Wat houdt deze subsidie in?

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject.

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject. Het doel van de kmo-groeisubsidie is het stimuleren van groei en het bevorderen van de competitiviteit van kmo’s in Vlaanderen. Tijdens de belangrijke kantelmomenten in de levensfases van een onderneming, zoals een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject, werkt een  onderneming een nieuwe groeistrategie uit  om haar doelstellingen te bereiken.

Met de kmo-groeisubsidie subsidieert de Vlaamse overheid de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het realiseren van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment. Met deze subsidie wordt de onderneming aldus financieel ondersteund om de loonkost van een strategisch profiel te bekostigen tijdens het eerste werkjaar, dan wel om de kost van een advies door één of meerdere dienstverleners te financieren. Steun voor zowel loonkost als de kost van een advies is mogelijk binnen een aanvraag. 

Beoordelingscriteria

Bij het beoordelen van de aanvraag worden volgende beoordelingscriteria geëvalueerd:

1. visie op economische groei

De aanvrager heeft een welomlijnde visie over hoe de onderneming in de toekomst zal transformeren door een nieuwe product/markt combinatie, innoveren of internationaliseren. Dit groeitraject moet leiden tot een duurzame economische groei (in omzet, VTE of investeringen) van de onderneming.

2. kantelmoment

De aanvrager toont aan dat het groeitraject een substantiële en nieuwe wending geeft aan de huidige bedrijfsvoering. De aanvrager toont aan dat het groeitraject een impact heeft op meerdere bedrijfsprocessen. 

3. onderbouwde aanpak

De aanvrager toont aan dat de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan voor de volgende 3 jaren om de vooropgestelde duurzame economische groei te realiseren en te bestendigen binnen de onderneming. Met dit criterium wordt volgende beoogd: 

  • De aanvrager toont via het stappenplan aan dat  aandacht wordt gegeven aan alle aspecten/ bedrijfsprocessen waarop het groeitraject impact heeft; 
  • De aanvrager toont aan dat de onderneming in staat is om het groeitraject duurzaam te realiseren . De aanvrager toont aan dat de onderneming  over voldoende financiële middelen beschikt (of zal beschikken) om haar deel van het groeitraject te realiseren.
  • De aanvrager toont aan dat er voor en tijdens het groeitraject voldoende aandacht is voor de interne gedragenheid van het groeitraject door het personeel.

4. noodzaak aan strategische kennis

De aanvrager toont cumulatief aan:

  • dat de kmo zonder het inwinnen van bepaalde strategische kennis niet over de benodigde kennis beschikt om het groeitraject succesvol te realiseren;
  • dat de betreffende dienstverlener en/of de aan te werven strategische medewerker wel over die ontbrekende strategische kennis beschikt.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail