Plantjes

Kmo-groeisubsidie

Terug naar Wat

Duurzaam en circulair ondernemen

Voor wie? 

Ondernemingen die via duurzame strategieën inzetten op energietransitie, klimaattransitie, circulair ondernemen, milieu of biodiversiteit. Zowel voor ondernemingen die een eerste stap richting duurzaam ondernemen zetten als voor ondernemingen die verdere stappen wensen te zetten. Ook ondernemingen die innovatieve technologieën gericht op milieubescherming, energie- of klimaattransitie of het sluiten van materiaalkringlopen ontwikkelen of vermarkten, komen in aanmerking binnen dit thema.

Voorbeelden:

  • Een koffiebranderij die voor de benodigde proceswarmte wil overschakelen van gas naar een meer duurzame warmtebron en advies inwint over de beschikbare duurzame technologieën en de impact ervan op de productieprocessen. 
  • Een producent van kunststoffen die de restwarmte van een bepaald productieproces wil aanwenden voor een warmtevraag in een ander productieproces en een gespecialiseerd adviseur onder de arm neemt om de warmtestromen in het bedrijf in kaart te brengen, een analyse van de optimale warmte-uitwisseling te maken en een technisch implementatieplan op te stellen.
  • Een textielbedrijf dat advies inwint om het gebruik van drinkwater, grondwater of oppervlaktewater in zijn processen te reduceren of efficiënter te maken.
  • Een meubelmaker die een strategisch profiel met ervaring in circulair design aanwerft om circulaire meubels te ontwerpen waarvan de onderdelen gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd voor herstel, hergebruik of recyclage.
  • Een bedrijf dat een strategisch profiel aanwerft dat verantwoordelijk is voor de reductie van de uitstoot van gevaarlijke chemicaliën in lucht, water of bodem

Wat komt niet in aanmerking? 

  • Het laten opmaken van een energiebalans, een energieaudit of een energieplan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Trajecten die geen substantiële impact hebben op een bedrijf en enkel inzetten op ondersteunende maatregelen. Bijvoorbeeld: een bedrijf dat zonnepanelen of laadpalen wil installeren.
  • Investeringskosten kunnen niet gesteund worden via de kmo-groeisubsidie, enkel de kosten voor het inwinnen van extern advies of de aanwerving van een strategisch profiel komen in aanmerking. Mogelijks komen de investeringen zelf in aanmerking voor ecologiesteun via de Ecologiepremie Plus of de Strategische Ecologiesteun.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail