Strategische ecologiesteun voor Volvo en Nyrstar

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering kent strategische ecologiesteun toe aan autobouwer Volvo Car Belgium voor de elektrificatie van gasovens en aan metaalverwerker Nyrstar voor de hoogwaardige recyclage van zink. Elk van hen krijgt 1 miljoen euro steun. Volvo investeert zelf meer dan 20 miljoen euro. Nyrstar ruim 9 miljoen euro. Strategische ecologiesteun subsidieert grote ecologie-investeringen die door het bedrijfsspecifieke karakter niet gestandaardiseerd kunnen worden.

Volvo: elektrificatie van gasovens 

Volvo Car Belgium (Gent) investeert in de elektrificatie van hun gasovens. Ze willen de gasovens binnen de schilderafdeling vervangen door een elektrisch alternatief. In de schilderafdeling van Volvo krijgen de wagens een primer en een sealer. De nodige warmte wordt hiervoor geleverd via gasovens die continu op volle capaciteit werken. Dat is ook het geval als er wagens op de lijn ontbreken. De niet-gebruikte warmte stijgt dan in de schouw en zorgt voor energieverlies. De gasovens hebben dus een hoge CO2-uitstoot en energieverlies.  

Daarom investeert Volvo in een elektrische oven die zowel op technologisch als ecologisch vlak beter is. Het bakproces wordt aangepast, van een apart bakproces voor de primer en de sealer naar één bakproces voor beiden. De oven wordt elektrisch gevoed in plaats van met gas. De elektrisch geregelde weerstand past de warmte naar behoefte aan. Zelfs als de oven leeg is, blijft de uitlaattemperatuur van de schouw constant. Een elektrische oven blijkt ook ten opzichte van een nieuwe gasoven de meest energie-efficiënte oplossing: een lagere energievraag en in combinatie met groene energie een drastische verlaging van de CO2-uitstoot.  

De vervanging betekent een investering van 21.589.000 euro, waarvan de meerkost ten opzichte van de standaardtechnologie 3.589.000 euro bedraagt. De Vlaamse Regering kent hiervoor 1.000.000 euro strategische ecologiesteun toe. 

Nyrstar: hoogwaardige recyclage van zink 

Nyrstar Belgium is een onderdeel van Nyrstar, een wereldwijde metaalverwerkende onderneming. Het bedrijf heeft in België vestigingen in Balen en Pelt. Samen vormen deze twee sites één van ’s werelds grootste zinksmelters. Bij de productie van zinklegeringen, en specifiek de galvanizering van staal, ontstaat er een zinkrijke nevenstroom. Deze geproduceerde nevenstroom (‘dross’) wordt momenteel gerecycleerd door een rotatieoven met directe verhitting. Deze techniek kent een lage, directe recuperatiegraad van het zink en een hoog energieverbruik.  

Met een ecologisch investeringsproject wil Nyrstar inzetten op een nieuwe technologie die de hoogwaardige recyclage van zink uit het dross moet garanderen. Met deze technologie verduurzamen ze het proces aanzienlijk en dragen ze bij aan de circulariteit van het metaal. Concreet zal Nyrstar Belgium investeren in een recyclageproces op basis van een inductie smeltoven. Elektromagnetische inductie, kortweg inductie, is een verhittingstechniek die toegepast kan worden voor elektrisch geleidende materialen (zoals metalen). Inductieverwarming heeft als belangrijk kenmerk dat de warmte wordt opgewekt in het materiaal zelf. Hierdoor heeft inductie een aantal intrinsieke troeven, zoals een zeer snel reactievermogen en een goed rendement.  

Hiermee wil Nyrstar de conventionele technologie voor dross-recycling overstijgen, rekening houdend met de huidige duurzaamheidscontext en -doelstellingen, en daarmee een hogere recuperatiegraad en een lagere CO2-uitstoot van het recyclageproces bereiken. De inzet van een inductie smeltoven zorgt, in vergelijking met een gasoven, voor een directe CO2-reductie van 1.939 ton CO2eq/jaar. Jaarlijks zal bovendien tot bijna 20.000 ton zink in de nieuwe installatie gerecycleerd kunnen worden, waardoor deze grondstoffen niet primair ontgind (en verwerkt) moeten worden.   

De investering bedraagt 10.782.281 euro. De Vlaamse Regering kent 1.000.000 euro strategische ecologiesteun toe. 

 

Wat is strategische ecologiesteun (STRES)?  

Met strategische ecologiesteun stimuleert de Vlaamse overheid ondernemingen om fors te investeren in ecologische spitstechnologie. Strategische ecologiesteun is een aanvulling op de ecologiepremie+. Terwijl bij deze laatste een onderneming een keuze moet maken uit gestandaardiseerde technologieën, komt strategische ecologiesteun tegemoet aan specifieke en grotere investeringsprojecten. De groene innovatie kost de onderneming minimaal € 3 miljoen, waarvan een percentage van 20 tot 40% door VLAIO gefinancierd wordt.  

 

Delen: