Detail van een groen blaod

Strategische ecologiesteun

Bedrag

De strategische ecologiepremie wordt toegekend in de vorm van een subsidie. Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door:

  • type investering (milieu, op energiegebied, energie uit hernieuwbare energie & warmtekrachtkoppeling)
  • de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal;
  • de grootte van de onderneming;

De subsidietabel (geldig vanaf 11 maart 2015)

De steunpercentages voor zowel milieu-investeringen, investeringen op energiegebied en investeringen ten behoeve van energie uit hernieuwbare energie of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling werden met ingang van 11 maart 2015:

Ecoklasse

Ecologiegetal

Subsidiepercentage kmo

Subsidiepercentage go

A

9-6

40%

30%

B

4-3

30%

20%

De maximum subsidie

Het totale bedrag aan toegekende subsidies aan een onderneming bedraagt binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsmiddelen maximaal 1.000.000 euro over een periode van drie jaar.
Als het gaat om strategische ecologie-investeringen die een bijzondere impact hebben op de Vlaamse economie kan de Vlaamse Regering op dit maximum afwijken.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.