Bizar licht boven brug - foto van unsplash

Onderzoeksproject

Vanaf 1 mei 2024 een experiment om economische impact voor Vlaanderen ook via groei in arbeidsproductiviteit aan te tonen! Meer info in het toelichtingsdocument.

Wat houdt de subsidie onderzoeksproject in?

Het accent in onderzoeksprojecten ligt op het opbouwen van nieuwe kennis die op termijn de basis vormt voor nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten.

De subsidies voor onderzoeksprojecten ondersteunen je onderneming bij het uitvoeren van grensverleggend onderzoek, met een intrinsiek hoog risico, dat op termijn kan leiden tot een belangrijke positieve impact voor het bedrijf én voor Vlaanderen.

Concreet geeft VLAIO subsidies voor de uitvoering van individuele projecten rond een welbepaald innovatief idee. Er is geen voorkeur voor bepaalde sectoren, toepassingsdomeinen of kennisgebieden. Het accent binnen een onderzoeksproject ligt op de opbouw van nieuwe, in jouw domein grensverleggende kennis, die nodig is om op termijn dit idee uit te werken tot nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten of een combinatie ervan. Er zijn uitdagingen en risico’s verbonden aan de opbouw van deze nieuwe kennis. Je project omvat een realistisch plan om deze uitdagingen te overwinnen en de risico’s te beheersen. Binnen een onderzoeksproject kan je samenwerken met andere bedrijven of kennisinstellingen, die je hetzij als onderaannemer, hetzij als partner inschakelt. Op termijn moet de kennis die je opbouwt een duidelijk competitief voordeel opleveren en een positieve impact hebben op de verdere ontwikkeling van je onderneming, op vlak van of tewerkstelling en investeringen of groei in arbeidsproductiviteit en verankering in Vlaanderen.

De focus in een onderzoeksproject ligt steeds op kennisopbouw en hoog-risico onderzoek. Het is mogelijk om ondersteunend hieraan binnen het project ook ontwikkelingsactiviteiten te verrichten. We spreken dan van een gemengd project.

 

Begeleiding op maat

De bedrijfsadviseurs van VLAIO ondersteunen en adviseren je om jouw innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Contacteer hen voor advies op maat van jouw onderneming.

 

Wetgevend kader

Besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen (Besluit bedrijfssteun O&O).

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.