Detail van een groen blaod

Strategische ecologiesteun

Vanaf 1 juli zijn de voorwaarden voor de instrumenten ecologiesteun gewijzigd. Lees meer

Bedrag

Het bedrag van de steun wordt bepaald door:

  • type investering
  • de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal
  • de grootte van de onderneming

De subsidietabel (geldig vanaf 1 juli 2024)

Het steunpercentage valt steeds binnen de grenzen van de maximaal toegelaten steunpercentages, vermeld in hoofdstuk III, deel 7, van de algemene groepsvrijstellingsverordening, en hieronder samengevat.

De steunpercentages worden toegekend op de ecologische meerkost van de investering

 kmo go 
toepassingsgebied/ecoklasseABAB
milieubescherming50404030
CO2-afvang en -gebruik40303020
energie-efficiëntie40303020
hernieuwbare energie55454535
elektrificatie40303020
warmtenetten55454535
walstroom55454535
circulaire economie50404030
milieustudies70nvt60nvt

Het steunpercentage wordt toegepast op de ecologische meerkost en resulteert in het steunbedrag.

De totale steun bedraagt maximaal 500.000 euro per onderneming voor een periode van drie jaar. Die periode start vanaf de eerste goedgekeurde steunaanvraag. In één project kan een onderneming meerdere investeringen opnemen. Een onderneming kan meerdere projecten indienen. Als je verschillende projecten samen indient, geldt voor alle investeringen dezelfde startdatum.

* Projecten die een hoge kosteneffectiviteit (KE) behalen (hoge milieubaten per geïnvesteerde euro, KE ≥ 1,5) behoren tot ecoklasse A.

** Projecten die een lagere (maar nog steeds voldoende) kosteneffectiviteit behalen (KE < 1,5 maar > 0) behoren tot ecoklasse B.

Tot welke ecoklasse je behoort, maakt onderdeel uit van de beoordeling. Deze berekening gebeurt via de ReCiPe Endpoint methode gebaseerd op een LCIA (Levenscyclus Impact Analyse).

Welke kosten worden aanvaard?

De totale projectkosten om je investering te realiseren moeten minimum € 1.500.000 bedragen om in aanmerking te komen. Niet alle kosten hiervan worden aanvaard.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.