Plantjes

Kmo-groeisubsidie

Hoeveel subsidie kan een onderneming krijgen?

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen per groeitraject maximaal € 50.000 subsidie ontvangen via de kmo-groeisubsidie. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor een advies van één of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal € 25.000 voor de aanwerving van één strategisch profiel.

Het steunpercentage wordt vastgelegd op 50% van de advies- en/of loonkost.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie bedraagt het projectbedrag minstens € 20.000 (excl. btw).

 

Externe versterking 

= opdracht externe
dienstverlener

Interne versterking 

= aanwerving strategisch
profiel

Subsidiepercentage 50% 50%
Maximale subsidie € 25.000 € 25.000

Opgelet: indien een kmo energiesteun ontvangt, wordt het ontvangen energiesteunbedrag in mindering gebracht van het maximale steunbedrag onder de kmo-groeisubsidie (zie: vlaio.be/nl/energiesteun).

Opgelet: een kmo die de voorbije 36 maanden een kmo-groeisubsidie of een subsidie voor een digitaal transformatieproject toegekend heeft gekregen, kan geen nieuwe kmo-groeisubsidie aanvragen.

Opgelet: het is niet meer mogelijk om tijdens de looptijd van jouw kmo-groeisubsidie je gesubsidieerd project uit te breiden en zo extra steun te verkrijgen. Alle opdrachten waarvoor je steun wenst via de kmo-groeisubsidie moeten meegenomen worden bij het aanvragen van de subsidie.

Welke kosten komen in aanmerking?

De kosten die in aanmerking komen voor een kmo-groeisubsidie zijn:

  • de kost van het advies van één of meerdere dienstverlener(s)
  • de bruto loonkost voor de aanwerving van één strategische medewerker tijdens het eerste werkjaar

1. Externe dienstverlener

De kosten die in aanmerking komen voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener zijn de volgende:

  • de personeels- en werkingskosten van de dienstverlener voor het verstrekken van het advies
  • de verplaatsingskosten van de dienstverlener
  • de kost voor de begeleiding van de kmo bij de implementatie van het advies, indien dit opgenomen is in de adviesovereenkomst.

Deze kosten zijn exclusief btw.

2. Strategisch medewerker

De kosten die in aanmerking komen voor de aanwerving van een strategisch profiel zijn het bruto jaarsalaris van dit profiel van het eerste werkjaar binnen jouw onderneming, vermenigvuldigd met een factor 1,596.

De volgende premies, bijdragen of voordelen komen niet in aanmerking als subsidiabele kosten: vakantiegeld, eindejaarspremie, wettelijk verplichte werkgeversbijdragen, bijdrage werkgever maaltijdcheques, bijdragen voor groepsverzekering, extralegaal pensioen en/of andere extralegale voordelen.

Opgelet: voor aanvragen ingediend tot en met 31 december 2020 is de factor 1,596 niet van toepassing.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail