Foto van Markus Spiske
Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen. Wens je steun voor verhoogde energiekosten in het eerste kwartaal 2023 ga dan naar energiesteun 2.

Hoe vraag je energiesteun aan?

Update 2 februari 2023

Initiële aanvraag van de energiesteun

De aanvraag wordt online ingediend en verder digitaal behandeld. De online aanvraag is mogelijk van 12 december 2022 tot 28 februari 2023, 12u. Gebruik hiervoor de roze knop rechtsboven.

Lees aandachtig de handleiding.

Een onderneming dient één enkele aanvraag in te dienen voor de gezamenlijke energiekosten van al haar vestigingen of bedrijfstakken.

Houd de volgende informatie bij de hand:

 • de totale kosten en verbruiken voor gas en elektriciteit van de Vlaamse vestigingen voor 2021
 • de verwachte maandelijkse kosten en verbruiken voor gas en elektriciteit van de Vlaamse vestigingen voor het vierde kwartaal van 2022
 • het verwachte operationeel verlies van de onderneming voor het vierde kwartaal van 2022. (Indien u de aanvraag indient voor één of meerdere bedrijfstakken heeft u het verwachte operationeel verlies voor het vierde kwartaal van 2022 per bedrijfstak nodig.)
 • de jaaromzet van je onderneming van het kalenderjaar 2021 (niet nodig voor zelfstandigen)

Kleinverbruikers met jaarlijks uitgelezen tellers voor gas of elektriciteit kunnen gebruik maken van de rekenmodule voor de berekening van de maandelijkse verbruiken en kosten. Het gebruik van deze rekenmodule is optioneel.

Specifieke situaties

Kan je een aanvraag indienen in volgende gevallen en hoe dien je die dan in?

 • verkoop van zelf opgewekte elektriciteit (incl. PV-panelen)
 • WKK's en andere elektriciteitsgeneratoren met aardgas als brandstof
 • meerkost van aangekochte warmte
 • doorfacturatie van energiekosten
 • gedeeltelijk privé-gebruik

Na indiening van de steunaanvraag zal je per mail een kennisgeving ontvangen van de voorlopig berekende steun. Aangezien de berekening gebaseerd is op verwachte kosten en verbruiken en een verwacht operationeel verlies, zal dit steunbedrag een inschatting zijn.

Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met het maximale steunplafond op groepsniveau noch met het maximale budget voor deze steunmaatregel. In geval van overschrijding van het beschikbare budget wordt de steun pro rata uitbetaald aan de begunstigde ondernemingen na toepassing van steunpercentages en steunplafonds.

Hoe vraag je de uitbetaling van de energiesteun aan?

Enkel ondernemingen die een kennisgeving van berekende steun ontvangen hebben (zie hierboven) kunnen de uitbetaling van de energiesteun aanvragen. Dit gebeurt eveneens online. Log hiervoor terug in via de roze knop rechtsboven.
De uitbetalingsaanvraag indienen kan vanaf 1 februari 2023 tot en met 31 maart 2023.

De uitbetaling van de steun kan pas aangevraagd worden zodra de onderneming beschikt over:

 • de energiefacturen voor gas en elektriciteit van 2021
 • de energiefacturen voor gas en elektriciteit van het vierde kwartaal van 2022
  • Voor jaarlijks uitgelezen tellers zijn dit de afrekeningsfacturen die je na 1/1/2021 ontving. De maandelijkse voorschotfacturen hoef je niet op te laden.
  • Voor maandelijks uitgelezen tellers zijn dit de facturen voor het verbruik in 2021 en in het vierde kwartaal van 2022.
 • het attest van een door ITAA erkende externe accountant, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerde accountant met betrekking tot de EBITDA van het vierde kwartaal van 2022. VLAIO voorziet 3 verschillende sjablonen voor deze verklaring op eer: 2 voor aanvragen voor ondernemingen (vennootschap en zelfstandige-eenmanszaak) en 1 voor een aanvraag voor één of meerdere bedrijfstakken. U vindt deze onderaan deze webpagina. Enkel een verklaring op eer volgens het sjabloon dat door VLAIO  ter beschikking wordt gesteld wordt aanvaard!
 • een neergelegde jaarrekening met betrekking tot het kalenderjaar 2021 (niet voor zelfstandigen)
 • een bankattest

Na controle van de uitbetalingsaanvraag met bijhorende stavingstukken zal de steun definitief berekend en uitbetaald worden. De definitief berekende steun kan hoger of lager zijn dan de voorlopig berekende steun (zie initiële aanvraag).

De steun wordt enkel uitbetaald op een zakelijk Belgisch rekeningnummer op naam van de begunstigde onderneming.

De steun verleend in het kader van dit besluit is intuitu personae en kan niet worden overgedragen aan een derde en is niet vatbaar voor beslag.

De steun kan niet uitbetaald worden als de onderneming:

 • niet voldoet aan de regelgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest;
 • zich ondertussen in een lopende insolventieprocedure bevindt;
 • zich ondertussen in een toestand van ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening bevindt.

Nog nooit steun aangevraagd bij VLAIO?

Zo kan je je kan aanmelden voor de online aanvraag:

Het toegangsbeheer

De controle van je identiteit gebeurt op basis van je rijksregisternummer. Je kan aanmelden met:

 1. de elektronische identiteitskaart (EID) en aangesloten kaartlezer
 2. Itsme
 3. het federaal token
 4. een beveiligingscode via app
 5. een beveiligingscode via sms

Bij een eerste gebruik zal je de digitale sleutel van je aanmeldkeuze moeten activeren. Lees de informatiepagina's op overheid.vlaanderen.be.

Wat als ik geen e-ID kaartlezer heb? Of als ik de pincode van mijn identiteitskaart ben vergeten? 
Geen enkel probleem. Het is ook mogelijk je te identificeren via de ‘Itsme-app’. Deze is makkelijk te installeren op je smartphone met behulp van je bankkaart. Meer uitleg op www.itsme.be/get-started.

Tip: Het is aan te raden te werken met een recente browser zoals Chrome, Edge of Mozilla Firefox.

  Contact

  Adres
  Agentschap Innoveren & Ondernemen

  Koning Albert II-laan 35 bus 12
  1030 Brussel
  België

  Telefoon
  E-mail