Krijg als kmo steun om water te besparen

Publicatiedatum
VLAIO geeft opnieuw steun aan kmo‘s die water willen besparen of droogte bestrijden. Via de 'Blue Deal' kunnen zij een subsidie krijgen voor acties die waterverbruik verminderen, regenwater bufferen of water hergebruiken via zuivering.

Nieuwe oproep voor kmo's die laagdrempelig water willen besparen

VLAIO lanceert een nieuwe oproep voor kmo’s die investeringen doen in waterbesparing of droogtebestrijding. De manier waarop water bespaard wordt kan erg breed gaan en ook ondernemingen waarvan water geen deel uitmaakt van de kernactiviteit kunnen in aanmerking komen. Het gaat bijvoorbeeld om...

  • opvang en zuivering van regenwater
  • zuivering en hergebruik van afvalwater, ongeacht de bron
  • (betere) infiltratie van regenwater of geloosd en zuiver water
  • beheersystemen van opvang, infiltratie, …
  • ontzilting van zeewater
  • waterbesparing binnen bestaande processen
  • waterbemaling

Het doel van deze nieuwe maatregel is om net kleinere en middelgrote ondernemingen aan te zetten tot laagdrempelige maar waterbesparende investeringen.  

Zie je binnen je onderneming mogelijkheden om duurzamer om te gaan met water? 

Het kan de moeite lonen om na te gaan of er geen alternatieven zijn die zuiniger omspringen met deze kostbare grondstof. Ook voor wie water minder intensief gebruikt zijn er heel wat mogelijkheden. Denk aan een investering in hemelwateropvang en/of infiltratie, waarbij je ervoor kiest om verder te gaan dan wat wettelijk verplicht is. Of misschien kunnen jullie grijs water wel hergebruiken? Of gebruik je in je onderneming nog leidingwater, grondwater of oppervlaktewater voor laagwaardigere toepassingen (bijv. sanitair, douches, enz.) terwijl een alternatieve waterbron (hemelwater) eigenlijk even goed ingezet zou kunnen worden?  

Indienen tot 8 juli

Belangrijk is dat de technologie die wordt aangewend niet op de lijst van mogelijkheden staat die onder de Ecologiepremie Plus (EP+) en Strategische Ecologiesteun (STRES) worden vermeld. Het doel van deze nieuwe maatregel is immers om meer laagdrempelige investeringen te kunnen steunen. Innovativiteit is een pluspunt, maar geen vereiste. De investeringen dienen wel efficiënt te zijn.

De mogelijkheden kunnen dus erg ruim zijn!

Je kan je project indienen tot en met 8/07/2022. Alle info vind je via vlaio.be/bluedeal.

Waarom deze steun?

Waterschaarste in Vlaanderen

Zoet water is een kostbare grondstof. Zorgvuldig omgaan met water is niet enkel financieel interessant, maar ook een absolute noodzaak vanuit duurzaamheidsoogpunt gezien de grote waterstress in het Vlaams Gewest. Vergeleken met andere Europese landen legt Vlaanderen een grote druk op oppervlakte- en grondwaterreserves en gebruikt ze deze overmatig. Ook op internationaal niveau wordt Vlaanderen beschouwd als een regio met een watertekort (MIRA, 2013). Volgens het World Resources Institute (2013) staat België op een 23ste plaats van de 164 onderzochte landen wat waterschaarste betreft.

Klimaatverandering vergroot waterstress 

De voornaamste onderliggende redenen voor de waterschaarste in België zijn de hoge bevolkingsdichtheid, de relatief beperkte aanwezigheid van oppervlakte- en grondwater met weinig instromende grote rivieren en het beperkt hergebruiken van water. Ook de ruimtelijke inrichting draagt bij aan de lage waterbeschikbaarheid: verharding vermindert infiltratie van hemelwater, net als het droogleggen van wetlands en het rechttrekken van waterlopen. Dat blijkt uit de Waterbeleidsnota 2020-2025 van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.  De opwarming van het klimaat zal deze waterstress verder negatief beïnvloeden: winters zullen doorgaans natter worden, maar zomers droger.

Waterbeleidsnota 2020-2025

Op Vlaams niveau is het beperken van waterschaarste en de gevolgen van droogte één van de zes krachtlijnen van de Waterbeleidsnota 2020-2025 zoals in 2020 door de Vlaamse Regering vastgesteld. De krachtlijn adviseert om de effecten van klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen, spaarzaam watergebruik te stimuleren en de waterbeschikbaarheid te verhogen.

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 legt sterkt de nadruk op het verhogen van onze weerbaarheid tegen droogte, onder meer via circulair waterbeleid en de actieve inzet van een veerkrachtige ruimte met (extra) natuur om de klimaatverandering te milderen. De Vlaamse Regering bouwt dit beleid verder uit met een ambitieuze ‘Blue Deal’ waarvoor € 75 miljoen vrijgemaakt wordt. Deze financiering gebeurt met EU-middelen van het Europese Herstelfonds (Recovery and Resilience Facility, RRF of Herstel- en Veerkracht Faciliteit).

Blue Deal-projecten besparen 420.000 m3 / jaar

In deze context organiseerde VLAIO in oktober 2021 een eerste oproep ‘Blue Deal – waterbesparende investeringen’. Deze oproep richtte zich tot kleine en middelgrote ondernemingen en stelde zich tot doel om leiding-, grond- of oppervlaktewater te besparen via een brede waaier aan maatregelen. In totaal konden 19 projecten gesteund worden, goed voor een totale investering van € 7,8 miljoen en een totaal steunbedrag van € 713.897. Een greep uit de projecten: 

  • hergebruik van proceswater via allerhande waterzuiveringstechnieken
  • aanwending van alternatieve waterbronnen zoals hemelwater of dokwater 
  • hergebruik van grijs water. 

In totaal vertegenwoordigen deze projecten een waterbesparingspotentieel van ruim 420.000 m3 / jaar.

 

Infopagina circulair watergebruik

Waarom is waterhergebruik belangrijk? Hoe kunnen we in Vlaanderen de transitie maken naar een waterslimme economie? Duik hier in onze pagina 'over water' van het VLAIO-dossier 'circulaire economie'.

Smart WaterUseproject

Binnen het COOCK-project 'Smart WaterUse' werd een waterbarometer ontwikkeld, waarmee water- en droogterisico's in kaart worden gebracht. Bekijk hier een reportage over dit project. 

 

Delen: