Hoeveel subsidie kan een onderneming krijgen?

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen maximaal € 50.000 subsidie ontvangen via de kmo-groeisubsidie per 12 maanden groeitraject. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor een advies van een of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal € 25.000 voor de aanwerving van een strategisch profiel. Het steunpercentage wordt vastgelegd op 50% van de advies- en/of loonkost.
Om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt het projectbedrag minstens € 20.000 (excl. btw).

 

Externe versterking 

= consultancy, kennisinstelling of studiebureau

Interne versterking 

= aanwerving

Subsidiepercentage 50% 50%
Maximale subsidie € 25.000 € 25.000

Een kmo kan per jaar en per groeitraject maximaal één subsidieaanvraag (maximaal € 25.000 steun voor advies en maximaal € 25.000 steun voor de aanwerving van een strategisch profiel) toegekend krijgen. 

Het is mogelijk om een vraag tot uitbreiding in te dienen voor hetzelfde groeitraject van een eerder goedgekeurde subsidieaanvraag. Wanneer je reeds een subsidie kreeg toegekend voor de aanwerving van een strategisch profiel, dan kan je deze subsidieaanvraag uitbreiden met één of meerdere adviezen van één of meerdere dienstverleners. Wanneer je reeds een subsidie kreeg toegekend voor het inwinnen van een advies van een dienstverlener, dan kan je je subsidieaanvraag uitbreiden met de aanwerving van een strategisch profiel en/of met één of meerdere adviezen voor zover het maximale subsidiebedrag van € 25.000 nog niet bereikt werd. Deze uitbreiding moet je aanvragen binnen de 12 maanden na de datum vermeld op je beslissingsbrief.

Een kmo-groeisubsidie kan niet gecombineerd worden met een subsidie voor digitale transformatietrajecten. Een kmo die de voorbije 12 maanden een subsidiedossier voor digitale transformatieprojecten indiende, dat werd goedgekeurd, kan geen aanvraag voor de kmo-groeisubsidie indienen. De termijn van 12 maanden loopt vanaf de indieningsdatum van het subsidiedossier voor digitale transformatieprojecten (zie 4.1 handleiding digitale transformatieprojecten).

Welke kosten komen in aanmerking?

De subsidie wordt aangewend voor het verwerven van de kennis die nodig is tijdens een transformatie-, innovatie- of internationalisatietraject. De kmo kan vrij kiezen om subsidie aan te vragen voor advies van een of meerdere externe dienstverlener(s) en/of om kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategische medewerker.

De kosten die in aanmerking komen voor het aanvragen van een kmo-groeisubsidie zijn:

  • de kost van advies van een of meerdere dienstverlener(s);
  • de bruto loonkost voor de aanwerving van een strategische medewerker tijdens het eerste werkjaar.

1. Adviesverlening door een externe dienstverlener

De in aanmerking komende kosten voor het verstrekken van een advies door een dienstverlener zijn de volgende:

  • de personeels- en werkingskosten van de dienstverlener voor het verstrekken van het advies;
  • de verplaatsingskosten van de dienstverlener;
  • de kost voor de begeleiding van de kmo bij de implementatie van het advies.

2. Loonkost voor de aanwerving van een strategische medewerker

Met de kmo-groeisubsidie kan de bruto loonkost van een strategische medewerker worden gesubsidieerd tijdens het eerste werkjaar bij de kmo.

De bruto loonkost wordt gedefinieerd als het directe bruto jaarsalaris of –lonen van de aangeworven strategische medewerker. Vakantiegeld, eindejaarspremie, de wettelijk verplichte werkgeversbijdragen, bijdrage werkgever maaltijdcheques en bijdragen voor groepsverzekering, extra legaal pensioen en/of andere extralegale voordelen zijn expliciet uitgesloten.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail