Foto van Markus Spiske
Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen. Wens je steun voor verhoogde energiekosten in het eerste kwartaal 2023 ga dan naar energiesteun 2.

Wat is de energiesteun?

Update 9 december 2022

De energiesteun is een gedeeltelijke tussenkomst in de energiekosten voor ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energiekosten in het vierde kwartaal van 2022. Deze steun moet gezonde ondernemingen continuïteit bieden en hen vrijwaren van faillissement.

Voorwaarden

Er gelden strikte voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo zal de onderneming moeten bewijzen dat ze vóór de crisis voldoende gezond was en in het vierde kwartaal van 2022 operationele verliezen lijdt door de energiecrisis. Enkel ondernemingen met in het vierde kwartaal van 2022 meer dan een verdubbeling van hun prijzen voor gas en/of elektriciteit, ten opzichte van 2021, komen in aanmerking voor steun.

Ze moeten bovendien in 2021 minstens € 7.500 aan kosten voor gas en/of elektriciteit in hun Vlaamse vestigingen hebben gehad. Indien de onderneming werd opgericht tussen 1 januari 2021 en 30 september 2021 worden de minimale energie-uitgaven pro rata berekend voor het kalenderjaar 2021.

Energie-intensieve ondernemingen (steuncategorie b) en energie-intensieve ondernemingen actief in specifiek getroffen sectoren (steuncategorie c) komen in aanmerking voor verhoogde steun.

Ook energie-intensieve ondernemingen onder steuncategorie b en c, die in het vierde kwartaal van 2022 op ondernemingsniveau geen operationeel verlies kenden, maar wel een daling van minstens 40% van hun EBITDA (t.o.v. één vierde van 2021), kunnen voor hun Vlaamse bedrijfstakken die een operationeel verlies leden in het vierde kwartaal van 2022 deze steun aanvragen.

Energie-intensieve ondernemingen zullen moeten aantonen dat de in aanmerking komende meerkosten voor gas en/of  elektriciteit meer dan 50% bedragen van hun operationeel verlies in het vierde kwartaal van 2022 om in aanmerking te komen voor steuncategorie b of c.

Wat wordt er gesteund?

Het gedeelte (meerkost) van de eenheidsprijzen voor gas en elektriciteit (inclusief de heffingen en andere kosten) boven het dubbele van het gemiddelde van de prijzen op maandbasis door het bedrijf als eindverbruiker betaald voor haar vestigingen in Vlaanderen in 2021 komt voor steun in aanmerking. 

Een onderneming die warmte, opgewekt op basis van aardgas of elektriciteit, aankoopt bij een aanverwante onderneming kan eveneens steun genieten.

Ondernemingen komen in aanmerking voor een steun van 25% op de in aanmerking komende kosten voor gas en elektriciteit, beperkt tot 80% van hun operationeel verlies en tot maximaal € 500.000 voor het vierde kwartaal van 2022 (steuncategorie a).

Voor meer energie-intensieve bedrijven bedraagt de steun 30% op de in aanmerking komende kosten voor gas en elektriciteit, beperkt tot 80% van hun operationeel verlies en tot maximaal € 4.000.000 voor het vierde kwartaal van 2022 (steuncategorie b) en ondernemingen in specifiek getroffen sectoren kunnen een steun genieten van 35%, beperkt tot 80% van hun operationeel verlies en tot maximaal € 7.500.000 voor het vierde kwartaal van 2022 (steuncategorie c).

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail