Foto van Markus Spiske

Energiesteun

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen. Wens je steun voor verhoogde energiekosten in het eerste kwartaal 2023 ga dan naar energiesteun 2.

Terug naar Aanvraagprocedure

Ondernemingen met jaarlijks uitgemeten tellers

Update 6/2/2023

Situatie

Kleinverbruikers met jaarlijks uitgelezen meters voor gas en/of elektriciteit beschikken doorgaans niet over de maandelijkse volumes en energiekosten. De meter wordt jaarlijks door Fluvius of de ondernemer zelf uitgelezen en op basis van de datums van de meteropnames en het tussentijds verbruik berekent de energieleverancier de gemiddelde energiekost tijdens de verbruiksperiode.

De aanvrager vindt in dit geval de maandelijkse verbruiken en energiekosten niet terug op de afrekeningsfactuur. De voorschotfacturen zijn slechts een ruwe inschatting van het gemiddelde maandelijkse verbruik en zijn vaak gebaseerd op achterhaalde energiekosten. Bovendien houden voorschotfacturen geen rekening met de verdeling van het energieverbruik doorheen het jaar. Het grootste gedeelte van het energieverbruik valt voor de meeste ondernemingen immers in de wintermaanden.

VLAIO heeft een schattingstool uitgewerkt om de energiekosten en -volumes voor de verschillende maanden te berekenen op basis van de info op de laatste afrekeningsfactuur. Deze tool benadert zeer sterk de wijze waarop energieleveranciers facturen dienen op te stellen.

Initiële aanvraag van de energiesteun

De aanvrager kan hierbij gebruik maken van de VLAIO-schattingstool maar mag ook een eigen inschatting maken van de verwachte energiekosten.

Hierbij kunnen eventueel de volgende geschatte, gemiddelde energiekosten worden gebruikt voor 2021 en het laatste kwartaal van 2022.

  2021 4de kwartaal 2022
gas 0,0505 (€/kWh) 0,1548 (€/kWh)
elektriciteit 0,2414 (€/kWh) 0,5706 (€/kWh)

Aanvraag tot uitbetaling van de energiesteun

De aanvrager kan hierbij gebruik maken van de VLAIO-schattingstool. Het gebruik van deze tool is vrij. Een eigen berekening, eventueel op basis van gegevens van de energieleverancier, is toegelaten. Deze berekening dient wel aanvaard te worden door VLAIO.

Hoe de VLAIO-schattingstool te gebruiken?

De tool is een Excel-sheet met verschillende tabbladen.

De grijze tabbladen bevatten uitsluitend toelichting en achtergrondinformatie m.b.t. de gebruikte rekenmethode.
In de groene tabbladen (één voor gas en één voor elektriciteit) dient u volgende gegevens in te geven:

  • de data van de laatste meteropnames
  • het verbruik tussen deze meteropnames
  • de begin- en einddata van de verschillende energiecontracten welke je had tussen 1/1/2021 en 31/12/2022. Je geeft ook telkens aan of dit een contract betrof met een variabele of een vaste prijs. Voor de contracten met een vaste prijs geef je ook de zuivere energieprijs op (excl. alle kosten en taksen)

De blauwe tabbladen bevatten de resultaten van de berekening.

  • Het tabblad 'resultaat' geeft, ter info, de voorlopig berekende steun weer voor de verschillende steuncategorieën.
  • Het tabblad 'invoer website' geeft de verschillende verbruiken en energiekosten weer welke je dient in te geven in de webapplicatie. De volgorde van de velden is identiek als deze in de webapplicatie.

Rekenvoorbeeld kleinverbruiker

Je vindt hier een rekenvoorbeeld voor een kleinverbruiker.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail