Detail van een groen blaod

Strategische ecologiesteun

De voorwaarden wijzigen op 1 juli. Lees meer

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor de strategische ecologiesteun

Wie komt in aanmerking?

De strategische ecologiesteun wordt enkel toegekend aan ondernemingen die investeren in het Vlaamse Gewest.

Een onderneming dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • is een onderneming als vermeld in het decreet van 16 maart 2012;
  • heeft een aanvaardbare rechtsvorm;
  • voldoet aan de regelgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest;
  • oefent een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACE-code) uit;
  • heeft geen administratieve overheid met dominerende invloed in de onderneming. Er is een vermoeden van een dominerende invloed indien 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten van deze onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks in handen van een administratieve overheid zijn;
  • is voor de indieningsdatum van de steunaanvraag toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten indien ze tot de doelgroep ervan behoort (doorgaans grote energieverbruikers > 0,1PJ);
  • heeft op de indieningsdatum geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en geen procedure op basis van Europees of nationaal recht lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd. Achterstallige schulden zijn schulden van 3.000 euro of meer, ongeacht of er een bezwaar of beroep tegen een vordering van de RSZ werd aangetekend. Schulden waarvoor de onderneming een afbetalingsplan heeft dat ze respecteert, worden niet als achterstallig beschouwd;
  • is niet in moeilijkheden volgens de Europese regels. 

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.