windmolens op zee

Klimaat en energie

Andere financiële steun  voor ecologische investeringen

Kmo-groeisubsidie 

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij het realiseren van hun eigen groeitraject. Ben je van plan om met jouw bedrijf een nieuwe strategie uit te rollen? Ga je nieuwe producten lanceren of ga je nieuwe markten verkennen? Met de kmo-groeisubsidie subsidieert de Vlaamse overheid immers de strategische kennis die je nodig hebt om van dergelijke heroriënteringen een succes te maken.  De wijze waarop je de kennis in huis haalt kies je zelf. Je kan ervoor kiezen om samen te werken met een strategische consultant of je kan iemand aanwerven. Ook een combinatie van beide is mogelijk. 

Lees meer over de kmo-groeisubsidie.

Steun voor zonnepanelen

Voor het installeren van zonnepanelen (PV-systemen) kan je nog enkel een fiscaal voordeel verkrijgen via de investeringsaftrek.

Voor bepaalde nieuwe investeringen kan je de investeringsaftrek toepassen. Je investeringen moeten wel geactiveerd zijn op de balans en op minstens 3 jaar afschrijfbaar zijn. Voor investeringen die worden uitgevoerd in 2024 (aanslagjaar 2025) geldt er een basisaftrek van 8% voor eenmanszaken en kleine vennootschappen.   

Via de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen kan je een investeringsaftrek verkrijgen van 15,5%. Om te kunnen genieten van deze verhoogde investeringsaftrek moeten deze investeringen opgenomen zijn in een bepaalde categorie, vermeld op een lijst. Investeringen in zonnepanelen (met of zonder opslagbatterij) kan je terugvinden in categorie 11 ‘Gebruik van hernieuwbare energie’. Bovendien moet er voor deze investeringen een attest bij de belastingaangifte worden toegevoegd dat je kan aanvragen via www.energiesparen.be/inleiding-formulier-verhoogde-investeringsaftrek. In geval deze investering zowel voor beroepsdoeleinden als voor privédoeleinden wordt gebruikt (bv. zonnepanelen op een woning die deels voor beroepsdoeleinden en deels als privéwoning wordt gebruikt) wordt zowel de verhoogde investeringsaftrek als de gewone investeringsaftrek enkel toegepast op het beroepsgedeelte van het investeringsbedrag.   

Andere Vlaamse, Federale en Europese steunmaatregelen 

Er zijn verschillende financiële steunmaatregelen beschikbaar voor de energie- en klimaattransitie, waaronder onder andere subsidies via Europese programma’s of investeringen van oa. PMV. Voor informatie over Europese programma’s kan je contact opnemen met NCP Flanders

CrossRoads Vlaanderen-Nederland

Heb jij een innovatief idee voor een efficiëntere energieopslag? Of een ingenieuze oplossing voor klimaatneutrale voedselproductie? Maar ontbreek je nog bepaalde kennis en expertise om dit te realiseren? CrossRoads Vlaanderen-Nederland helpt je met het vinden van een partner over de grens en subsidieert product- of procesinnovaties die bijdragen aan een duurzaam gebruik van energie. 

Op zoek naar andere steunmaatregelen rond duurzame energie? 

Raadpleeg de meest recente opportuniteiten via onze subsidiedatabank. In deze databank kan je ook onze overzichtsmaatregelen terugvinden over bepaalde groene investeringen: 'Warmtepompen', 'laadpalen', 'opslag groene energie (batterij opslagsystemen)', 'duurzame bedrijfsmobiliteit', 'zonneboiler en warmtepompboiler' en 'emissievrije voertuigen'.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: