Blue deal waterbesparende investeringen

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoeveel bedraagt de steun binnen de oproep blue deal?

De steun bedraagt voor kleine ondernemingen 20% en voor middelgrote ondernemingen 10% van de aanvaarde ingediende projectkosten (investeringen).

Een project kan maximaal € 500.000 steun genieten binnen de oproep 2022.

Voor de oproep van het voorjaar 2022 is het steunbudget € 2.500.000.

De steun mag niet gecumuleerd worden met andere overheidssteun.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Steun Ondernemingen - Ecologiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail