Plantjes

Kmo-groeisubsidie

Op woensdag 10 augustus zal de toepassing vanaf 19u niet beschikbaar zijn door technische aanpassingen.

Hoeveel subsidie kan een onderneming krijgen?

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen per groeitraject maximaal € 50.000 subsidie ontvangen via de kmo-groeisubsidie. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor een advies van één of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal € 25.000 voor de aanwerving van één strategisch profiel.

Het steunpercentage wordt vastgelegd op 50% van de advies- en/of loonkost.

Om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt het projectbedrag minstens € 20.000 (excl. btw).

 

Externe versterking 

= opdracht externe dienstverlener

Interne versterking 

= aanwerving strategisch profiel

Subsidiepercentage 50% 50%
Maximale subsidie € 25.000 € 25.000

Opgelet: een kmo die de voorbije 36 maanden een kmo-groeisubsidie of een subsidie voor een digitaal transformatieproject heeft toegekend gekregen, kan geen nieuwe kmo-groeisubsidie aanvragen.

Welke kosten komen in aanmerking?

De kosten die in aanmerking komen voor een kmo-groeisubsidie zijn:

  • de kost van het advies van één of meerdere dienstverlener(s)
  • de bruto loonkost voor de aanwerving van één strategische medewerker tijdens het eerste werkjaar

1. Externe dienstverlener

De kosten die in aanmerking komen voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener zijn de volgende:

  • de personeels- en werkingskosten van de dienstverlener voor het verstrekken van het advies
  • de verplaatsingskosten van de dienstverlener
  • de kost voor de begeleiding van de kmo bij de implementatie van het advies, indien dit opgenomen is in de adviesovereenkomst.

Deze kosten zijn exclusief btw.

2. Strategisch medewerker

De kosten die in aanmerking komen voor de aanwerving van een strategisch profiel zijn het bruto jaarsalaris van dit profiel van het eerste werkjaar binnen jouw onderneming, vermenigvuldigd met een factor 1,596.

De volgende premies, bijdragen of voordelen komen niet in aanmerking als subsidiabele kosten: vakantiegeld, eindejaarspremie, wettelijk verplichte werkgeversbijdragen, bijdrage werkgever maaltijdcheques, bijdragen voor groepsverzekering, extralegaal pensioen en/of andere extralegale voordelen.

Opgelet: voor aanvragen ingediend tot en met 31 december 2020 is de factor 1,596 niet van toepassing.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail