Blue deal waterbesparende investeringen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat houdt de subsidie blue deal waterbesparende investeringen in?

Met deze oproep wil de Vlaamse overheid ondernemingen steunen die investeren in waterbesparing en droogtebestrijding.

Met het programma ‘Blue Deal’ wil de Vlaamse Regering in het kader van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken. Een deel van de Blue Deal‐middelen wordt ingezet als versterking en uitbreiding van de ecologiesteun via de oproep Blue Deal, de Ecologiepremie Plus (EP+) en de Strategische Ecologiesteun (STRES). Een ander deel via innovatiesteun voor landbouwtrajecten. De finale doelstellingen van de Blue Deal, met name droogtebestrijding en herstel van het grondwaterpeil, dienen bereikt te worden via besparing op het gebruik van leidingwater, grondwater en/of oppervlaktewater.

Via deze oproep Blue Deal kunnen projecten steun genieten voor investeringen in technologieën die niet voldoen aan de strikte Europese vereisten om in aanmerking te komen voor de Ecologiepremie Plus (EP+) en Strategische Ecologiesteun (STRES), maar die wel een significante bijdrage leveren aan de droogteproblematiek.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Steun Ondernemingen - Ecologiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail