100 Vlaamse partners tekenen engagementsverklaring voor circulaire transitie

Publicatiedatum
In Brussel kwamen gisteren zo’n 560 deelnemers samen voor de Vlaamse ‘Circular State of The Union 2022’. De Vlaamse Regering, bedrijfsorganisaties, het middenveld en de kenniswereld willen samen actie nemen om van Vlaanderen een regio zonder afval te maken en extra initiatieven te nemen op vlak van circulaire economie. 100 Vlaamse partners engageren zich officieel om de circulaire transitie van de Vlaamse economie waar te maken. Ook VLAIO ondertekende met veel overtuiging de engagementsverklaring!

100 partners slaan de handen in elkaar

Gisteren hebben meer dan 500 personen deelgenomen aan de Circular State of The Union 2022. Honderd Vlaamse partners tekenden een engagementsverklaring om binnen zes domeinen de circulaire transitie van de Vlaamse economie waar te maken.

De ondertekenaars komen uit de overheid, kennisinstellingen, sociale economie, de industrie,middenveldorganisaties, social profit en financiële wereld. Naast VLAIO zijn dit onder andere Boerenbond, de Vlaamse Confederatie Bouw, Agoria, Fedustria, HoGent, Bond Beter Leefmilieu en Herwin. Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal voor de circulaire economie in Vlaanderen waar de Vlaamse Regering al fors in investeerde: zo’n € 120 miljoen tussen 2019 en 2022 aan circulaire innovaties.

6 concrete werkagenda’s

Via zes werkagenda’s wordt de ambitie van een circulaire economie concreet omgezet in acties. De werkagenda’s spelen in op zes strategische domeinen voor Vlaanderen, 6 vlakken met ruimte tot verbetering:

  1. circulair bouwen
  2. innovatie via bio-economie
  3. circulaire chemie en kunststoffen
  4. meer recyclage en hergebruik in de maakindustrie
  5. minder verspilling in onze voedselketen 
  6. de waterkringlopen 

Voor elk domein ligt een plan met concrete acties klaar en neemt een sterk publiek-privaat partnerschap de handschoen op.

Een Vlaanderen zonder afval

Als we al onze gebruiksgoederen, gebouwen, infrastructuur zouden kunnen maken met materialen die we steeds opnieuw kunnen hergebruiken, dan worden we een Vlaanderen zonder afval. Dat, in een notedop, is waar een circulaire economie naar streeft.

Ondertussen woedt de materialenwedloop in alle hevigheid. Denk maar aan de grote omwenteling die Europa inzet om bijvoorbeeld de afhankelijkheid van gas te verminderen. Of de forse prijsstijgingen van bouwmaterialen. Een circulaire economie is minder onderhevig aan dergelijke risico’s want haalt meer uit de grondstoffen die worden geïmporteerd. Een circulaire economie gaat spaarzaam om met drinkwater en hergebruikt al het andere water. Een circulaire economie bestrijdt ook alle vormen van voedselverlies.

 

De bio-economie is een nieuwe sector, waarbij biologische grondstoffen worden gebruikt om nieuwe materialen van te maken, ook op grote schaal. Vlaanderen neemt daarin een leidende rol op.

Brigitte Mouligneau
transitiemanager van Vlaanderen Circulair

#circulairedoeners, nu al praktijk

“Die circulaire gedachte is al lang geen theorie meer”, zegt Brigitte Mouligneau, transitiemanager van Vlaanderen Circulair. “Door meer in te zetten op nieuwe businessmoddellen zoals huren en delen vermijden we nu al overbodige inzet van materialen. Jeans, gipswanden, bouwstenen, herbruikbare bekers. Het zijn maar enkele voorbeelden van zaken die vandaag in Vlaanderen al volledig circulair worden geproduceerd. 100% van het materiaal kan worden hergebruikt om opnieuw hetzelfde soort product te maken.”

Circulaire innovaties

Tegelijk zijn er innovaties met materialen die voordien als waardeloos werden beschouwd. “Zo wordt isolatiemateriaal gemaakt van gemaaid gras en kan zijn er heel wat nieuwe toepassingen voor appelsienschillen. Dat zijn nog relatief kleine initiatieven maar ze geven goed aan hoe we nieuwe, veilige materialen kunnen maken die bovendien de planeet niet beschadigen. Daar is al een hele nieuwe sector uit ontstaan, die van de bio-economie, waarbij biologische grondstoffen worden gebruikt om nieuwe materialen van te maken, ook op grote schaal. Vlaanderen neemt daarin een leidende rol op”, aldus Mouligneau.

De vooruitgang in Vlaanderen is mooi te volgen via de speciaal ontwikkelde Monitor Circulaire Economie die de Vlaamse circulariteit (21%) in kaart brengt met ruim 100 indicatoren.

 

VLAIO en de circulaire economie 

Het transversale programma Vlaanderen Circulair ondersteunt de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen en VLAIO vervult daarin een centrale rol. Onder meer de extra middelen uit het relancebeleid ‘Vlaamse Veerkracht’ zet VLAIO in voor het behoud en het stimuleren van een nieuwe circulaire maakindustrie. De reguliere VLAIO-instrumenten worden hiertoe aangewend, met in het bijzonder COOCK-projecten, de kmo-groeisubsidie en proeftuinen, demo's en de nieuwe subsidie voor de living labs circulaire economie.  

Meer info vind je in het themadossier via vlaio.be/circulaire-economie of op de informatiepagina vlaio.be/circulair.

 

Delen: