Blue deal waterbesparende investeringen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je de steun via de oproep blue deal aan?

De steunaanvraag gebeurt digitaal via het ondernemersloket van de Vlaamse overheid. Dit gebeurt door in te loggen via de roze knop "aanvragen" in het menu hierboven.

De aanvraag bestaat uit een projectomschrijving en een projectbegroting. 

Steunaanvragen worden eerst op hun ontvankelijkheid gecontroleerd volgens:

  • De aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor indiening
  • De projectkosten zijn hoger dan € 10.000 
  • De aanvraag is tijdig en volledig ingediend
  • De ontvankelijke steunaanvragen worden beoordeeld op de projectbeschrijving en de projectbegroting. 

De 5 beoordelingscriteria zijn:

  1. Impact van de investering en link met de doelstellingen van de oproep
  2. Onderbouwde aanpak
  3. Omgevingsvergunningstoets
  4. Economische haalbaarheid van het project
  5. Belasting van het milieu

Een commissie van het Agentschap Innoveren & Ondernemen beoordeelt en quoteert de projecten op punten. De impact wordt op 50 punten gequoteerd, net als de overige criteria zoals hierboven vermeld samen. Projecten dienen meer dan 25 punten te behalen op zowel impact als op het geheel van de overige criteria, en dus minstens 50 punten in totaal (en niet uitgesloten worden op het laatste criterium ‘Belasting van het milieu’). Zie ook de handleiding voor meer details over de beoordelingscriteria. Er wordt een rangschikking opgesteld van de projecten. De subsidie wordt toegekend aan de best gerangschikte projecten, aflopend tot uitputting van het budget.

Alle informatie staat in de handleiding van de oproep 2022.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Steun Ondernemingen - Ecologiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail