Detail van een groen blaod

Strategische ecologiesteun

Hoe strategisch ecologiesteun aanvragen?

De aanvraag en verdere behandeling van de aanvraag verlopen als volgt:

 • 1

  De behandeling van een aanvraag voor strategische ecologiesteun gebeurt op maat van het bedrijf. Er kan een voorbespreking of informele hoorzitting aangevraagd worden via ecologiepremie@vlaio.be voor potentiële projecten. Vooraleer tot een dergelijk gesprek wordt overgegaan vragen we om dit excelbestand ingevuld naar ons te sturen. Na een eventuele voorbespreking vraag je de strategische ecologiesteun aan met het online aanvraagformulier.

  Deze bijlagen dien je bij de aanvraag verplicht toe te voegen:

  • Een beschrijving van de visie van de onderneming, de doelstellingen en het strategisch karakter van het project;
  • Een gedetailleerd becijferd overzicht van de ecologische investeringen inclusief de vergelijking met een standaardinvestering (en een handleiding bij deze exceltabel);
  • Het blokdiagram aandeelhoudersstructuur voor het bepalen van de ondernemingsgrootte;
  • Een haalbaarheidsstudie.

  Agentschap Innoveren & Ondernemen verstuurt na aanmelding een link naar de onderneming. Via deze link kan je de aanvraag verder aanvullen.

  Je dient de aanvraag in in de maand die voorafgaat aan de maand waarin de transformatie-investeringen en/of de transformatieopleidingen werkelijk starten, aangezien de vroegst mogelijke startdatum van het project de eerste dag van de maand is die volgt op de maand waarin de steunaanvraag wordt ingediend.

 • 2

  Zodra de aanvraag is aangevuld verstuurt het Agentschap Innoveren & Ondernemen een elektronische ontvangstmelding. Daarin wordt bevestigd dat de steunaanvraag goed werd ontvangen en is geregistreerd. Ook de vroegst mogelijke startdatum van het project wordt meegedeeld.

 • 3

  Het Agentschap Innoveren & Ondernemen gaat onder andere na of de aanvraag volledig is, inclusief alle verplichte bijlagen:

  • Een beschrijving van de visie van de onderneming, de doelstellingen en het strategisch karakter van het project;
  • Een gedetailleerd becijferd overzicht van de ecologische investeringen inclusief de vergelijking met een standaardinvestering (en een handleiding bij deze exceltabel);
  • Het blokdiagram aandeelhoudersstructuur voor het bepalen van de ondernemingsgrootte;
  • Een haalbaarheidsstudie.
 • 4

  Het ingediende project wordt beoordeeld aan door de commissie strategische ecologiesteun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen die gemotiveerde steunvoorstellen zal doen aan de Vlaamse minister bevoegd voor economie. Voor de beoordeling van de technologieën vraagt het Agentschap advies van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail