Bizar licht boven brug - foto van unsplash

Onderzoeksproject

Terug naar Wat

Samenwerken met andere regio's? Ontdek BEL-COO

Wat?

Het BEL-COO programma richt zich tot Belgische ondernemingen die een gezamenlijk onderzoeks- of ontwikkelingsproject willen uitwerken met ondernemingen uit de andere Belgische gewesten. De duurtijd van een BEL-COO project situeert zich tussen 12 en 36 maanden.

Het programma vervangt het BEL-SME programma en breidt het tevens uit: BEL-SME was beperkt tot ontwikkelingsprojecten en richtte zich enkel op kmo’s. BEL-COO is toegankelijk voor zowel grote ondernemingen als kmo’s en laat zowel ontwikkelings- als onderzoeksprojecten toe.

Samenstelling van het consortium?

 • Het BEL-COO programma is een initiatief van VLAIO (Vlaanderen), SPW Recherche (Wallonië) en Innoviris (Brussel). Ondernemingen die wensen deel te nemen aan een BEL-COO project vragen voor hun deel in het project steun aan via de bestaande steuninstrumenten in hun eigen regio.
 • VLAIO participeert met volgende programma’s: ontwikkelingsprojecten en onderzoeksprojecten.
 • De regionale financieringsinstellingen organiseren een centraal overleg over het financieren van de projecten, maar behouden een decentrale financiering. Elke financieringsinstelling is dus verantwoordelijk voor de financiering van de ondernemingen uit de eigen regio.

Doelgroep?

De doelgroep zijn Vlaamse ondernemingen die een gezamenlijk onderzoeks- of ontwikkelingsproject wensen uit te werken tussen ondernemingen uit de verschillende Belgische Gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Bijkomende vereisten voor het projectconsortium:

 • Het projectconsortium bestaat ten minste uit twee ondernemingen van twee verschillende Belgische regio’s.
 • Geen van de deelnemende ondernemingen heeft een budget dat groter is dan 70% van het totale projectbudget.
 • Elke deelnemende onderneming voert O&O taken uit met een duidelijk technisch risico en participeert in de economische resultaten van het project (geen onderaannemersrelatie). 
 • Onderzoeksinstellingen kunnen deelnemen als onderaannemer of onderzoekspartner van de deelnemende bedrijven. Ze kunnen evenwel niet optreden als rechtstreekse begunstigde.

Status oproep?

Consortia kunnen continu projecten indienen in het BEL-COO programma. De evaluatie gebeurt eveneens op continue basis. Er wordt gestreefd naar een evaluatieperiode van maximaal 4 maanden.

Meer informatie?

Documenten voor indiening

De indiening van het Vlaamse deel van een BEL-COO aanvraag verloopt via het e-portaal van het programma waarvan je wenst gebruik te maken.

 • Indien het Vlaamse deel enkel bestaat uit ontwikkelingsactiviteiten, dan dien je in via het e-portaal van de ontwikkelingsprojecten.
 • Indien het gaat over een combinatie van onderzoek en ontwikkeling, of enkel onderzoek, dan dien je in via het e-portaal van de onderzoeksprojecten

Belangrijk is dat je in het e-portaal aangeeft dat het gaat over een BEL-COO project (Voorlopig dient hiervoor “ja” beantwoord te worden bij de vraag “Kadert in een Europees project?, en dient vervolgens BEL-COO geselecteerd te worden)”. Op deze manier word je doorverwezen naar de correcte templates. 

Volgende documenten dienen verplicht opgeladen te worden:

 • BEL-COO proposal application form: de overkoepelende interregionale BEL-COO aanvraag template
 • Application form R&D projects: annex international and interregional projects (impact/business case): in te dienen door elke Vlaamse onderneming die als aanvrager participeert in het projectconsortium.
 • De draft consortiumovereenkomst (hoeft niet ondertekend te zijn)

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.