Blue deal waterbesparende investeringen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat gebeurt er na de subsidieaanvraag?

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen streeft ernaar de steunaanvrager drie maanden na de afsluiting van de oproep een schriftelijke beslissing over te maken.

Het project dient te starten binnen de zes maanden na goedkeuring van de subsidie. Projecten mogen pas starten ten vroegste de eerste van de maand die volgt op de maand van indiening van de steunaanvraag. Als men de subsidieaanvraag bijvoorbeeld indient op 15 maart 2022, mag de investering ten vroegste starten op 1 april 2022. Dient men in op 8 april 2022, dan mag de investering ten vroegste beginnen op 1 mei 2022. Dient men in op 2 mei 2022, mag de investering ten vroegste starten op 1 juni 2022. Dat staat los van een eventuele goedkeuring van de subsidie. De startdatum is de datum van de eerste factuur bij aankoop of de ondertekening van een financieel leasecontract.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Steun Ondernemingen - Ecologiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
Belgiƫ

Telefoon
E-mail