Plantjes

Kmo-groeisubsidie

Terug naar Wat

Duurzaam en circulair ondernemen

Leg jouw plannen voor aan een VLAIO bedrijfsadviseur.

Wil je aftoetsen of jouw plannen passen binnen de kmo-groeisubsidie? Antwoord beknopt op 3 vragen en krijg feedback van een VLAIO bedrijfsadviseur.

Voor wie? 

Ondernemingen die inzetten op energietransitie, klimaattransitie, circulair ondernemen, milieu of biodiversiteit. Komen ook in aanmerking: ondernemingen die technologieën ontwikkelen of vermarkten die gericht zijn op milieubescherming, energie- of klimaattransitie, of het sluiten van materiaalkringlopen. 

Wat komt in aanmerking? 

Projecten die voortkomen uit een duurzame strategie en een substantiële impact hebben op het bedrijf. Bijvoorbeeld: 

  • Een producent van kunststoffen die de restwarmte van een bepaald productieproces wil aanwenden voor een warmtevraag in een ander productieproces en een gespecialiseerd adviseur onder de arm neemt om de warmtestromen in het bedrijf in kaart te brengen, een analyse van de optimale warmte-uitwisseling te maken en een technisch implementatieplan op te stellen. 
  • Een textielbedrijf dat advies inwint om het gebruik van drinkwater, grondwater of oppervlaktewater in zijn processen te reduceren of efficiënter te maken. 
  • Een meubelmaker die een strategisch profiel met ervaring in circulair design aanwerft om circulaire meubels te ontwerpen waarvan de onderdelen gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd voor herstel, hergebruik of recyclage. 
  • Een bedrijf dat een strategisch profiel aanwerft dat verantwoordelijk is voor de reductie van de uitstoot van gevaarlijke chemicaliën in lucht, water of bodem 
  • Een verdeler van componenten voor gebouwautomatisering die op basis van het KNX-communicatieprotocol een energiebox wil ontwikkelen om het energiemanagement van een gebouw slim te sturen  

Wat komt niet in aanmerking? 

  • Trajecten die geen substantiële impact hebben op een bedrijf en enkel inzetten op ondersteunende maatregelen, zoals zonnepanelen of laadpalen installeren. 
  • Projecten die alleen uitgevoerd worden omdat het wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld een energieaudit of energieplan.
 

Investeren in een groene technologie? 

Investeringskosten worden niet gesteund via de kmo-groeisubsidie, maar kunnen wel in aanmerking komen voor ecologiesteun via de ecologiepremie+, de GREEN investeringssteun of strategische ecologiesteun.

 

VLAIO bedrijfsadviseur Griet Vergauwen vertelt je in onderstaande video kort wat wel en niet in aanmerking komt voor de kmo-groeisubsidie duurzaam en circulair ondernemen. 

Ondernemersverhalen

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.