Plantjes

Kmo-groeisubsidie

Hoe vraag je de kmo-groeisubsidie aan?

De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema. Voor dit jaar worden 3 oproepen voorzien waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld (zie oproepkalender). 

De aanvraag verloopt volgens deze drie stappen:

 • 1

  Op het moment dat de oproep opengesteld wordt, zal het digitaal aanvraagformulier beschikbaar zijn. Bekijk de oproepkalender om te zien welke oproepen actief zijn. Om de aanvraag te starten klik je op het gewenste thema en vul je het formulier in. Nadat je jouw onderneming geregistreerd hebt, ontvang je een link naar de online module waar je jouw aanvraag kan vervolledigen en indienen. Zorg er zeker voor dat je jouw aanvraag indient binnen de termijn waarin de oproep is opengesteld!

  Bij de aanvraag moet je een ingevulde trajectbeschrijving opladen.

  Als je steun aanvraagt voor het advies van een dienstverlener moet je naast de projectbeschrijving ook een kopie van de ondertekende overeenkomst voor advies met de dienstverlener opladen. De overeenkomst voor advies bevat minstens volgende gegevens:

  • de naam van de dienstverlener en zijn ondernemingsnummer
  • de naam van de kmo en haar ondernemingsnummer
  • een gedetailleerde beschrijving van de te leveren prestaties, met vermelding van:
   • de reden waarom het advies nodig is voor de kmo
   • het te bereiken einddoel van het advies
   • een gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de dienstverlener
  • de startdatum van de prestaties
  • de totale prijs van de prestaties, exclusief btw
  • de handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de dienstverlener
  • de handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de kmo;
  • de datum waarop de overeenkomst is gesloten.

  Als je met meerdere dienstverleners samenwerkt, dien je met elke dienstverlener een overeenkomst af te sluiten en die vervolgens op te laden bij de subsidieaanvraag.

  Als je steun aanvraagt voor de aanwerving van een strategisch medewerker, moet je naast de projectbeschrijving ook de volgende documenten opladen bij je subsidieaanvraag:

  • het vacaturebericht met een gedetailleerde taakomschrijving en een beschrijving van het gewenste profiel
  • het huidige en toekomstig organigram van je onderneming met aanduiding van de plaats van de strategische medewerker
 • 2

  Nadat je je subsidieaanvraag ingediend hebt, wordt die door een projectadviseur van Agentschap Innoveren & Ondernemen beoordeeld op ontvankelijkheid en volledigheid. Vervolgens beoordelen twee projectadviseurs je aanvraag aan de hand van de vier beoordelingscriteria.

  Als je dossier volledig en ontvankelijk is verklaard maar extra toelichting behoeft, nodigt je projectadviseur je uit om het groeitraject mondeling toe te lichten. Deze toelichting duurt maximum een uur. Tijdens de toelichting geef je een korte schets van het groeitraject en de vereiste bijkomende kennis. De projectadviseurs stellen enkele vragen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het dossier. De eventuele mondelinge toelichting vindt digitaal plaats via Microsoft Teams.

  De beoordeling van je subsidieaanvraag gebeurt op basis van een quotering van de beoordelingscriteria zoals opgenomen in het scorerooster van de oproep. Alle subsidieaanvragen worden per thema in dalende volgorde gerangschikt. De beschikbare budgettaire enveloppe wordt verdeeld over de best gerangschikte aanvragen.

 • 3

  De administrateur-generaal van VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) neemt een beslissing over de aanvraag op basis van het advies van de projectadviseurs. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing. De beslissingsbrief wordt ook verzonden naar de e-box van de onderneming.

  Als je dossier wordt goedgekeurd, kan je de eerste subsidieschrijf van 50% aanvragen van zodra het traject is gestart. Hoe je dit doet, lees je hier.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.