen een elektronische ontvangstmelding. Daarin wordt bevestigd dat de steunaanvraag goed werd ontvangen en is geregistreerd. Ook de vroegst mogelijke startdatum van het project wordt meegedeeld.

 • 3

  Het Agentschap Innoveren & Ondernemen gaat onder andere na of de aanvraag volledig is, inclusief alle verplichte bijlagen:

  • Een beschrijving van de visie van de onderneming, de doelstellingen en het strategisch karakter van het project;
  • Een gedetailleerd becijferd overzicht van de ecologische investeringen inclusief de vergelijking met een standaardinvestering (en een handleiding bij deze exceltabel);
  • Het blokdiagram aandeelhoudersstructuur voor het bepalen van de ondernemingsgrootte;
  • Een haalbaarheidsstudie.
 • 4

  Het ingediende project wordt beoordeeld aan door de commissie strategische ecologiesteun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen die gemotiveerde steunvoorstellen zal doen aan de Vlaamse minister bevoegd voor economie. Voor de beoordeling van de technologieën vraagt het Agentschap advies van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek.

Aanvragen kan enkel via de roze knop ‘Aanvragen’ in het menu hierboven.

De aanvraag gebeurt in twee stappen:

 1. De eerste stap is de registratiestap (een dossieraanvraag opstarten). Nadat je je geregistreerd hebt, ontvang je per e-mail een link naar de aanvraag. 
 2. Je kan via de link jouw aanvraag invullen en indienen. Enkel de rechtsgeldig vertegenwoordiger van een onderneming kan een aanvraag indienen. Zolang je de aanvraag niet definitief hebt ingediend, kun je via deze link steeds terugkeren naar jouw aanvraag om ze te vervolledigen.

Het toegangsbeheer

De controle van je identiteit gebeurt op basis van je rijksregisternummer. Je kan aanmelden met:

 1. de elektronische identiteitskaart (EID) en aangesloten kaartlezer
 2. Itsme
 3. het federaal token
 4. een beveiligingscode via app
 5. een beveiligingscode via sms

Bij een eerste gebruik zal je de digitale sleutel van je aanmeldkeuze moeten activeren. Lees de informatiepagina's.

Wat als ik geen e-ID kaartlezer heb? Of als ik de pincode van mijn identiteitskaart ben vergeten? 

Geen enkel probleem. Het is ook mogelijk je te identificeren via de ‘Itsme-app’. Deze is makkelijk te installeren op je smartphone met behulp van je bankkaart. Meer uitleg over het gebruik van de Itsme-app

Hulp nodig bij het aanmelden? 

Bel, mail of chat gratis met 1700, het infonummer van de Vlaamse overheid.

Ben je de wettelijk vertegenwoordiger van jouw onderneming? 

Ben je niet de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de onderneming, dan stop je bij de samenvatting en stuur je de link door naar de rechtsgeldige vertegenwoordiger met de vraag om in te dienen. Je kan zelf nagaan wie de wettelijk vertegenwoordiger is voor je onderneming in de KBO Public Search. Geef daar je ondernemingsnummer in en je krijgt de informatie over jouw onderneming die in de KBO is geregistreerd. Bij ‘functies’ zie je de naam van jouw wettelijk vertegenwoordiger.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.