Bizar licht boven brug - foto van unsplash

Onderzoeksproject

Opgelet! Een gewijzigde procesflow indiening financieel eindverslag voor aanvragen innovatiesteun na 1 juli 2021 en een klimaatplan vanaf 1 oktober 2022.

Welk bedrag kan je krijgen via de subsidie onderzoeksproject?

De subsidie voor een onderzoeksproject wordt bepaald op basis van de projectbegroting, waarin de kosten voor de uitvoering van het project opgenomen worden.

Welke activiteiten in je project komen in aanmerking voor subsidie?

Alle activiteiten waarin kennis wordt opgebouwd of activiteiten die dit rechtstreeks ondersteunen, kunnen opgenomen worden in een onderzoeksproject. Deze kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn.

Het hoofdzakelijk toepassen of incrementeel verbeteren van bedrijfseigen know-how volstaat niet. Ten opzichte van de normale bedrijfsactiviteiten en courante vernieuwingsprocessen moet het project duidelijk afwijken in werkwijze, inhoud, beoogde resultaten en/of risico’s waarvoor kennis moet opgebouwd worden.

Een overzicht van alle steunbare activiteiten in het kader van een onderzoeksproject vind je in het toelichtingsdocument ontwikkelings- en onderzoeksprojecten.

Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald?

De subsidie voor een onderzoeksproject wordt bepaald op basis van de projectbegroting. Deze omvat alle kosten die nodig zijn om het project uit te voeren:

  • de personeelskosten van de bedrijfspartners (op basis van menskracht en reële loonkosten);
  • de overige kosten van de bedrijfspartners;
  • eventuele uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers;
  • eventuele uitzonderlijke grote kosten.

Je dient de projectbegroting in via een rekenblad opgesteld door het agentschap. Meer uitleg in de toelichting bij het opstellen van de begroting.

Voor alle opgegeven kosten gaat het agentschap na of ze kunnen aanvaard worden in het kader van het project en de ermee gerelateerde steunbare activiteiten. Op basis daarvan komt het agentschap tot een aanvaarde begroting, waarop de subsidie wordt berekend.

De subsidie

De subsidie wordt berekend als een percentage van de aanvaarde projectbegroting. Dit steunpercentage bestaat uit een basispercentage eventueel aangevuld met toeslagen.

Het basissteunpercentage voor een onderzoeksproject ligt tussen 25 en 50%.

Het project kan bestaan uit een mix van ontwikkelings- en onderzoeksactiviteiten. Delen die onderzoek omvatten krijgen een basissteunpercentage van 50% en delen die ontwikkeling omvatten krijgen een basissteunpercentage van 25%. Het verschil tussen onderzoek en ontwikkeling wordt uitgelegd in het toelichtingsdocument.

Toeslagen

  • Een verhoging van het steunpercentage met 10% kan indien een relevante en substantiële samenwerking voorzien is tussen minstens twee onafhankelijke bedrijven, waarvan minstens één kmo en/of wanneer het een grensoverschrijdende samenwerking betreft in het kader van een officieel erkend Europees netwerk waaraan het agentschap deelneemt. Bij een samenwerking draagt elk van de bedrijfspartners risico en geen van beide draagt meer dan 70% budgettair aandeel in de projectbegroting.
  • Een verhoging van het steunpercentage met 10% voor middelgrote ondernemingen (mo)
  • Een verhoging van het steunpercentage met 20% voor kleine ondernemingen (ko)

Het totale steunpercentage is begrensd tot maximaal 60%.

  • Een verhoging van het steunpercentage met 15% indien (1) het een grensoverschrijdende samenwerking betreft in het kader van één van de volgende officieel erkende Europese netwerken waaraan het agentschap deelneemt (EurostarsESCELAALFACCE SurplusSusanSusfood 2M-ERAERA-MINMarTeraSOLAR-ERA.NETSmart Grids PlusWaterworksICT-AGRI-FOODBLEU BIO en ENUAC) -  waarbij geen van de partners meer dan 70% budgettair aandeel in de projectbegroting draagt EN (2) indien het Vlaams bedrijf binnen deze context met een Vlaamse onderzoekspartner samenwerkt. Het totale steunpercentage wordt in dat geval begrensd tot maximaal 70%.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail