Plantjes

Kmo-groeisubsidie

Wat houdt deze subsidie in?

Vier grote thema's

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij één van de onderstaande vier belangrijke maatschappelijke thema's.

Wil je weten of jouw groeitraject in aanmerking komt? Benieuwd naar voorbeelden? Klik dan op één van de thema's voor meer info. 

Oproepkalender 2024

In 2024 worden opnieuw drie oproepen voorzien, telkens voor de vier thema’s: digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie en internationalisering.

  • Oproep 1: woensdag 20 maart tot en met maandag 15 april
  • Oproep 2: maandag 1 juli tot en met zaterdag 31 augustus
  • Oproep 3: woensdag 20 november tot en met zondag 15 december

Beoordelingscriteria

De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van vier evaluatiecriteria. Per thema wordt een rangschikking opgemaakt van de aanvragen die het minimum-ambitieniveau behalen. De beschikbare budgettaire enveloppe per thema wordt verdeeld over de best gerangschikte subsidieaanvragen, tot het budget uitgeput is.  

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen worden deze vier evaluatiecriteria afgetoetst:

1. Ambitie

Dit criterium beoordeelt of de aanvrager een concrete en ambitieuze visie heeft over hoe de onderneming zal internationaliseren, digitaliseren, innoveren of duurzaam en circulair ondernemen. Het traject vertaalt zich in een duurzame groei of verhoging van de competitiviteit van de onderneming.

2. Transformatie

Dit criterium beoordeelt of het groeitraject een substantiële en nieuwe wending geeft aan de huidige bedrijfsvoering en een impact heeft op meerdere kritische bedrijfsprocessen.

3. Onderbouwde aanpak

Dit criterium beoordeelt of de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan en voldoende financiering om het vooropgestelde groeitraject te realiseren en te bestendigen in de onderneming.

4. Noodzaak van kennis & expertise

Dit criterium beoordeelt of de onderneming zonder het inwinnen van bepaalde kennis en expertise het groeitraject niet succesvol zou kunnen uitvoeren. Ook beoordeelt het of de betreffende dienstverlener en/of het aan te werven strategisch profiel wel over die ontbrekende kennis en expertise beschikt. Het mag niet louter om operationele of uitvoerende werkzaamheden gaan én deze kennis moet mee wegen op de beslissingen die de onderneming neemt tijdens het groeitraject.

Aan projecten waarbij alle criteria als steunbaar worden geëvalueerd, wordt een score toegekend op basis van het scorerooster.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.