Rotsklimmer

Overheidssteun voor ambitieuze ondernemers

Groei-financiering

Om een onderneming te runnen zijn er financiële middelen nodig, des te meer voor de financiering van een groeitraject. De voorraadkost zal stijgen, er zullen meer openstaande vorderingen zijn op klanten, eventueel moet er geïnvesteerd worden, … Banken hebben meestal te weinig zekerheden om deze groeifase alleen te financieren en verlangen meestal minimaal 25% eigen inbreng van de ondernemer. De overheid wil je hierbij helpen, enerzijds door het niveau van de eigen middelen op te krikken (verhoging van het maatschappelijk kapitaal), anderzijds door het verschaffen van ‘achtergestelde’ leningen en ten slotte door het verschaffen van waarborgen ten gunste van het bedrijf.

Meer informatie over mogelijke financieringsbronnen en de bijhorende overheidssteun